Đặt câu hỏi cho từ gạch chân có lời giải

     

Bài tập đặt câu hỏi cho từ gạch men chân trong giờ đồng hồ Anh là dạng bài bác tập phổ cập thường lộ diện trong những bài kiểm tra, đề thi môn giờ Anh.

Bạn đang xem: đặt câu hỏi cho từ gạch chân có lời giải

Nếu bắt đầu nghe qua, các bạn sẽ nghĩ rằng đó là một chủ thể trong tiếng Anh không có gì quánh sắc. Nhưng thực tế lại khác, hầu hết chúng ta sinh viên khi học đều do dự rằng băn khoăn đặt thắc mắc bằng tiếng Anh như thế nào. Hi vọng, đây đã là tư liệu hữu ích, giúp chúng ta nắm vững những kỹ năng cần thiết và trau dồi loài kiến thức tác dụng để chuẩn bị sẵn sàng cho ngẫu nhiên kỳ thi nào. Mời các bạn cùng xem thêm với CNTA nhé !

Video phía dẫn bài tập đặt thắc mắc cho từ gạch chân

I. Xem xét khi làm bài đặt thắc mắc cho phần gạch ốp chân

– trước nhất ta phải xác định được từ để hỏi.

– từ bỏ bị gạch chân không khi nào xuất hiện trong câu hỏi.

– nếu trong câu:

+/ cần sử dụng động từ thường xuyên thì ta đề nghị mượn trợ hễ từ và hòn đảo trợ động từ lên trước nhà ngữ cùng sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

+/ trường hợp trong câu sử dụng “động từ tobe”, “động trường đoản cú khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động trường đoản cú tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên trước công ty ngữ cùng sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she playing now?

– nếu như trong câu bao gồm từ bị gạch chân dùng các từ sau thì khio gửi sang câu hỏi ta đề xuất đổi tương xứng như sau:

1. I, We => You

2. Me, us => you

3. Mine, ours => yours

4. My, our => your

5. Some => any

*

Hãy tham khảo định hướng đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân giờ đồng hồ anh trước lúc làm bài bác tập nhé !

II. Những từ để hỏi thường gặp gỡ trong giờ Anh.

1. What: cái gì (Dùng nhằm hỏi đến đồ vật, sự vật, sự kiện…)

2. Which: chiếc mà (Dùng để hỏi khi bao gồm sự lựa chọn)

3. Where: ở đâu (Dùng để hỏi đến vị trí, xứ sở …)

4. When: bao giờ (Hỏi đến thời gian, thời gian …)

5. Who: ai, bạn mà (Hỏi mang đến người)

=> Whom: người mà (Hỏi cho tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom do you buy any books (for)?

=> Whose: của fan mà (Hỏi cho tính tự sở hữu, sở hữu cách, đại từ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

6. Why: nguyên nhân (Hỏi đến lí do, nguyên nhân)

7. How: thay nào (Hỏi đến tính từ, trạng từ, sức khoẻ …)

8. How old: hỏi mang lại tuổi

9. How tall: hỏi cho độ cao của người

10. How high: hỏi cho chiều cao của vật

11. How thick: hỏi đến độ dày

12. How thin: hỏi đến độ mỏng

13. How big: hỏi mang đến độ lớn

14. How wide: hỏi cho độ rộng

15. How broad: hỏi đến bề rộng

16. How deep: hỏi mang đến độ sâu

17. How fast: hỏi mang đến tốc độ

18. How far … from … to lớn …: hỏi mang lại độ xa

19. How long: hỏi mang lại độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to do my homework.

=> How long does it take you to vị your homework?

(Nó mang mất của chúng ta bao nhiêu thời gian để triển khai bài tập về nhà?)

How often: hỏi mang lại mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to school every day.

=> How often bởi you go to school?

How much: hỏi cho giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es,s): hỏi cho số lượng với danh tự đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

I have a pen here.

=> How many pens bởi vì you have here?

III. Bài bác tập từ luyện

Đặt câu hỏi cho phần gạch men chân

1. I want to lớn see a cowboy movie

……………………………………………………………….

2. My family usually watches TV in the evening.

……………………………………………………………….

3. They bởi not have a TV because it was too expensive.

……………………………………………………………….

4. We have 2 books.

……………………………………………………………….

5. Jane will go to lớn a cửa hàng tomorrow

……………………………………………………………….

6. She likes pop music.

……………………………………………………………….

7. I can speak 4 languages

……………………………………………………………….

8. Nga is going khổng lồ visit her old teachers this evening.

……………………………………………………………….

9. I play chess with my friend.

……………………………………………………………….

10. Next month, I will go to da Latto relax.

……………………………………………………………….

11. Peter goes lớn the library twice a week.

……………………………………………………………….

12. Pete & Mike are playing football.

……………………………………………………………….

13. This dress costs 150 dollars.

……………………………………………………………….

14. She speaks English fluently.

……………………………………………………………….

15. Columbus lives America.

……………………………………………………………….

16. It is Jack’s book.

……………………………………………………………….

17. I và my father play volleyball in the afternoon

……………………………………………………………….

18. Mrs. Robinson buy a poster.

……………………………………………………………….

19. I often listen to lớn musicin my không tính tiền time.

……………………………………………………………….

20. I often listen to musicin my không lấy phí time.

……………………………………………………………….

21. I meet Tomat the bar

……………………………………………………………….

22.I want a camera for my birthday.

……………………………………………………………….

23.I go to lớn the shoe cửa hàng in the afternoon.

……………………………………………………………….

24.You visit a temple and a churchin Thailand.

……………………………………………………………….

25. You should learn harderto get good mark.

……………………………………………………………….

26. The dictionary is 200,000 dong.

……………………………………………………………….

27. She buy a pencil at the siêu thị over there.

……………………………………………………………….

28. I am happyafter the trip

……………………………………………………………….

29. Jane likes playing chess.

……………………………………………………………….

30. I need a phone card.

……………………………………………………………….

31. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho chi Minh City.

……………………………………………………………….

32. The ngân hàng is opposite the restaurant.

……………………………………………………………….

33. The dress looks very nice.

……………………………………………………………….

34. Jack is in the room

……………………………………………………………….

35. Her neighbor gives hera nice dress.

……………………………………………………………….

36. They want khổng lồ return to America

……………………………………………………………….

37. Mrs. Robinsonbuys a poster.

……………………………………………………………….

38. My fatheris in Ha Noi

……………………………………………………………….

39. He travels to Nha Trang by coach.

……………………………………………………………….

40. She goes to the doctor because she is sick.

……………………………………………………………….

41. Nam leaves trang chủ at 7 o’clock

……………………………………………………………….

42. He teaches English at the high school.

……………………………………………………………….

43. The lesson is very difficult.

……………………………………………………………….

44. She often does the housework after doing exercises.

……………………………………………………………….

45. They are planting some roses in the garden.

……………………………………………………………….

46. Liz will send these lettersto her friends.

……………………………………………………………….

47. My favorite subject is Math

……………………………………………………………….

48. I often listen to lớn music in my không tính tiền time.

……………………………………………………………….

49. He is good at drawing

……………………………………………………………….

50. She learns about computersin computer science class.

……………………………………………………………….

51, My mother is cooking in the kitchenat the moment.

……………………………………………………………….

52. Phong likes playing table tennis.

……………………………………………………………….

53. They go lớn the beach on the summer holidays.

……………………………………………………………….

54. They are in a hotel.

……………………………………………………………….

55. The childrenswim in the lake.

……………………………………………………………….

56. I go khổng lồ the movies twice a week.

……………………………………………………………….

57. She leaves her suitcase on the train.

……………………………………………………………….

58. They see lions & tigersat the zoo.

……………………………………………………………….

59. He leaves the party at 11.o’clock.

……………………………………………………………….

60. John goes to the beachlast Sunday.

……………………………………………………………….

61. He gives his girlfriend a bunch of flowers.

……………………………………………………………….

62. .The company sends the new worker khổng lồ California.

……………………………………………………………….

63. My sister dreams about the monsterlast night.

……………………………………………………………….

64. My grandmother hears a loud in this morning.

……………………………………………………………….

Xem thêm: Hàng Hóa Sức Lao Động Là Gì? Vì Sao Gọi Là Hàng Hóa Sức Lao Động Là Gì?

65. We visit the History Museum.

……………………………………………………………….

66. Hoa is doing homework.…

…………………………………………………………….

67.I will go to lớn the church in 2022

……………………………………………………………….

68. Jack và I get khổng lồ school by car

……………………………………………………………….

69. She has3 pens

……………………………………………………………….

70. I buy half a kiloof cheese.

……………………………………………………………….

71. He is playing soccer

……………………………………………………………….

72. He meet Lindafor coffee.

……………………………………………………………….

73. The teacher is angry because he doesn’t bởi his homework.

……………………………………………………………….

74. Jackbuys a car

……………………………………………………………….

75. I go to lớn the cinema with my cousins.

……………………………………………………………….

76. She makes some coffeefor her mother

……………………………………………………………….

77. She calls the police because she gets lost.

……………………………………………………………….

78. I buy twokilos of oranges.

……………………………………………………………….

79. John writes a poem about his grandparents.

……………………………………………..

IV. Bài tập vận dụng

Bài tập thực hành

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000dong.

………………………………………………………..

2. I made it from a piece of wood.

…………………………………………………….

3. She bought it at the cửa hàng over there.

…………………………………………………….

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

…………………………………………………….

5. It took her three hours to finish the composition.

…………………………………………………….

6. I need a phone card to phone my parents.

…………………………………………………….

7. It’s about 1,500 kmfrom Hue khổng lồ Ho đưa ra Minh City.

…………………………………………………….

8. The ngân hàng is opposite the restaurant.

…………………………………………………….

9. The dress looked very nice.

…………………………………………………….

10. I saw herlast night.

…………………………………………………….

11. Her neighbor gave hera nice dress.

…………………………………………………….

12. They returned lớn Americatwo weeks ago.

…………………………………………………….

13. Mrs. Robinsonbought a poster.

…………………………………………………….

14. My father was in Ha Noilast month.

…………………………………………………….

15. He traveled khổng lồ Nha Trang by coach.

…………………………………………………….

16. She went khổng lồ the doctor because she was sick.

…………………………………………………….

17. Nam giới left home at 7 o’clockyesterday.

…………………………………………………….

18. He taught Englishin the high school.

…………………………………………………….

19. The homework was very difficultyesterday.

…………………………………………………….

20. She often does the housework after doing exercises.

…………………………………………………….

21. They are planting someroses in the garden.

…………………………………………………….

22. Liz will send these letters khổng lồ her friends.

…………………………………………………….

23. My favorite subject is Math.

…………………………………………………….

24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)

…………………………………………………….

25. I often listen lớn musicin my không tính phí time.

…………………………………………………….

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

…………………………………………………….

27. She learns about computersin computer science class.

…………………………………………………….

28. My mother is cooking in the kitchenat the moment.

………………………………………………………………..

29. Lan likes playing table tennis.

…………………………………………………….

30. I go lớn the movies twice a week.

…………………………………………………….

31. They go to lớn the beach on the summer holidays.

………………………………………………………….

32. They stay in a hotel.

………………………………………………………………….

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………

3.- They saw lions & tigers at the zoo.

………………………………………………

4.- He left the buổi tiệc nhỏ at 11.o’clock.

………………………………………………

5.- John went to lớn the beach last Sunday.

………………………………………………

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………

7.- The company sent the new worker to lớn California.

………………………………………………

8.- My sister dreamt about the quái thú last night.

………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

………………………………………………

10.- We went to lớn the History Museum.

………………………………………………

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t do his homework.

………………………………………………

13.- It took us about half an hour lớn get to lớn school.

………………………………………………

14.- She last rode a xe đạp two weeks ago.

………………………………………………

15.- I bought half a kilo of cheese.

………………………………………………

16.- He took his driving kiểm tra two days ago.

………………………………………………

17.- He met Linda for coffee.

………………………………………………

18.- I was born in 1964.

………………………………………………

19.- My cousin started sailing six months ago.

………………………………………………

20.- I went lớn the cinema with my cousins.

………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………

22.- She called the firemen because her mèo stuck in a tree.

………………………………………………

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

………………………………………………

26.- She made some coffee for her mother.

………………………………………………

27.- Susan gave the money to her brother.

………………………………………………

28.- We went lớn school by bus.

………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people to lớn the party.

………………………………………………

31.- No, we didn’t go to lớn the cinema last night.

………………………………………………

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………

34.- She didn’t vì anything.

………………………………………………

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

………………………………………………

36.- Someone gave some money lớn Mike.

………………………………………………

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

………………………………………………

38.- Shakespeare died in 1616.

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

………………………………………………

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………

Exercise III: Fill in the gaps with the correct question word khổng lồ complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ do you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 4: Write questions for the underlined parts

1. I went to lớn a các buổi party last night

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

2. He goes lớn the cinema every Saturday

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

3. I’ve got a red car

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

4. I go to bed at midnight.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

5. I met an old friend yesterday.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_

Exercise 5: Complete the interview

Reporter: (1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………_?

Celebrity: No, I have never been to thủ đô new york before

Reporter: Well, good luck then.

Xem thêm: New Hang Đá Giáng Sinh Tiếng Anh Là Gì, Hang Đá Tiếng Anh Là Gì

Exercise 6: Choose the correct answer

1. “ ……………………………………………………………….jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books bởi vì you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the các buổi tiệc nhỏ start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án

Bài 1: Make questions for the underlined words or phrases

1 – How much is the dictionary?

2 – How did you make it?

3 – Where did she buy it?

4 – Were you fine after the trip?

5 – How long did it take her khổng lồ finish the composition?

6 – What vì you need a phone oto for?

7 – How far is it from Hue lớn Ho chi Minh city?

8 – Where is the bank?

9 – How did the dress look?

10 – Who did you see last night?

When did you see her?

11 – What did her neighbourhood give her?

12 – What did they bởi two weeks ago?

When did they return lớn America?

13 – Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 – Where was your father last month

15 – How did he travel to lớn Nha Trang?

16 – Why did she go lớn the doctor?

17 – What time did phái nam leave trang chủ yesterday?

18 – What did he teach in the high school?

19 – How was the homework yesterday?

20 – When does she usually bởi vì the housework?

21 – How many roses are they planting in the garden?

22 – Who will Liz send these letters?

23 – What is your favorite subject?

24 – vị you have magazines và newspapers?

25 – What vì chưng you often vày in your free time?

26 – Is he good at drawing?

27 – What does she learn about in computer science class?

28 – What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 – What does Lan like playing?

30 – How often vì you go to lớn the movies?

31 – When vày they go to the beach?

32 – Where bởi vì they stay?

Bài 2: Write questions for the underlined words.

1 – Who swam in the lake?

2 – What fell of the table?

3 – What did they see at the zoo?

4 – What time did he leave the party?

5 – Where did John go last Sunday?

6 – What did he give her for her birthday?

7 – Where did the company send the new worker to?

8 – What did your sister dream about last night?

9 – When did your grandmother hear a loud scream?

10 – Where did they go?

11 – Why did he fall?

12 – Why was the teacher sad?

13 – How long did it take you lớn get to school?

14 – When did she last ride a bike?

15 – How much cheese did you buy?

16 – What did he vì chưng two days ago?

17 – Who did he meet for coffee?

18 – When were you born?

19 – When did your cousin start sailing?

20 – Who did you go the cinema with?

21 – How long did you stay in New Zealand?

22 – Why did she call the firemen?

23 – How many kilos of oranges did you buy?

24 – Who did John write about

25 – What did you bởi vì last night?

26 – What did she make for her mother?

27 – Who did Susan give the money to?

28 – How did we go lớn school?

29 – Why was you tired yesterday morning?

30 – How many people did Mary invite khổng lồ the party?

31 – Did you go lớn the cinema last night?

32 – Where did Shakira grow up?

33 – Who did he go on holiday with?

34 – What did she do?

35 – Whose dictionary did you borrow?

36 – Who gave money khổng lồ Mike?

37 – Who did anyone help with homework yesterday?

38 – When did Shakespeare die?

39 – Why did he not dance at the disco?

40 – Where did she leave the suitcase?

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct question word to lớn complete the exchanges