ĐẶT ĐIỆN ÁP U=U0COSWT VÀO HAI ĐẦU ĐOẠN MẠCH GỒM ĐIỆN TRỞ THUẦN R

  -  

Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ tất cả cuộn dây thuần cảm. Call U là năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu mạch, i, I0và I lần lượt là cực hiếm tức thời, giá trị cực to và quý hiếm hiệu dụng của cường độ mẫu điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào tiếp sau đây sai ?


Đặt điện áp luân chuyển chiều u = U0coswt vào hai đầu đoạn mạch chỉ bao gồm cuộn dây thuần cảm. Gọi U là năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu mạch; i, I0 với I theo thứ tự là quý giá tức thời, giá trị cực to và quý hiếm hiệu dụng của cường độ chiếc điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào tiếp sau đây sai? A. (fracUU_0 - fracII_0 = 0)B. (fracUU_0 + fracII_0 = sqrt2)C. ((fracuU)^2 + (fraciI)^2 = 4)D. (fracu^2U_0^2 + fraci^2I_0^2 = 1)


Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào nhì đầu đoạn mạch chỉ bao gồm tụ điện. Hotline U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 cùng I theo thứ tự là cực hiếm tức thời, giá trị cực lớn và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện vào mạch. Hệ thức làm sao sau đây là sai?

A.

(u^2 over U_0^2 + i^2 over I_0^2 = 1)

B.

(U over U_0 - m I over I_0 = 0)

C.

(u over U - i over I = 0)

D.

(U over U_0 + I over I_0 = sqrt 2 )


Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều u = U0coswt vào nhì đầu đoạn mạch chỉ gồm tụ điện. Hotline U là điện áp hiệu dụng thân hai đầu mạch; i, I0 và I thứu tự là quý giá tức thời, giá trị cực đại và quý hiếm hiệu dụng của cường độ dòng điện trong khúc mạch. Hệ thức nào tiếp sau đây sai?

A. (fracUU_0 – fracII_0 = 0)

B. (fracUU_0 + fracII_0 = sqrt2)

C. ((fracuU)^2 + (fraciI)^2 = 1)

D. (fracu^2U_0^2 + fraci^2I_0^2 = 1)

Hướng dẫn

(fracUU_0 – fracII_0 =frac1sqrt2-frac1sqrt2= 0)

(fracUU_0 + fracII_0 =frac1sqrt2+frac1sqrt2= sqrt2)

Mạch chỉ bao gồm tụ điện đề xuất u với i vuông trộn ta vận dụng công thức tự do thời gian (Rightarrow fracu^2U_0^2 + fraci^2I_0^2 =1Rightarrow (fracuU)^2 + (fraciI)^2 = 2)


(Rightarrow (fracuU)^2 + (fraciI)^2 = 1(Sai))


Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Call U là năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 với I theo lần lượt là quý giá tức thời, giá trị cực to và cực hiếm hiệu dụng của cường độ cái điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào dưới đây sai?

A.

Bạn đang xem: đặt điện áp u=u0coswt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần r


*

.

B.

*

.

C.

*

.

D.

*

.

Đáp án với lời giải

Đáp án:D

Lời giải:+ Chú ý, nhì biểu thức sau luôn đúng:

*

với

+ với mạch chỉ gồm R, ta có:
.

Vậy đáp án chính xác là D.

Câu hỏi ở trong đề thi sau. Bạn cũng muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút những mạch điện xoay chiều - cái điện luân phiên chiều - đồ Lý 12 - Đề số 5

Làm bài

chia sẻ

Một số thắc mắc khác cùng bài thi.Cho đoạn mạch tất cả điện trở thuần R tiếp nối với tụ điện tất cả điện dung C . Khi mẫu điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là:

Đặt điện áp
vào nhì đầu một cuộn cảm thuần có độ từ bỏ cảm
. Ở thời điểm điện áp thân hai đầu cuộn ảm là
thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2A.Biểu thức của cường độ loại điện qua cuộn cảm này là:

vào một mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ có cuộn cảmthì năng lượng điện áp thân hai đầu đoạn mạch so với cường độ chiếc điện.

Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng ko đổi cùng tần số f đổi khác được vào nhì đầu một cuộn cảm thuần. Lúc f = 50 Hz thì cường độ loại điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bởi 3A. Lúc f = 60 Hz thì cường độ cái điện qua cuộn cảm có mức giá trị hiệu dụng bằng:

Hiệu điện cầm giữa nhị đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm L = 2/π(H) gồm biểu thức u=200
cos(100πt+π/6) (V). Biểu thức của cường độ cái điện vào mạch là.

Đặt điện áp u = U
cosωt (V) vào nhì đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I. Tại thời khắc t, điện áp ở nhị đầu tụ điện là u với cường độ chiếc điện qua nó là i. Hệ thức contact giữa các đại lượng là ?


Đặt điện áp
vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở trăng tròn
, cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm
cùng tụ điện có điện dung
. Khi năng lượng điện ấp tức thời giữa 2 đầu năng lượng điện trở băng 110V thì năng lượng điện áp tức thời thân 2 đầu cuộn cảm gồm độ khủng là:

Đặt năng lượng điện áp
vào nhì đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc thông suốt với điện trở thuần R=30Ω thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 60V. Chiếc điện chạy qua đoạn mạch gồm biểu thức là:

Đặt điện áp u= U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở
cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết vào đoạn mạch có cộng hưởng điện và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện khi đó bởi
. Khi đó U0 có giá trị là:

Đặt năng lượng điện áp u = U0cos (100πt) (t tính bằng s) vào nhị đầu đoạn mạch gồm cuộn dây cùng tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Cuộn dây có độ tự cảm L =
H và điện trở r = 5
Ω , tụ điện bao gồm điện dung C =
F. Tại thời gian t1 (s), điện áp tức thời thân hai đầu cuộn dây có giá trị 15 V, đến thời khắc t2 = t1 +
(s) thì điện áp tức thời giữa hai đầu tụ năng lượng điện cũng bằng 15 V. Giá trị U0 bằng:

Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều có giá trị cực đại là 100 (V) vào nhị đầu cuộn cảm thuần thì cường độ loại điện trong mạch là i = 2cos(l00πt) (A). Khi cường độ loại điện i = 1(A) thì điện áp thân hai đầu cuộn cảm tất cả độ phệ bằng:

Đặt một năng lượng điện áp u = U0cost vào nhì đầu đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở thuần. Gọi U là năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch, i, I0, I theo thứ tự là quý hiếm tức thời, giá chỉ trị cực lớn và quý hiếm hiệu dụng của cường độ mẫu điện trong mạch. Hệ thức nào sau đây đúng?

Mạch LC dao động với chu kỳ T, cường độ cực đại qua cuộn dây là I0. Sau thời hạn 0,125T kề từ bỏ khi loại điện qua cuộn dây có i = 0,707I0 cùng đang bớt thì:

Đặt một năng lượng điện áp luân chuyển chiều
vào nhị đầu một đoạn mạch chỉ bao gồm cuộn dây thuần cảm. Nếu như độ từ cảm của cuộn dây không thay đổi thì cảm phòng của cuộn dây:

tuyên bố nào sau đây không đúngkhi nói về đoạn mạch chỉ gồm cuộn dây thuần cảm ?

Trong mạch xê dịch LC lí tưởng đang xuất hiện dao hễ điện trường đoản cú tự do. Thời gian ngắn tuyệt nhất để năng lượng điện trường sút từ giá bán trị cực đại xuống còn một nửa giá trị cực lớn là 1,5.10-4s. Thời hạn ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá chỉ trị cực to xuống còn một nửa quý hiếm đó là:

Một tụ điện tất cả điện dung C = 31,8μF. Hiệu điện ráng hiệu dụng nhị đầu bạn dạng tụ khi gồm dòng năng lượng điện xoay chiều bao gồm tần số 50Hz với cường độ chiếc điện cực lớn 2
A chạy qua nó là.

Đặt năng lượng điện áp
vào nhì đầu đoạn mạch chỉ chứa điện trở thuần R = 100Ω thì cường độ mẫu điện hiệu dụng của mạch là:

Đặt năng lượng điện áp
(t tính bằng s) vào nhị đầu một tụ điện bao gồm điệndung
. Dung kháng của tụ điện là ?

Đặt một năng lượng điện áp luân phiên chiều vào nhị đầu một cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm
thì cường độ chiếc điện qua cuộn cảm có biểu thức
. Tại thời gian cường độ ngay tức thì của loại điện qua cuộn cảm có mức giá trị 1,5A thì năng lượng điện áp tức thời nhị đầu cuộn cảm là 100V. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm tất cả biểu thức là:

Đặt điện áp u = U0cosωt vào nhì đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm L với tụ điện gồm điện dung C mắc nối tiếp. Call i là cường độ cái điện liền trong đoạn mạch; u1, u2 và u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa nhị đầu tụ điện. Hệ thức đúng

Đặt năng lượng điện áp
vào hai đầu tụ điện có điện dung
. Biểu thức của cường độ loại điện trong mạch là ?

Đặt năng lượng điện áp
vào nhị đầu đoạn mạch chỉ cất tụ năng lượng điện thì cường độ cái điện vào mạch là
. Quý giá của
bằng:

Phát biểu nào sau đây là đúng cùng với mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm.

Cường độ cái điện luôn luôn nhanh chóng pha hơn hiệu điện núm ở nhì đầu đoạn mạch khi:

Một mạch điện xoay chiều ko phân nhánh gồm tất cả 2 trong 3 phần tử: năng lượng điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L cùng tụ điện C. Biết hiệu điện áp trên 1 phần tử luôn cùng pha với năng lượng điện áp nhị đầu mạch điện. Hai phần tử đó là:

Dòng điện chạy sang 1 cuộn dây thuần cảm gồm biểu thức
(t tính bởi giây). Độ từ cảm của cuộn cảm là
. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có mức giá trị là ?

trên đoạn mạch chuyển phiên chiều chỉ gồm điện trở thuần, mẫu điện luôn.

Đặt điệnáp
V vào hai đầu đoạnmạchchỉcó điệntrởthuần
thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua mạch là ?


Một chiếc đèn nêôn đặt dưới một điện áp chuyển phiên chiều 119V – 50Hz. Nó chỉ sáng lên khi năng lượng điện áp tức thời thân hai đầu láng đèn lớn hơn 84V. Thời hạn bóng đèn sáng sủa trong một chu kỳ là bao nhiêu?

Trong một mạch xê dịch gồm cuộn dây thuần cảm tất cả độ trường đoản cú cảm L và tụ điện gồm điện dung C, đang xuất hiện dao động điện từ bỏ tự do. Chu kỳ xê dịch của mẫu điện trong mạch là:

Đặt năng lượng điện áp u = U0cosωt (U0 vàω ko đổi) vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm cuộn dây ko thuần cảm mắc nối liền với tụđiện cóđiện dung C (C biến đổi được). Khi C = C0 thì cường độ loại điện trong mạch sớm pha hơn u làφ1
vàđiện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 45 V. Lúc C = 3C0 thì cường độ loại điện trong mạch trễ pha rộng u làφ2 =
- φ1 vàđiện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 135 V. Cực hiếm của U0 gần quý giá nào tuyệt nhất sau đây?

Đặt điện áp chuyển phiên chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. So với điện áp thân hai đầu đoạn mạch thì cường độ cái điện trong đoạn mạch luôn.

Mạch điện tất cả điện trở R = 30Ω mắc thông liền với tụ điện tất cả điện dung C. Tổng trở của đoạn mạch khi tất cả dòng điện xoay chiều chạy qua là 50Ω. Dung kháng của tụ lúc đó bằng:

Đặt điệnáp
V vào nhì đầu đoạnmạchchỉcó điệntrởthuần
thì cường độ mẫu điện hiệu dụng chạy qua mạch là ?

phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ đựng cuộn cảm?

Đặt năng lượng điện áp luân phiên chiều
vào nhị đầu một cuộn dây thuần cảm tất cả độ tự cảm
.Ở thời điểm t1 điện áp thân hai đầu cuộn cảm là 0V thì cường độ chiếc điện qua cuộn dây là 1A . Còn ở thời điểm t2 khi điện áp giữa hai đầu cuộn dây là 80V thì cường độ mẫu điện qua nó là 0,6A. Tần số f của loại điện chuyển phiên chiều bằng:

Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ gồm điện trở thuần. Call U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá bán trị cực to và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong khúc mạch. Hệ thức nào dưới đây sai?

Đặt vào nhì đầu tụ điện bao gồm điện dung C một năng lượng điện áp luân phiên chiều
. Biểu thức cường độ loại điện i chạy trong mạch là:

Gọi φ1 pha thuở đầu của năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chỉ đựng tụ và φ2 pha lúc đầu của mẫu điện chạy qua mạch. Mối liên hệ giữa φ1 và φ2 là:

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan lại tâm.Cóbao nhiêu giátrịnguyên của tham số
đểhàm số
nghịch biến đổi trên
.

Trong không khí tọa độ Oxyz , phương diện phẳng P:−2x+5y−6z+7=0 tất cả một véc tơ pháp tuyến đường là

Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tía điểm A(1;0;0), B(0;−2;0) với C(0;0;3) . Phương trình làm sao dưới đó là phương trình của phương diện phẳng (ABC) ?

Giả sử a là số thực dương, khác 1. Biểu thức
được viết dưới dạng
. Lúc đó ?

Tập hợp các điểm màn biểu diễn số phức z trong hệ tọa độ vuông góc của khía cạnh phẳng thỏa mãn nhu cầu
với phần thực không âm là:

Trong không khí Oxyz , mặt phẳng trải qua A2;−3;−1 và cất đường thẳng d:x=3+2ty=−1−tz=t ; t∈ℝ tất cả phương trình là

Cho tứ diện SABC có SA=SB=SC=1. Khía cạnh phẳng α biến hóa luôn đi qua giữa trung tâm của tứ diện và cắt SA,SB,SC thứu tự tại A1,B1,C1. Tìm giá bán trị lớn nhất của 1SA1. SB1+1SB1. SC1+1SC1. SA1.

đặc điểm nhiệt đới ẩm gió bấc và đặc thù khép bí mật của biển khơi Đông không thể hiện ở

Cho hàm số
. Nên chọn lựa mệnh đề đúng trong số mệnh đề sau:

Trong ko gian, đến hình chữ nhật ABCD gồm
cùng
. Hotline M, N theo lần lượt là trung điểm của AD cùng BC. Cù hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần
của hình tròn trụ đó.


Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Đặt điện áp xoay chiều u=u0coswt vào nhị đầu đoạn mạch chỉ tất cả điện trở thuần

*
Reply
*
7
*
0
*
phân tách sẻ

2023 Acura Integra length

Những người nhận định rằng Acura Integra được phục hồi không đủ thể thao — bao gồm cả cửa hàng chúng tôi — sẽ khá vui khi biết rằng một phát triển thành thể Type S công suất cao ...


programming2023
Danh sách phân tách python dựa vào ký tự

Chúc một ngày tốt lành, những người. Trong bài xích đăng này, bọn họ sẽ coi xét cách tìm chiến thuật cho thử thách lập trình bao gồm tiêu đề phân tách danh sách dựa trên ...

Xem thêm: Ảnh Hưởng Của Cuộc Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật Lần Thứ Hai ?


programmingpython
Javascript kiếm tìm chỉ mục

Trong Javascript có nhiều phương pháp để tìm kiếm thành phần trong Array. Cách đơn giản nhất là thực hiện vòng lặp. Tuy nhiên với ES6+ có không ít phương thức để lặp trong ...


programmingjavascript
Đề lịch sử vẻ vang và Địa lý lớp 6 cuối kì 2

Download Đề thi học tập kì 2 môn lịch sử dân tộc lớp 6 - bài kiểm tra lớp 6 môn lịch sử hào hùng Bộ đề thi học kì 2 môn ...


Các cuộc thi dành cho sinh viên 2022

Cuộc thi tạo môi trường thiên nhiên để học sinh, sinh viên ra đời và hiện tại hóa các ý tưởng, giải pháp, dự án công trình khởi nghiệp sinh sản giá trị cho bản thân, gia đình, ...


Làm nỗ lực nào để xem trận bình thường kết cricket T20?

Cuộc thi trước đây được điện thoại tư vấn là ICC World Twenty20 dự loài kiến ​​diễn ra trên Úc vào khoảng thời gian 2020, nhưng đã biết thành hủy quăng quật do covid-19. Giải đấu chuyển mang lại Oman và ...


Which of the following are characteristics of a dominant ideology of a society?

Summary Read a brief summary of this topic ideology, a form of social or political philosophy in which practical elements are as prominent as theoretical ones. It is a system of ideas that aspires ...


Việc áp dụng dấu gạch chéo ngược vào python là gì?

Như sẽ nêu trước đó, biểu thức chủ yếu quy áp dụng ký trường đoản cú gạch chéo ngược () để bộc lộ các dạng đặc trưng hoặc để được cho phép sử dụng những ký từ bỏ ...


programmingpython
Mắt 2 10 cận từng nào độ

Cận thị là tật khúc xạ thông dụng nhất hiện nay, tạo suy giảm unique cuộc sống cũng như quá trình cho người mắc. Không dừng lại ở đó, hầu như ...


Top 0 cửa hàng 106 Thị buôn bản Thủ Dầu Một tỉnh bình dương 2022

Có tổng 0 review về đứng top 0 cửa hàng 106 Thị làng mạc Thủ Dầu Một bình dương 2022


ToplistĐịa Điểm Haycửa mặt hàng 106Thủ Dầu MộtBình Dương
100 vấn đề cần làm số 1 ở boston năm 2022

Boston là một trong những thành phố tuyệt vời nhất chứa đầy văn hóa, thẩm mỹ và nghệ thuật và lịch sử dân tộc hơn hầu hết bất kỳ nơi nào không giống ở Hoa Kỳ, nhưng thỉnh thoảng bạn chỉ cần một ...


toptentop 100 things to vì chưng in boston
Đội nguy nan nhất T20 World Cup 2022

Bharat Sundaresan của SEN Cricket sẽ tuyên bố rằng Pakistan là “đội nguy hiểm nhất” còn sót lại ở T20 World Cup với là cơ hội thực sự để giành chức vô địch ...


Hà đông đĩa thiết lập windows
Mẫu thông tin nghỉ lễ 30/4 và 1/5 2022

Trang chủTrang tin nội bộTin VietbayTHÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30 tháng tư VÀ 1/5(English below)Kính nhờ cất hộ Quý người tiêu dùng và Đối tác,Trước hết, doanh nghiệp Vietbay chân thành cảm ơn sự ...


mẫu
Làm cầm cố nào để bạn tạo một số ngẫu nhiên giữa python 1 với 1?

Để tạo ra số bỗng dưng trong Python, hàm 5 07 được sử dụng. Công dụng này được khẳng định trong mô-đun ngẫu nhiênMã nguồn# Program to generate a random number ...


programmingpython
Tỷ phú Elon Musk từ chối thông tin liên hệ với Tổng thống Putin

Elon Musk tuyên ba Tôi chỉ đàm luận về không khí với Mr. Putin một lần, khoảng 18 mon trướcNhững fan Mỹ gây dựng SpaceX với Tesla trước đây đã đề ...


tin tức
Cách có tác dụng bánh bao bằng baking powder

Bạn gặp khó khăn trong bài toán phân biệt các loại men nở, bột nở cùng muối nở khi mới bước đầu học có tác dụng bánh? Vậy hãy với Bách hóa XANH tò mò cách ...


Top 1 shop nông sản huyện Vĩnh Linh Quảng Trị 2022
ToplistĐịa Điểm Haycửa hàng nông sảnVĩnh LinhQuảng Trị
Replace toner là gì

Tình trạng sản phẩm công nghệ in báo rất đỗi sau một thời gian sử dụng là vấn đề bình thường. Khi đó, chúng ta phải cầm hộp mực bắt đầu để bảo trì sự chuyển động của máy. ...


xu hướng
Cần bán honda hr-v thể thao 2023 johor bahru, johor, malaysia

* mã xác minh sẽ được gửi đến điện thoại di động của bạn sau khi bạn đã nhập không thiếu vào ngôi trường bắt buộcBạn đã tìm tải một chiếc xe hơi Honda ...

Xem thêm: - Phản Ứng Thế Của Ankan Với Halogen


programming2023
Quảng Cáo

Có thể chúng ta quan tâm


Hạt phân tách ngâm nước sẽ được bao lâu6 tháng trước. BởiPrettyMonument
Chaelisa chạm mặt nhau lần thứ nhất ở đâu6 tháng trước. BởiFreneticSelf-confidence
Huyết áp biến đổi như nuốm nào trong hệ mạch nguyên nhân của sự chuyển đổi đó6 tháng trước. BởiPearlyStairway
Biên kịch phim phía dương ngược nắng là ai6 tháng trước. BởiVocationalProcessor
Tại sao thai không được cùng với tay6 mon trước. BởiSpatialTheater

Toplist được quan tâm


#1
Top 4 mục lục trong phân tích khoa học tập 20224 ngày trước
#2
Top 5 lời đôi lúc muốn một mình nhưng sợ đơn độc 20222 ngày trước
#3
Top 9 bài 2 trang 150 sgk văn 9 tập 2 20224 tiếng trước
#4
Top 5 vở bài bác tập toán lớp 4 bài 96 trang 15 20223 ngày trước
#5
Top 4 đi về vị trí xa - đan trường mp3 20223 ngày trước
#6
Top 5 đội đặc nhiệm cid phần 2 tron cỗ 20225 giờ đồng hồ trước
#7
Top 15 lời bài xích hát vong linh báo mộng 20222 ngày trước
#8
Top 13 đừng phụ lòng khiến cho mẹ khóc để mẹ bi lụy hai mặt hàng lệ tuôn rơi 20223 ngày trước
#9
Top 8 phần mềm dự toán g8 full crack 2022 20221 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


Cách rủ người yêu cũ đi chơi1 tuần trước. BởiIneffectiveSarcasm
Bản báo cáo thành tích chiến sỹ thi đua trong quản ngại đối1 tuần trước. BởiOutlandishCracker
Công câu hỏi được trả lương cao nhất trong python là gì?6 ngày trước. BởiRhetoricalMaintenance
What macronutrient is usually the main source of energy in parenteral nutrition?6 ngày trước. BởiMossyBonus
Top 9 trò chơi cửa hàng Huyện Lang Chánh Thanh Hóa 20221 tuần trước. BởiBarbarousPlaying
Which 2 carriers for high energy electrons are used during cellular respiration?6 ngày trước. BởiChillingCollision
6 giờ đôi mươi phút tiếng anh là gì1 tuần trước. BởiCapitalChristianity
Trong javascript, cách tiến hành window.prompt() trả về giá trị đúng tuyệt sai?6 ngày trước. BởiUnfashionableSeizure
100 sân golf bậc nhất ở sa năm 20225 ngày trước. BởiIronicPutting
Vở bài xích tập giờ đồng hồ Việt bài xích 24B Những chuyến du ngoạn thú vị4 ngày trước. BởiBrusqueCaptaincy
Quảng cáo

Token Data


Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 Học xuất sắc Inc.