Đặc Điểm Cấu Tạo Của Ankylbenzen

  -  

Trung trọng điểm gia sư - dạy kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng xin reviews phần KHÁI NIỆM, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, TÍNH CHẤT VẬT LÍ CỦA BENZEN VÀ ANKYLBENZEN nhằm mục đích hổ trợ cho các bạn có thêm bốn liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học tập này.

Bạn đang xem: đặc điểm cấu tạo của ankylbenzen


*

I. Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp của ankylbenzen

1. Đồng đẳng

C6H6 benzen

C7H8 C6H5CH3 toluen

C8H10 ... CnH2n - 6 (n > hoặc = 6) được call là ankylbenzen

- khái niệm

Ankylbenzen là hidrocacbon thơm trong phân tử có một vòng benzen links với cội hidrocacbon no, gồm công thức thông thường làCnH2n - 6 (n > hoặc = 6) được gọi là ankylbenzen.

2. Đồng phân ankylbenzen

- từ bỏ C8H10 trở lên, Ankylbenzen có đồng phân mạch cacbon, tất cả có những gốc hidrocacbon chuyển đổi xung xung quanh vòng benzen.

3. Danh pháp

a. Tên thông thường

C6H5CH3 toluen

C6H4(CH3)2 o-xilen (m-xilen với p-xilen)

b. Tên thay thế

Gốc ankyl + benzen

* giữ ý:

- Khi tất cả 2 nhánh trở lên trên nhánh đầu tiên đánh hàng đầu và nhánh còn lại sẽ được viết số gần với nhỏ nhất bao gồm thể. Tương tự đối với nhiều nhánh cũng vậy.

Ví dụ: từ bỏ C8H10 viết các đồng phân ankylbenzen rất có thể có

*

Ví dụ: trường đoản cú C9H12 viết những đồng phân ankylbenzen hoàn toàn có thể có

C9H12" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); position: relative;" tabindex="0">C9H12" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0"> - có2" id="MathJax-Element-6-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">22" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">đồng phân ứng với công thức:C3H7−C6H5" id="MathJax-Element-7-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">C3H7−C6H5

*
- có3" id="MathJax-Element-8-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">33" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">đồng phân địa điểm ứng với công thức:CH3C6H4−C2H5" id="MathJax-Element-9-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">CH3C6H4−C2H5
*
- có3" id="MathJax-Element-10-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">33" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">đồng phân địa chỉ ứng với công thức:(CH3)3C6H3" id="MathJax-Element-11-Frame" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13.696px; vertical-align: baseline; background: transparent; display: inline; line-height: normal; word-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, "Liberation Sans", "DejaVu Sans", sans-serif; position: relative;" tabindex="0">(CH3)3C6H3
*

II. Cấu trúc của benzen

- phương pháp phân tử: C6H6.

- bí quyết cấu tạo: Phân tử benzen có 6 nguyên tử H và 6 nguyên tử C phía bên trong cùng một khía cạnh phẳng trong các số ấy 6 nguyên tử C tạo thành hình lục giác đều, từng nguyên tử C lại links với một nguyên tử H nữa. Độ dài các liên kết C-C bằng nhau, độ dài những liên kết C-H tương tự như nhau.

Xem thêm: Giá Máy Gặt Lúa Giá Bao Nhiêu, Máy Gặt Đập Liên Hợp Kubota Dc70

*

III. đặc thù vật lí

- các hiđrocacbon thơm đông đảo là chất lỏng hoặc rắn ở đk thường, bọn chúng có ánh sáng sôi tăng theo chiều tăng của phân tử khối.

Xem thêm: Sản Phẩm Của Quá Trình Lên Men Lăctic Là, Nguồn Gốc, Quy Trình, Các Phương Pháp Lên Men

- những hiđrocacbon thơm sống thể lỏng giữ mùi nặng đặc trưng, ko tan nội địa và nhẹ hơn nước, có chức năng hoà tan những chất hữu cơ.