Why 2Sinxsin3X

  -  
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

(Leftrightarrow4sin^23x.sin^2x=6+2sin3x)

Do (left{eginmatrixsin^23xle1\sin^2xle1endmatrix ight.) (Rightarrow VTle4)

(sin3xge-1Rightarrow VP=6+2sin3xge4)

(Rightarrow VPge VT)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ còn khi:

(left{eginmatrixsin^23x=1\sin^2x=1\sin3x=-1endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixsin^2x=1\sin3x=-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixsin^2x=1\3sinx-4sin^3x=-1endmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixsin^2x=1\sinxleft(3-4sin^2x ight)=-1endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft{eginmatrixsin^2x=1\sinx=1endmatrix ight.) (Leftrightarrow sinx=1)

(Rightarrow x=fracpi2+k2pi)


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự

1) (4cos^24x+2left(sqrt3+sqrt2 ight)cos4x+sqrt6=0)2) (cos4x+2+sinleft(2x+frac3pi2 ight)=2cos^2x)3) (sinleft(x+fracpi3 ight)+sqrt3sinleft(fracpi6-x ight)=1)4) (2cosleft(4x-fracpi3 ight)+4cos2x=-1)5) (cos^22x+cos^23x=sin^2x)6) (sinx+left(sqrt2-1 ight)cosx=1)7) (cos2x-left(sqrt3+1 ight)cosx+frac2+sqrt32=0)
Đọc tiếp

1) (4cos^24x+2left(sqrt3+sqrt2 ight)cos4x+sqrt6=0)

2) (cos4x+2+sinleft(2x+frac3pi2 ight)=2cos^2x)

3) (sinleft(x+fracpi3 ight)+sqrt3sinleft(fracpi6-x ight)=1)

4) (2cosleft(4x-fracpi3 ight)+4cos2x=-1)

5) (cos^22x+cos^23x=sin^2x)

6) (sinx+left(sqrt2-1 ight)cosx=1)

7) (cos2x-left(sqrt3+1 ight)cosx+frac2+sqrt32=0)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác với phương t...

Bạn đang xem: Why 2sinxsin3x


4
0

1)(cos2x+5=2sqrt2left(2-cosx ight)sinleft(x-fracpi4 ight))2)(sin^2x-2sinx+2=sin^23x)3)(sinx-2sin2x-sin3x=2sqrt2)4)(left(cos4x-cos2x ight)^2=5+sin3x)5)(sqrt5+sin^23x=sinx+2cosx)6)(5left(sinx+fraccos3x+sin3x1+2sin2x ight)=cos2x+3)7)(fracsin^42x+cos^42xtanleft(fracpi4-x ight)tanleft(fracpi4+x ight)=cos^44x)
Đọc tiếp

1)(cos2x+5=2sqrt2left(2-cosx ight)sinleft(x-fracpi4 ight))

2)

(sin^2x-2sinx+2=sin^23x)

3)

(sinx-2sin2x-sin3x=2sqrt2)

4)

(left(cos4x-cos2x ight)^2=5+sin3x)

5)

(sqrt5+sin^23x=sinx+2cosx)

6)

(5left(sinx+fraccos3x+sin3x1+2sin2x ight)=cos2x+3)

7)

(fracsin^42x+cos^42xtanleft(fracpi4-x ight)tanleft(fracpi4+x ight)=cos^44x)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...
6
0
1) search nghiệm của phương trình: (fraccos4xcos2x=tan2x) trong khoảng (left(0;fracpi2 ight))2) tìm tất cả các nghiệm của phương trình: sin8x+cos4x=1+2sin2x.cos6x thuộc (left(-pi;pi ight))3) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình: (fracsqrt3sin3x-2sinx.sin2x-cosxsinx=0) thuộc (left<-fracpi2;fracpi2 ight>)4) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình: sinx+ sin2x+ sin3x=0 ở trong (left(0;pi ight))
Đọc tiếp

1) tìm kiếm nghiệm của phương trình: (fraccos4xcos2x=tan2x) trong tầm (left(0;fracpi2 ight))

2) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình: sin8x+cos4x=1+2sin2x.cos6x nằm trong (left(-pi;pi ight))

3) tìm toàn bộ các nghiệm của phương trình: (fracsqrt3sin3x-2sinx.sin2x-cosxsinx=0) ở trong (left<-fracpi2;fracpi2 ight>)

4) tìm tất cả các nghiệm của phương trình: sinx+ sin2x+ sin3x=0 thuộc (left(0;pi ight))


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác với phương t...
2
0

Sin7x/sinx=sinx+2(cos2x+cos4x+cos6x)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...
1
0

cos2x + cos4x + cos6x = 0

1 + cosx + cos2x + cos3x = 0

sin3x - sinx = cos3x - cosx


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác cùng phương t...

Xem thêm: Tả Chiếc Áo Đồng Phục Của Em (19 Mẫu), Tả Chiếc Áo Đồng Phục


4
0

Giải phương trình :

(sin3xleft(cosx-2sin3x ight)+cos3xleft(1+sinx-2cos3x ight)=0)


Xem bỏ ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...
1
0

giải pt (sqrt3cos2x+sin2x+2sinleft(2x+dfracpi6 ight)=2sqrt2)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác với phương t...
1
0

Giải các phương trình sau

1) (sin^6x+cos^6x=cos4x)

2) (sin^2left(2x+frac5pi12 ight)+sin^2left(x+fracpi12 ight)=1)

3) (sin x.cos4x-sin^22x=4sin^2left(fracpi4-fracx2 ight)-frac72)


Xem chi tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm số lượng giác và phương t...

Xem thêm: Biểu Cảm Về Mái Trường Mến Yêu (Lớp 7) Hay Nhất, Cảm Nghĩ Của Em Về Mái Trường Mến Yêu


1
0

a)(dfrac2sin^2left(dfrac3x2-dfracpi4 ight)+sqrt3cos^3xleft(1-3tan^2x ight)2sinx-1=-1)

b)(dfrac2sin2x-cos2x-7sinx+4+sqrt32cosx+sqrt3=1)

c)(dfracleft(1+sinx+cos2x ight)sinleft(x+dfracpi4 ight)1+tanx=dfrac1sqrt2cosx)

d)(left(sqrt3sin2x+1 ight)left(2sinx-1 ight)+sin3x-cos2x-sinx=0)


Xem đưa ra tiết
Lớp 11ToánBài 4: Ôn tập chương Hàm con số giác và phương t...
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)