CU + HNO3 ĐẶC NGUỘI

     

Phản ứng Cu HNO3 loãng là phản bội ứng hóa học về sắt kẽm kim loại với axit. Hơn nữa đó là phản ứng lão hóa khử nên cũng được vận dụng không ít vào đề thi. thuphikhongdung.vn mời các bạn và những em thuộc tìm hiểu chi tiết về bội phản ứng này.

Bạn đang xem: Cu + hno3 đặc nguội

*
Phản ứng Cu HNO3 loãng chế tạo ra thành phầm là gì?

 Cu + HNO3 loãng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch loãng) (dung dịch) (khí) (lỏng)

(đỏ) (màu xanh lam)

64 63 188 30 18

Điều khiếu nại phản ứng

– kim loại đồng

– dung dịch HNO3 loãng 

– Điều khiếu nại phản ứng: không có.

Tiến hành bội phản ứng

– bỏ vô ống nghiệm 1 đến 2 lá đồng, nhỏ dại từ từ trọn vẹn dung dịch HNO3 loãng vào trong ống nghiệm. Xem hiện tượng kỳ lạ xảy ra.

Hiện tượng hóa học

– Lá đồng red color (Cu) tan dần dần trong hỗn hợp axit HNO3 loãng, ống nghiệm chuyển sang greed color (đó là dung dịch Cu(NO3)2 ) và bao gồm khí NO thoát ra.

Phương trình bội nghịch ứng và cân nặng bằng

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Phương trình ion

Quá trình nhịn nhường electron: Cu → Cu+2 + 2e

Quá trình dấn electron: N+5 + 3e → N+2

=> Phương trình sau thời điểm cân bằng với thông số tối giản nhất:

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Cu + HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

(rắn) (dd đậm đặc) (rắn) (khí) (lỏng)

(đỏ) (không màu) (trắng) (nâu đỏ) (không màu)

64 63 188 46 18

– hiện tượng kỳ lạ nhận biết: 

Chất rắn red color của Đồng (Cu) tan dần dần trong dung dịch và sủi bong bóng khí do khí màu nâu đỏ Nitơ dioxit (NO2) sinh ra.

*
HNO3 sệt thì sản phẩm là NO2, HNO3 loãng tạo nên thành NO.

– lưu ý: 

Axit nitric HNO3 oxi hoá được hầu như các kim loại, nhắc cả kim loại có tính khử yếu như Cu. Lúc đó, kim loại bị oxi hoá đến cả oxi hoá cao và tạo ra muối nitrat. Thông thường, nếu sử dụng dung dịch HNO3 sệt thì sản phẩm là NO2, còn hỗn hợp loãng thì sản xuất thành NO.

CuO + HNO3 loãng 

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(rắn) (dd) (dd) (lỏng)

(đen) (không màu) (xanh lam) (không màu)

80 63 188 18

Mg + HNO3 loãng 

– Mg + HNO3 loãng có mặt khí NO

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

*

– Mg + HNO3 loãng sinh ra NH4NO3

10HNO3 + 4Mg → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

(dung dịch) (rắn) (rắn) (khí) (lỏng)

(không màu) (không màu)

Al + HNO3 loãng 

– Al + HNO3 loãng hiện ra khí N2O

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

(rắn) (dd loãng) (rắn) (khí) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (trắng) (không màu) (không màu)

– Al + HNO3 loãng hiện ra NH4NO3

8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O

(rắn) (lỏng) (lỏng) (lỏng)

(trắng bạc) (không màu) (không màu) (không màu) (không màu)

Fe + HNO3 loãng 

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

(dd loãng, nóng) (khí)

Ag + HNO3 loãng 

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + 2H2O + NO

(rắn) (dd trộn loãng) (kết tủa) (lỏng) (khí)

(trắng) (không màu) (trắng)

– Điều kiện phản ứng: nhiệt độ.

*
Kim loại tính năng với HNO3

Bài tập vận dụng

*

Bài 1. Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào dung dịch chứa 7,56 gam HNO3 thu được dung dịch X cùng V lít hỗn hợp khí có NO và NO2 (đktc). Cho X công dụng hoàn toàn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, kế tiếp lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến cân nặng không đổi, nhận được 8,78 gam chất rắn. Cực hiếm V là A. 0,336 B. 0,448. C. 0,560. D. 0,672.

Giải: 

– hóa học rắn Z có KNO3 với KOH(dư). Lúc nung Z ta thu được KNO2 và KOH(dư). Theo đề ta bao gồm :

85nKNO2 + 56nKOH = m rắn, => nKNO2 = 0,1 mol

BT: K → nKNO2 + nKOH = nKOH ban đầu, => nKOH dư = 0,005 mol.

BT: N → nNO2 + nNO = nHNO3 – nKNO2 = 0,02 mol;

=> V(NO, NO2) = 0,448 lít

Bài 2. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 chiếm được 1,12 lít tất cả hổn hợp khí NO với NO2 (đktc) bao gồm tỉ khối hơi so với H2 là 16,6. Giá trị của m là A. 8,32. B. 3,90. C. 4,16. D. 6,40.

Xem thêm: Đề Thi Vật Lý 11 Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 11 Năm 2020, Top 100 Đề Thi Vật Lí Lớp 11 Chọn Lọc Năm 2021

Bài 3. hiện tượng lạ quan giáp được khi mang lại Cu vào dung dịch HNO3 quánh là A. Dung dịch chuyển sang màu vàng và bao gồm khí màu nâu đỏ thoát ra B. Dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ và tất cả khí màu xanh thoát ra C. Dung di chuyển sang blue color và có khí không màu thoát ra D. Dung dịch chuyển sang greed color và bao gồm khí màu nâu đỏ bay ra

Bài 4. Khi tổ hợp hiđroxit kim loại M(OH)2 bởi một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được hỗn hợp muối trung hòa - nhân chính có nồng độ 27,21%. Kim loại M là A. Cu B. Sắt C. Zn D. Al

Bài 5. Tổng thông số là các số nguyên, buổi tối giản của tất cả các hóa học trong phương trình làm phản ứng thân Cu với hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh là: A. 8 B. 10 C. 11 D. 9

Bài 6. cho 2,16 gam lếu láo hợp bao gồm Al với Mg tan không còn trong hỗn hợp axit HNO3 loãng, nấu nóng nhẹ tạo nên dung dịch X với 448 ml (đo ở 354,90 K cùng 988 mmHg) các thành phần hỗn hợp khí Y khô gồm 2 khí ko màu, không đổi màu trong không khí. Tỷ khối của Y so với oxi bởi 0,716 lần tỷ khối của khí cacbonic so với nitơ. Làm cho khan X một cách cảnh giác thu được m gam hóa học rắn Z, nung Z đến trọng lượng không đổi thu được 3,84 gam chất rắn T. Tính cực hiếm của m

Bài 7. mang lại 0,54g bột Al hoà tan không còn trong 250 ml dung dịch HNO3 1M. Sau thời điểm phản ứng xong, thu được dung dịch A và 0,896 lít hỗn hợp khí B có NO2 với NO (đo làm việc đktc).

a) Tính tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí B so với H2.

b) Tính mật độ mol những chất trong dung dịch A thu được.

Bài 8. Hoà tan trọn vẹn m gam Al trong hỗn hợp HNO3 thì chiếm được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí A (gồm NO với N2O) bao gồm tỉ khối dA/H2 = 16,75. Tính m.

Bài 9.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 6 Sơn Tinh Thủy Tinh, Soạn Bài Sơn Tinh, Thủy Tinh Ngữ Văn Lớp 6

Nếu cho 9,6 gam Cu chức năng hết cùng với 180ml HNO3 1M sau thời điểm phản ứng xong xuôi thu được V1 lít NO (đktc) duy nhất cùng dung dịch A. Nếu mang lại 9,6 gam Cu chức năng hết cùng với 180ml dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 1M và H2SO4 0,5M sau khi phản ứng dứt thu được V2 lít NO (đktc) duy nhất với dung dịch B.Tính trọng lượng muối thu được lúc cô cạn dung dịch B. Chọn lời giải đúng. A. 22,86 gam B. 21,86 gam C. 20,86 gam D. 23,86 gam

Bài 10. mang lại m gam bột kim loại đồng vào 200 ml hỗn hợp HNO3 2M, gồm khí NO thoát ra. Để kết hợp vừa hết chất rắn, đề xuất thêm tiếp 100 ml hỗn hợp HCl 0,8M vào nữa, đồng thời cũng đều có khí NO thoát ra. Trị số của m là: A. 9,60 gam B. 11,52 gam C. 10,24 gam D. 12,54 gam

Như vậy, bội phản ứng Cu HNO3 loãng tạo thành dung dịch Cu(NO3)2 , khí NO bay ra với nước. Những em nên để ý phản ứng của kim loại với HNO3, vì HNO3 là axit mạnh, có tính khử mạnh, nên sẽ tạo ra sản phẩm sinh ra những khí khác nhau thi biến hóa điều kiện cùng tỉ lệ mol. Hy vọng nội dung bài viết của thuphikhongdung.vn giúp các em áp dụng và làm bài xích tập tốt.