Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh 8 Học Kì 2

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cao đẳng

Đề cương cứng ôn tập học kì II môn giờ anh lớp 8


mua xuống 15 1.956 81

thuphikhongdung.vn xin trình làng đến những quý thầy cô, những em học viên đang trong quá trình ôn tập tư liệu Đề cương cứng ôn tập học kì II môn tiếng anh lớp 8, tài liệu bao hàm 15 trang, vừa đủ lý thuyết, phương pháp giải chi tiết và bài bác tập gồm đáp án (có lời giải), giúp các em học viên có thêm tài liệu xem thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và chuẩn bị cho bài thi môn tiếng anh sắp đến tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật công dụng và đạt được công dụng như muốn đợi.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập tiếng anh 8 học kì 2

Mời các quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm và sở hữu về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ IIMÔN: TIẾNG ANH LỚP 8 NĂM HỌC 2020-2021A. NỘI DUNG: Unit 7, 8, 9.B.GRAMMAR ( NGỮ PHÁP )I. Conditional sentences type 1. (Câu điều kiện loại 1)IF CLAUSE ( Mệnh đề If ) MAIN CLAUSE ( Mệnh đề chính ) Simple Present ( Thì bây giờ đơn ) If + S + V (s/es) Simple Future ( Thì tương lai đối kháng ) S + will/ won’t + V ( bare infinitive ) S+ can/must/ may/ might+ V( bare infinitive )Eg 1 If I have enough money, I will buy a big house.( ví như tôi tất cả đủ chi phí , tôi sẽ tải một ngôi nhà bự ). Eg 2 If you want khổng lồ pass the exam, you must study harder.( Nếu bạn muốn thi đỗ , các bạn phải học hành chăm chỉ hơn ).Eg 3 If she doesn’t want to be late, She must get up early.( ví như cô ấy không muốn bị muộn thì cô ấy cần dậy mau chóng ).- Câu đk loại một là câu điều kiện miêu tả tình trạng tất cả thật ở lúc này hoặc tương lai.Eg If you learn hard, you will pass the exam. Nếu như bạn học cần mẫn , các bạn sẽ đỗ kỳ thi.- trong câu điều kiện loại 1, thì bây giờ đơn cần sử dụng trong mệnh đề If, còn thì sau này đơn được sử dụng trong mệnh đề chính.Eg If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish & other aquatic animals will dieNếu công ty máy tiếp tục thải chất độc xuống hồ, thì tất cảloài cá và các sinh vật dưới nước sẽ chết.Chú ý Thì lúc này đơn hoàn toàn có thể được cần sử dụng trong mệnh đề thiết yếu để diễn tả một điều kiện luôn đúng

II. Conditional sentences type 2. (Câu đk loại 2)IF CLAUSE (Mệnh đề If ) MAIN CLAUSE ( Mệnh đề thiết yếu )If +S + V-ed/2If + S + were S + would / could/might + V(infinitive) S + wouldn’t / couldn’t +V (infinitive) Eg 1 If I became rich , I would spend all my time travelling. Ví như tôi giàu, tôi vẫn dành tất cả thời gian nhằm đi du lịch.

- Câu đk loại 2 là câu điều kiện không tồn tại thật thường dùng làm nói lên sự tưởng tượng của bạn nói. ( Điều kiện ko thể xẩy ra ở hiện tại hoặc tương lai ).If I were you, I would buy that bike.Nếu tôi là các bạn tôi sẽ thiết lập chiếc xe đạp đó.

Chú ý trong mệnh đề không tồn tại thật ở hiện tại tại, bạn có thể dùng were ráng cho was trong tất cả các ngôi trong mệnh đề If.Eg If I were you, I would study English hard. Trường hợp tôi là bạn, tôi sẽ học giờ Anh cần cù hơn.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Sinh Học 6 Bài 30 : Thụ Phấn (Tiếp Theo), Giải Vbt Sinh Học Lớp 6 Bài 30: Thụ Phấn

III. The Present Simple (Thì lúc này đơn )1. Positive (Câu Khẳng định) I / We / You / They + V( nguyên mẫu) He / She / It + V (s/es) Eg I go khổng lồ school every day. My father often watches TV at 7 p.m2. Negative (Câu lấp định)I / We / You / They don"t (do not)+ V (nguyên mẫu)He/ She / It doesn"t (does not) + V (nguyên mẫu) Eg I don’t go lớn school on Sundays. He doesn’t play games on Saturdays.Interrogative (Câu nghi vấn)Do I / We / You / They + V (nguyên mẫu)Does He/ She / It + V (nguyên mẫu)Eg vị you go khổng lồ school every day? Does he play football every afternoon?- Thì hiện tại đơn diễn đạt thói thân quen hằng ngày.Eg He gets up at 5 o’clock in the morning.-Thì bây giờ đơn biểu đạt sự việc hay thực sự hiển nhiên.Eg We have two children.-Thì lúc này đơn mô tả sự việc xảy ra trong tương lai theo thời gian biểu hay lịch trình.Eg The plane takes off at 5.00 tomorrow morning.

+ các trạng từ kèm theo với thì hiện tại đơn- Every day / week / month…..(Hằng ngày / tuần / tháng...)- Always : luôn luôn luôn- Usually : thường xuyên xuyên- Often : thường- Sometimes : thỉnh thoảng- Seldom : hi hữu khi- Never : ko bao giờNOTE (CHÚ Ý)- đều động từ tận cùng là : o, s , ch , sh, x, z , ta thêm esEg go -> goes watch -> watches wash -> washes fix -> fixes- phần đông động trường đoản cú tận thuộc là y cơ mà đằng trước là nguyên âm ( u, e ,o , a, i), nhằm nguyên y rồi thêm sEg play -> plays say -> says- đông đảo động từ bỏ tận cùng là y mà đằng trước là phụ âm ta đổi y thành i rồi thêm esEg study -> studies fly -> fliesIV. The Present Continuous (Thì lúc này tiếp diễn)Câu khẳng địnhI + am + V-ingHe / She / It + is + V-ingWe / You / They + are + V-ing

Eg I am learning English at the moment. He is playing football now. We are listening lớn music at this time Câu lấp địnhI + am + not + V-ingHe / She / It + is + not + V-ingWe / You / They + are + not + V-ing

Eg I am not learning English at the moment. He is not playing football now.Câu nghi vấn. Am + I + V-ing Is + He / She / It + V-ing Are + You / We / They + V-ingEg Are you learning English at the moment? Is He playing football now ?-Thì hiện nay tại tiếp nối dùng để biểu đạt một hành vi đang xẩy ra tại thời khắc nói trong hiện nay tại.Eg She is talking to her teacher about that plan.- Thì hiện tại tiếp diễn đề cập đến những thói quen thuộc xấu gây nặng nề chịu cho người khác, thường xuyên đi cùng trạng tự “ always “ hoặc “constantly”.Eg He is always leaving his dirty socks on the floor.- Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn đạt những trường hợp đang cố gắng đổi.Eg Her son is getting better.-Thì bây giờ tiếp diễn diễn đạt một kế hoạch chắc chắn rằng sẽ xảy ra về sau (thường đi với trạng trường đoản cú chỉ thời gian trong tương lai).Eg. I am studying English next summer.Các trạng từ đi kèm theo với thì bây giờ tiếp diễn.- Now : bây giờ- At the moment : tức thì bây giờ- At this time : vào lúc này- Today : hôm nay- Be quiet : Hãy im lặng- Listen : Nghe này

IV. The Present Perfect (Hiện tại hoàn thành)I /You/ We/ They + have + Ved / VppHe / She / It + has + Ved /VppEg I have lived in Thanh Hoa thành phố since 1987 He has bought a new car for 2 weeks.I /You/ We/ They + have + not + Ved / VppHe / She / It + has + not + Ved /VppEg I haven’t lived in Thanh Hoa thành phố since 1987 He hasn’t bought a new oto for 2 weeks. Have + I /You/ We/ They + Ved / Vpp Has + He / She / It + Ved /VppEg Have you been to England ? Has ba gone to lớn Sam Son beach?

- Thì bây giờ hoàn thành diễn đạt sự việc xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại tại.Eg I have learnt English for 15 years.She has lived here since 2016- Thì bây giờ hoàn thành diễn tả sự bài toán vừa mới xẩy ra nhưng không đề cập mang đến thời gian, thường được sử dụng với các từ như just, already, yet.Eg She has just come. They haven’t arrived yet.-Thì hiện tại tại xong dùng để nói tới các vụ việc vừa mới xẩy ra và hậu quả của nó vẫn còn tác động đến hiện tại.Eg He has just washed his car, so it looks very clean now.-Thì hiện tại ngừng khi nói về trải nghiệm hay tay nghề , thường đi kèm với ever/ never.Eg Have you ever been lớn London ? I have never seen that movie before.Những trạng từ chỉ thời gian kèm theo với thì lúc này hoàn thành:- Ever : bao giờ- Never : ko bao giờ- So far : mang lại đến bây chừ / nay- Serveral times : vài ba lần rồi- Just : vừa mới’- Already : rồi- Yet : chưaVI. The present simple for future.( Thì lúc này đơn mang ý nghĩa sâu sắc tương lai)

I / We / You / They + V( nguyên mẫu) He / She / It + V (s/es) Eg I go lớn school every day. My father often watches TV at 7 p.m

I / We / You / They don"t (do not)+ V (nguyên mẫu)He/ She / It doesn"t (does not) + V (nguyên mẫu) Eg I don’t go to school on Sundays. He doesn’t play games on Saturdays.

Do I / We / You / They + V (nguyên mẫu)Does He/ She / It + V (nguyên mẫu)Eg vì chưng you go to lớn school every day ? Does he play football every afternoon?- Thì bây giờ đơn biểu đạt thói quen thuộc hằng ngày.Eg He gets up at 5 o’clock in the morning.-Thì lúc này đơn diễn tả sự vấn đề hay sự thật hiển nhiên.Eg We have two children.Ngoài cách dùng ngơi nghỉ trên , thì hiện tại đơn còn mang ý nghĩa sâu sắc tương lai khi nói về thời gian biểu, chương trình , định kỳ trình , … và trong những trạng từ bỏ chỉ thời gian cụ thể..Eg: The plane takes off at 5.00 tomorrow morning.

Xem thêm: Gofood Chúc Quý Khách Năm Mới An Khang Thịnh Vượng, Những Câu Đối, Câu Chúc Xuân Hay

VII .The past perfect ( Thì thừa khứ ngừng )Thể khẳng địnhS + had + P2 Eg: I had left my wallet at home.Thể bao phủ địnhS + hadn’t + P2Eg: The house was dirty. They hadn’t cleaned it for weeks.Thể nghi vấnHad + S + P2? Eg: Where had he put his wallet?-Thì thừa khứ kết thúc được dùng để diễn tả: hành động hoặc tinh thần đã xẩy ra và đã kết thúc trước một thời điểm trong thừa khứ.Ex: By the end of last semester, we had finished Book IV. Before his mother came back, he had tidied up the whole room. hành vi đã xảy ra và kết thúc trước một hành động quá khứ không giống (hành động xảy ra trước cần sử dụng quá khứ hoàn thành, hành động xảy ra sau dùng quá khứ đơn).Ex: I had seen him before he saw me. hành vi đã xảy ra và kéo dãn dài đến 1 thời điểm nào đó trong quá khứ. Ex: By nine o"clock, we had studied for three hours in the classroom. I had worked for several hours when he called. She told me that she had walked for two hours.CHÚ Ý:Dấu hiệu dìm biết:Trong câu thường xuyên có những từ: before(TRƯỚC khi ), after(sau khi), when(khi), by the time(vào thời điểm), by the kết thúc of + time in the past … Ex: *When I got up this morning, my father had already left. * By the time S. Past, Past Perfect. By the time I met you, I had worked in that company for five years. * S. Past After Past PerfectThey went home after they had eaten a big roasted chicken.After I had bought a new pen, I found my pen* Past Perfect Before S.past She had done her homework before her mother asked her to vì chưng so. Before he arrived his office, his secretary had gone outIX. PASSIVE VOICE (THỂ BỊ ĐỘNG)1. CÂU BỊ ĐỘNG (Passive sentences):Câu bị động là câu trong số ấy chủ ngữ là fan hay vật dìm hoặc chịu tác động ảnh hưởng của hành động.Eg: (A) I asked a question. →(P) : A question was asked by me. Một thắc mắc được hỏi vì tôi.B. Giải pháp chuyển từ bỏ câu dữ thế chủ động sang câu bị động: * Thể xác minh (Affirmative form) S + be + p.p (Past Participle) + (by + 0)Ex: The picture was painted by Tom. S be + p.p O* Thể lấp định (Negative form) S + be not + p.p + (by + 0)Ex: The picture was not painted by Tom. S be + p.p o* Thể ngờ vực (Interrogative form) Be + S + p.p + (by + 0)?Ex: Was the picture painted by Tom? Be S p.p oĐộng từ bỏ be tại đây phải phù hợp với nhà ngữ cũng bắt buộc thể hiện được thì cuar câu. Khi dịch nghĩa câu bị động, ta dịch là “bị, được” tùy thuộc vào câu, ngữ cảnh nhưng mà ta lựa chọn nghĩa đến phù hợp.Câu thụ động ở từng thì:TENSES (Các một số loại thì) PASSIVES STRUCTURE(Cấu trúc bị động)Present simple (Hiện tại đối kháng )I learn English. Is/ are/ am + V.pp / VedEnglish is learned (by me).Present progressive ( QK Tiếp Diễn)She is reading the book. Is/ are/ am + being + V.pp / V.edThe book is being read (by her).Past simple ( quá khứ đơn)The little boy broke the glass. Was / were + Vpp / VedThe glass was broken by the little boy.Past progressive ( QK Tiếp Diễn)The police were interrogating him. Was/ were + being + V.pp / VedHe was being interrogated by the police.Present perfect ( QK hoàn thành)She has cooked the food. Have/ has been + V.pp / VedThe food has been cooked (by her).Future simple ( Tương lai tiếp nối )They will cover the road with a red carpet tomorrow. Will be + V.pp / VedThe road will be covered with a red carpet tomorrow.Future progressiveI will be holding the wedding các buổi tiệc nhỏ ưi Ha. Noi next month. Will be being + V.pp / VedMy wedding tiệc ngọt will be being held in Ha Noi next month.