Dây Cung Của Đường Tròn

     

Cách tính độ dài cung tròn là cách tính giúp họ dễ dàng biết được độ nhiều năm cung trong số ấy có độ lâu năm bao nhiêu:

Trên đường tròn bán kính RR, độ dài ll của một cung tròn n° được xem theo bí quyết l=(πRn)/180

Trong đó:

π nói một cách khác là hằng số Archimedes, là một hằng số toán học có giá trị bằng tỷ số giữa chu vi của một đường tròn với đường kính của đường tròn đó. Hằng số này có giá trị xê dịch bằng 3,14159.R là nửa đường kính hình tròn.N là độ của cung tròn.L là độ lâu năm cung tròn.

Bạn đang xem: Dây cung của đường tròn

Bạn đang xem: công thức tính độ nhiều năm dây cung

Công thức tính độ dài con đường tròn

Độ dài mặt đường tròn (còn hotline là chu vi hình tròn) được kí hiệu là CC.

Độ dài CC của một mặt đường tròn có bán kính RR được tính theo công thức: C=2πRC=2πR.

Nếu gọi dd là 2 lần bán kính của con đường tròn (d=2Rd=2R) thì C=πdC=πd.


*

Cung tròn là gì?

Cung trong hình học (ký hiệu: ⌒) là đoạn đóng của một đường cong khả vi trong một đa tạp. Cung tròn là một phần của đường tròn hay là một phần của chu vi (biên) của hình tròn.

Nếu không có ghi chú gì khác thì cung trong bài viết này được đọc là cung tròn, tức quỹ tích những điểm thuộc đường tròn nằm giữa hai điểm.

Đường tròn là gì?

Trong hình học tập phẳng, đường tròn (hoặc vòng tròn) là tập đúng theo của toàn bộ những điểm trên một mặt phẳng, giải pháp đều một điểm mang lại trước bởi một khoảng cách nào đó. Điểm cho trước hotline là tâm của mặt đường tròn, còn khoảng chừng cho trước gọi là bán kính của con đường tròn.

Đường tròn trọng tâm O nửa đường kính R cam kết hiệu là (O;R)

Đường tròn là một trong những hình khép kín đáo đơn giản phân chia mặt phẳng ra làm 2 phần: phần bên phía trong và phần bên ngoài. Trong lúc “đường tròn” ranh ma giới của hình, “hình tròn” bao hàm cả nhóc con giới và phần viền trong.

Đường tròn cũng khá được định tức là một hình elíp đặc biệt với nhị tiêu điểm trùng nhau và tâm sai bằng 0. Đường tròn cũng là hình bao quanh nhiều diện tích nhất trên mỗi đơn vị chu vi bình phương.


*

Một số thuật ngữ về hình tròn

Cung: một quãng đóng bất kỳ trên mặt đường tròn.Dây cung (gọi tắt là dây): đoạn thẳng bao gồm 2 đầu mút nằm trê tuyến phố tròn.Tâm: điểm giải pháp đều tất cả các điểm trên phố tròn.Chu vi hình tròn: độ dài đường biên giới hạn hình tròn.Bán kính: là đoạn trực tiếp (hoặc độ dài đoạn thẳng) nối trọng tâm với một điểm bất kì trên mặt đường tròn và bởi một nửa mặt đường kính.Đường kính: đoạn thẳng (hoặc độ dài đoạn thẳng) tất cả 2 đầu mút nằm trê tuyến phố tròn và là dây cung trải qua tâm, hoặc khoảng cách dài nhất giữa 2 điểm trên tuyến đường tròn. Đường kính là dây cung lâu năm nhất của mặt đường tròn cùng bằng gấp đôi bán kính.Cát tuyến: đường thẳng trên mặt phẳng giảm đường tròn trên 2 điểm.Tiếp tuyến: đường thẳng tiếp xúc với con đường tròn tại một điểm duy nhất.Hình tròn: phần mặt phẳng số lượng giới hạn bởi con đường tròn.Hình khuyên (hình nhẫn hoặc hình vành khăn): vùng bị giới hạn bởi 2 mặt đường tròn đồng trung khu và có bán kính khác nhau.Hình chào bán nguyệt: cung căng đường kính. Thông thường, thuật ngữ này còn bao hàm đường kính, cung căng đường kính và phần hông trong, tức nửa hình tròn.Đường tròn ngoại tiếp đa giác là con đường tròn đi qua toàn bộ các đỉnh của đa giác đó. Khi ấy đa giác nội tiếp con đường tròn.Đường tròn nội tiếp đa giác là con đường tròn tiếp xúc với toàn bộ các cạnh của nhiều giác đó. Khi ấy đa giác nước ngoài tiếp mặt đường tròn.


*

Tính chất bình thường của hình tròn

Đường tròn là hình có diện tích s lớn nhất với chu vi mang đến trước.

Đường tròn tất cả tính đối xứng cao: trung khu của con đường tròn là trung ương đối xứng và những đường kính là những trục đối xứng

Chu vi con đường tròn tỉ lệ thuận với nửa đường kính theo hằng số 2π.

Xem thêm: Sbt Vật Lí 8 Bài 6: Lực Ma Sát Lớp 8 Sbt Vật Lí 8, Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 8 Bài 6: Lực Ma Sát

Diện tích hình trụ tỉ lệ thuận cùng với bình phương nửa đường kính theo hằng số π.

Đường tròn tất cả tâm tại cội tọa độ và bán kính là một trong những gọi là đường tròn solo vị.

Đường tròn lớn của hình cầu solo vị là đường tròn Riemann.

Tập hợp toàn bộ các điểm quan sát đoạn thẳng dưới 1 góc vuông là con đường tròn có 2 lần bán kính là đoạn trực tiếp đó


*

Dây cung

Dây cung biện pháp đều tâm khi và chỉ còn khi chúng dài bởi nhau.

Trong cùng một đường tròn, dây càng dài thì càng gần tâm.

Đường kính vuông góc cùng với dây cung tại trung điểm của dây cung đó

Đường kính trải qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc cùng với dây.

Đường kính là dây cung dài nhất trong mặt đường tròn

Nếu giao điểm nhị dây cung cắt nhau chia một dây thành nhì đoạn a và b, chia dây cung cơ thành c và d, thì ab = cd (gọi là phương tích của điểm đó).

Nếu giao điểm nhì dây cung giảm nhau chia một dây thành nhị đoạn a và b, chia dây cung kia thành m và n, thì a2 + b2 + m2 + n2 = d2 (với d là mặt đường kính).

Tổng bình phương chiều dài 2 dây cung vuông góc tại một điểm cố định và thắt chặt không thay đổi và bởi 8r2 – 4p2 (với r là bán kính đường tròn, p là khoảng cách từ trung khu đường tròn đến giao điểm đó).

Khoảng cách từ một điểm trê tuyến phố tròn mang lại một dây cung nữ với 2 lần bán kính bằng tích của khoảng cách điểm đó mang đến 2 đầu mút của dây cung.

Xem thêm: Dạt Dào Có Phải Từ Láy Không Khác Nhau, Từ Điển Tiếng Việt Dạt Dào

2 cung nhỏ dại của một đường tròn hoặc 2 đường tròn cân nhau căng 2 dây cân nhau thì 2 cung đó đều nhau và ngược lại

Với 2 cung nhỏ dại của một mặt đường tròn hoặc 2 mặt đường tròn bằng nhau, cung làm sao căng dây mập hơn(hoặc nhỏ nhắn hơn) thì cung đó mập hơn(hoặc bé hơn) và ngược lại.