ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA 10 HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN

  -  

+ Thuộc đội VIIA, dễ nhận thêm một electron nhằm đạt cấu hình bền chắc của khí hiếm khi gia nhập phản ứng hóa học

=> X + 1e → X- (X : F , Cl , Br , I )

+ Phân tử dạng X2 như F2 khí màu lục nhạt, Cl2 khí màu quà lục, Br2 lỏng màu nâu đỏ, I2 tinh thể tím

+ F có độ âm điện lớn số 1 , chỉ gồm số oxi hoá –1. Những halogen còn sót lại ngoài số oxi hoá –1 còn có số oxi hoá dương như +1 , +3 , +5 , +7

II. CLO

+ Là hóa học khí, màu rubi , mùi xốc , độc với nặng hơn không khí.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập hóa 10 học kì 2 có đáp án

+ Phân tử Cl2 gồm một liên kết cộng hóa trị, dễ dàng tham gia phản bội ứng hóa học. 

+ Clo có tính oxh mạnh, tuy vậy nó cũng biểu hiện tính khử trong một số phản ứng hóa học

1.Tính chất hoá học

a. Tác dụng với kim loại 

Clo công dụng với phần đông các kim loại tạo nên muối clorua (KL sau bội nghịch ứng bao gồm hóa trị cao nhất)

2Na + Cl2(xrightarrowt^0) 2NaCl

 2Fe + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2FeCl3

Cu + Cl2 (xrightarrowt^0) CuCl2

b. Tác dụng với phim kim

(cần gồm nhiệt độ hoặc có ánh sáng)

H2 + Cl2 (xrightarrowt^0) 2HCl

2P + 3Cl2 (xrightarrowt^0) 2PCl3

Cl2không công dụng trực tiếp với O2.

c. Công dụng với một trong những hợp chất bao gồm tính khử:

H2S + Cl2 → 2HCl + S

3Cl2 + 2NH3 → N2 + 6HCl

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

d. Cl2 còn gia nhập phản ứng với phương châm vừa là chất oxh, vừa là hóa học khử.

+ Tác dụng với nước : lúc hoà rã vào nước , một phần Clo chức năng (Thuận nghịch)

Cl2 + H2O ( ightleftarrows )HCl + HClO( Axit hipoclorơ)

Axit hipoclorơ bao gồm tính oxy hoá mạnh, nó hủy diệt các màu chính vì như thế nước clo tốt clo ẩm có tính tẩy màu.


+ tính năng với hỗn hợp bazơ

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O ( nước javel)

2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(ClO)2 + CaCl2 + H2O

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) KClO3 + 5KCl + 3H2O

 + Tác dụng cùng với muối

Cl2+ 2NaBr → 2NaCl + Br2

3Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

2.Điều chế : Nguyên tắc là khử các hợp hóa học Cl- tạo Cl0

a. Trong phòng thí nghiệm: Cho HCl đậm đặc công dụng với những chất oxh mạnh

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2NaCl+2H2O(xrightarrowdp extdd/cmn) 2NaOH + Cl2 + H2


2NaCl (xrightarrowdpnc)2Na+ Cl2 ­

b. Trong công nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa tất cả màng ngăn

*

III. AXIT CLOHIDRIC (HCl) :

Dung dịch axit HCl có đầy đủ tính hóa học hoá học của một axit mạnh

1. Tính chất hóa học

a. Tác dụng chất chỉ thị

 Dung dịch HCl làm quì tím hoá đỏ (nhận biết axit)

b. Tác dụng kim loại (đứng trước H trong dãy chuyển động hóa học) ra đời muối (với hóa trị thấp của kim loại) và giải phóng khí H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Cu không tác dụng với HCl

c. Chức năng oxit bazơ , bazơ tạo muối và nước

 NaOH HCl → NaCl + H2O

d. Tác dụng muối hạt (theo điều kiện phản ứng trao đổi)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2 ­

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 ( dùng để nhận biết nơi bắt đầu clorua )

Ngoài tính chất đặc trưng là axit , hỗn hợp axit HCl đặc còn biểu lộ vai trò chất khử khi công dụng chất oxi hoá bạo gan như KMnO4 , MnO2 ……

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 ­ + 8H2O

2. Điều chế

Phương pháp sunfat: cho NaCl tinh thể vào H2SO4 đặc

2NaCltt + H2SO4 (xrightarrowt^0>400^0C) Na2SO4 + 2HCl

NaCltt + H2SO4 (xrightarrow{t^04 + HCl

Phương pháp tổng hợp: mang lại hidro công dụng với clo

H2 + Cl2 (xrightarrowas) HCl


Chứa ion âm clorua (Cl-) và các ion dương kim loại

Một số muối hạt clorua thông dụng:

+ NaCl dùng để làm ăn, cung ứng khí clo, NaOH, axit HCl

+ KCl phân kali

+ ZnCl2 tẩy gỉ lúc hàn, chống mục gổ

+ CaCl2 chất chống ẩm

V. HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO 

NƯỚC JAVEN là láo lếu hợp gồm NaCl, NaClO cùng H2O gồm tính ôxi hóa mạnh, có tính tẩy màu, được điều chế bằng bí quyết dẫn khí Clo vào dung dịch NaOH (KOH)

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO ( có tính tẩy màu)

(Cl2 + 2KOH →KCl + KClO + H2O)

2.KALI CLORAT công thức phân tử KClO3 là chất oxh khỏe mạnh thường dùng điều chế O2 trong phòng thí nghiệm

2KClO3 (xrightarrowt^0)2KCl + O2 ­

KClO3 được điều chế khi dẫn khí clo vào hỗn hợp kiềm đặc đã được đun nóng mang lại 1000c

3Cl2 + 6KOH (xrightarrowt^0) 5KCl + KClO3 + 3H2O


3.CLORUA VÔI là muối láo tạp công thức phân tử CaOCl2 là hóa học oxh mạnh, được điều chế bằng phương pháp dẫn clo vào dung dịch Ca(OH)2 đặc:

Cl2 + Ca(OH)2(đ) → CaOCl2 + H2O

2Ca(OH)2(l) + 2Cl2 CaCl2 + Ca(OCl)2 + 2H2O

5. MỘT SỐ AXIT CÓ CHỨA NGUYÊN TỬ CLO

HClO: axit hipo cloro

HClO2: axit cloro

HClO3: axit cloric

HClO4: axit pecloric

*

VI. FLO là chất OXH mạnh, gia nhập phản ứng với các kim các loại và hợp chất

1. Hoá tính

 a.Tác dụng với kim loại và phi kim

Ca + F2 → CaF2

2Ag + F2 → 2AgF

3F2 + 2Au → 2AuCl3

3F2+ S → SF6

b.Tác dụng cùng với hidro

Phản ứng xảy ra mạnh hơn những halogen khác.

Hỗn hòa hợp H2 ,F2 nổ mạnh khỏe trong láng tối

H2 + F2 → 2HF

Khí HF tung vào nước tạo dung dịch HF. Dung dịch HF là axit yếu, đặc biệt là hòa tung được SiO2

4HF + SiO2 →2H2O + SiF4

(sự bào mòn thủy tinh được ứng dụng trong kĩ thuật khắc trên kính như vẽ tranh xung khắc chữ).

Xem thêm: Ôn Tập Hình Học Lớp 3 - Bài Tập Toán Lớp 3: Ôn Tập Về Hình Học


c.Tác dụng cùng với nước

Khí flo qua nước sẽ làm bốc cháy nước (do giải tỏa O2).

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

 Phản ứng này giải thích vì sao F2 không đẩy Cl2 , Br2 , I2 thoát ra khỏi dung dịch muối hoặc axit trong khi flo có tính oxh to gan hơn .

2.Điều chế HF bằng phương thức sunfat

CaF2(tt) + H2SO4(đđ) → CaSO4 + 2HF ­

VII. BROM VÀ IOT 

1.Tác dụng với sắt kẽm kim loại

2Na + Br2→2NaBr

2Na + I2 → 2NaI

2.Tác dụng cùng với hidro

H2 + Br2 →2HBr

H2+I2 ↔ 2HI (phản ứng thuận nghịch)

HBr, HI chảy trong nước chế tạo ra thành hỗn hợp axit

Tính axit : HI > HBr > HCl

Các axit HBr , HI có tính khử mạnh hoàn toàn có thể khử được axit H2SO4 đặc

2HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + H2O

8HI + H2SO4 → 4I2 + H2S + 4H2O

2HI + 2FeCl3 → FeCl2 + I2 + 2HCl

VIII. NHẬN BIẾT dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết những gốc halogenua

*

B. NHÓM OXI - LƯU HUỲNH

I. OXI

1. Đơn chất oxi


- nằm ở vị trí ô số 8, chu kì 2, team VI A

- CTPT : O = O

=> là một phi kim điển hình, có tính OXH dạn dĩ (độ âm điện chỉ với sau F)

* tính chất vật lý

Là chất khí, không màu, ko mùi, không tan trong nước, nặng rộng không khí. Bảo trì sự sống và sự cháy. 

* đặc thù hóa học

+, tính năng với hầu như kim loại (trừ Au, Pt) tạo nên oxit kim loại

+, T/d với hidro: 

 H2 + O2 → H2O

+, công dụng với phi kim khác: 

S + O2 → SO2

+, chức năng với một số hợp chất:

2O2 + CH4 → CO2 + 2H2O

* mục đích : Duy trì sự sống và làm việc cho động, thực vật

* Điều chế:

+, vào PTN:


KMnO4  (xrightarrowt^0) K2MnO4  + MnO2 + O2

+, trong CN:

- Chưng đựng phân đoạn không khí lỏng.

- Điện phân nước bao gồm mắt chất điện li

+, vào tự nhiên

6CO2 + 6H2O (xrightarrowas) C6H12O6 + 6O2

2. Ozon

- CTPT: O3

 * đặc điểm vật lý

Là chất khí, nghỉ ngơi thể lỏng có greed color nhạt, tan tốt trong nước hơn so cùng với oxi

* đặc điểm hóa học

Ozon có tính oxh mạnh hơn so với O2

Một số làm phản ứng hóa hoc chứng minh điều này:

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

O3 + 2KI + H2O → I2 + 2KOH + O2

* Ứng dụng

- vô trùng nước, chữa sâu răng, tẩy trắng,...

II. LƯU HUỲNH

1. Đơn hóa học lưu huỳnh (S)

* đặc điểm vật lý

- Là hóa học rắn, màu vàng có 2 dạng thù hình chính: Tà phương và đơn tà

- không tan vào nước tuy thế tan trong dung môi hữu cơ, có nhiệt độ sôi và ánh sáng nóng chảy hơi cao

* đặc thù hóa học

Là một phi kim trung bình.

Xem thêm: Chứng Minh Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất, Các Công Thức Lượng Giác Toán 10 Đầy Đủ Nhất

S 1-1 chất bao gồm số OXH = 0

=> S vừa tất cả tính khử với tính OXH

+, Tính khử: tính năng với phi kim: 

S + O2→ SO2

S + 3F2 → SF6

+, Tính OXH: công dụng với H2 và kim loại

Hg + S → HgS

Fe + S (xrightarrowt^0)FeS

H2 + S (xrightarrowt^0) H2S

2. Hidro sunfua và axit sunfuhidric

* Tính chất vật lý: Là hóa học khí, không màu, giữ mùi nặng trứng thối, nặng hơn không khí.

* Tính hóa học hóa học: 

- Axit sunfuhidric là một trong axit yếu, nó mang rất đầy đủ tính chất của một axit

+, làm quỳ tím chuyển sang màu sắc hồng

+, chức năng với bazơ => muối bột + nước

H2S + NaOH → NaHS + H2O

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

+, tính năng với dung dịch muối

H2S + CuCl2 → CuS + 2HCl

- Axit sunfuhidric có tính khử mạnh

+, chức năng với chất bao gồm tính OXH mạnh

2H2S + O2 → 2S + 2H2O

(phản ứng thiếu hụt oxi hoặc ở ánh nắng mặt trời thường)

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

(phản ứng dư oxi)

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

* Trạng thái từ nhiên: tất cả trong nước suối, khí núi lửa, xác bị tiêu diệt người, cồn vật

3. Sulfur dioxit

* tính chất vật lý: Là chất khí, không màu, mùi hắc, khôn xiết độc

* đặc thù hóa học: là một trong oxit axit

=> Mang không hề thiếu tính chất của một oxit axit


- SO2 tác dụng với nước, bazơ và oxit bazơ

SO2 + H2O → H2SO3

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2 NaOH → Na2SO3 + H2O

SO2 + CaO → CaSO3

- Vừa gồm tính khử, vừa bao gồm tính oxi hóa

Tính khử:

SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Tính oxi hóa:

SO2 + H2S → S + H2O

4. Diêm sinh trioxit

Tính chất vật lý: Là chất lỏng, không màu, tung vô hạn trong nước với axit sunfuric 

Tính chất hóa học: Lưu huỳnh trioxit là một trong những oxit axit điển hình

Một số phản bội ứng hóa học:

SO3 + H2O → H2SO4

SO3 + CaO → CaSO4

SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O

5. Axit sunfuric

* đặc điểm vật lý

Là chất lỏng sánh, ko màu, không mờ hơi, cực kỳ háo nước, tan vô hạn vào nước

* đặc điểm hóa học

a)  H2SO4 loãng mang rất đầy đủ tính hóa học của một axit thông thường

- làm quỳ tím đưa thành đỏ

- công dụng với kim loại hoạt động → giải phóng H2

H2SO4 + fe → FeSO4 + H2

H2SO4 + Cu (không phản ứng)

- công dụng với bazơ, oxit bazơ → muối + nước

H2SO4 + CuO → CuSO4 + H2O

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

- tính năng với muối → Muối bắt đầu và axit mới

H2SO4 + CaCO3 → CaSO4 + H2O + CO2

b)  H2SO4 đặc có một vài tính hóa học đặc trưng

- Tính lão hóa mạnh: 

Tác dụng phần lớn các kim loại (Trừ Au, Pt) và những phi kim SO2, S, H2S

Cu +2H2SO4(đ)→ CuSO4 + SO2 + 2H2O

- Tính háo nước: chiếm phần nước của không ít muối kết tinh, phân hủy những hợp hóa học hữu cơ đựng O, H