Đề Cương Ôn Tập Hóa 8 Học Kì 2

     

Tổng hợp kỹ năng cần gắng vững, các dạng bài xích tập và thắc mắc có khả năng xuất hiện nay trong đề thi HK2 môn hoá học sắp tới


CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ

I/ TÍNH CHẤT CỦA OXI:

1/ đặc điểm vật lý: Oxi là hóa học khí, không màu, không mùi, không nhiều tan vào nước, nặng hơn không khí. Thoái hóa lỏng ở -183 0C . Oxi lỏng có greed color nhạt.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập hóa 8 học kì 2

2/ đặc điểm hóa học: Khí oxi là một trong đơn chất phi kim siêu hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ dàng tham gia phản bội ứng hóa học với nhiều phi kim, nhiều kim loại và phù hợp chất. Trong các hợp chất hóa học, yếu tắc oxi bao gồm hóa trị II.

VD: S + O2 → SO2; 3Fe + 2O2 → Fe3O4

II/ SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI:

 - Sự tác dụng của oxi với một chất là việc oxi hóa

- bội phản ứng hoá hợp là bội phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo ra thành từ hai hay những chất ban đầu.

VD: CaO+H2O → Ca(OH)2

- Ứng dụng của oxi: Khí oxi cần cho sự hô hấp của bạn và rượu cồn vật, yêu cầu để đốt nhiên liệu trong đời sống cùng sản xuất. 

III/ OXIT:

1.Định nghĩa oxit: Oxit là hợp hóa học của 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi

Vd: K2O, Fe2O3, SO3, CO2….

2.Công thức dạng phổ biến của oxit MxOy

- M: kí hiệu một nguyên tố khác (có hóa trị n)

- cách làm MxOy theo như đúng quy tắc về hóa trị.

=> n.x = II.y

3. Phân loại: tất cả 2 các loại chính: oxit axit và oxit bazơ

Vd:Oxit axit: CO2, SO3, P2O5…

. Oxit bazơ: K2O,CaO, ZnO…

(*) bí quyết gọi tên oxit :

a. Oxit bazơ: 

Tên oxit = thương hiệu kim loại(kèm theo hóa trị) + oxit. 

VD: CuO: đồng (II) oxit

b. Oxit axit

Tên oxit = thương hiệu phi kim (kèm tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit (kèm tiền tố chỉ số nguyên tử oxi)

VD: :  Đinito pentaoxit: N2O5


IV/ ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY:


1/ Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:

- sức nóng phân đầy đủ chất nhiều oxi cùng dễ bị phân diệt ra oxi (KMnO4, KClO3 …

- bí quyết thu: Đẩy nước hoặc đẩy không khí

2KClO3 (xrightarrowt^o)2KCl+3O2

2/ chế tạo khí oxi trong công nghiệp: cần sử dụng nước hoặc không khí.

Xem thêm: Chất Nào Sau Đây Phản Ứng Màu Biure ? Chất Nào Sau Đây Có Phản Ứng Màu Biure

- giải pháp điều chế:

+ Hoá lỏng bầu không khí ở ánh nắng mặt trời thấp và áp suất cao, tiếp đến cho không gian lỏng bay hơi sẽ thu được khí nitơ sinh sống -1960C sau đó là khí oxi sinh hoạt -1830C

+ Điện phân nước

- (2H_2Oxrightarrowdp2H_2+O_2)

V/ KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY:

1.Thành phần của ko khí: không gian là các thành phần hỗn hợp nhiều chất khí. Thành phần theo thể tích của không

khí là: 78 % khí nitơ, 21% khí oxi, 1% những chất khí không giống ( khí cacbonic, khá nước, khí hiếm…)

2. Sự cháy: là sự việc oxi hóa bao gồm tỏa nhiệt với phát sáng

3. Sự oxi hoá chậm: là sự việc oxi hóa gồm tỏa nhiệt tuy vậy không phân phát sáng

CHƯƠNG V: HIĐRO – NƯỚC

I/ TÍNH CHẤT CỦA HIĐRO :

1/ tính chất vật lý: Hiđro là hóa học khí, không màu, ko mùi, tan rất ít vào nước, vơi nhất trong các khí

2/ đặc thù hóa học: Khí hiđro có tính khử, ở ánh sáng thích hợp, hiđro không những phối hợp được với 1-1 chất oxi, mà lại nó còn rất có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong 1 số oxit kim loại. Những phản ứng này phần nhiều tỏa nhiều nhiệt.

2H2 +O2(xrightarrowt^0)2H2O

H2(k) +CuO(r) (xrightarrowt^0)Cu(r) +H2O(h)

II/ PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ:

- Sự khử là sự bóc oxi ra khỏi hợp chất.

- Sự lão hóa là sự chức năng của oxi với cùng 1 chất

- chất chiếm oxi của chất khác là hóa học khử. Hóa học nhường oxi cho chất khác là chất oxi hóa.

- phản ứng lão hóa – khử là bội nghịch ứng hoá học trong số ấy xảy ra bên cạnh đó sự oxi hóa cùng sự khử.

*

III/ ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ:

1/ Trong phòng thí nghiệm:Khí H2 được điều chế bằng phương pháp cho axit ( HCl hoặc H2SO4 loãng) chức năng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm)

PTHH: Zn+2HCl → H2 +ZnCl2

- Thu khí H2 bằng giải pháp đẩy nước tốt đầy không khí.

- nhận ra khí H2 bằng que đóm đã cháy, H2 cháy cùng với ngọn lửa color xanh 

2/ vào công nghiệp:

- Điện phân nước: 

(2H_2Oxrightarrowdp2H_2+O_2)

- Khử oxi của nước trong khí than

H2O+ C (xrightarrowt^o) CO+H2

3/Phản ứng thế: Là phản nghịch ứng chất hóa học giữa 1-1 chất cùng hợp chất, trong các số đó nguyên tử của 1-1 chất thay

 thế nguyên tử của 1 nguyên tố khác trong đúng theo chất

 VD: fe + H2SO4 → FeSO4+ H2

IV/ NƯỚC:

 1/ Thành phần chất hóa học của nước: 

Nước là hợp hóa học tạo do 2 thành phần là hiđro cùng oxi.

+ Theo tỉ trọng về thể tích là 2 phần hiđro và 1 phần oxi 

+ Theo tỉ trọng về khối lượng là một phần hiđro với 8 phần oxi

2/ đặc điểm của nước:

a/ đặc điểm vật lý: Nước là chất lỏng, ko màu, ko mùi, ko vị, sôi ngơi nghỉ 1000C, hóa rắn ngơi nghỉ 00C, d=1g/ml, hòa tan được không ít chất rắn, lỏng, khí 

b/ đặc thù hóa học:

* chức năng với kim loại: Nước công dụng với 1 số kim một số loại ở ánh sáng thường ( như Na, K, Ca,…) tạo thành bazơ cùng hiđro. 

2Na + 2H2O→2NaOH + H2

* tính năng với một số ít oxit bazơ

- Nước tính năng với 1 số ít oxit bazơ chế tạo ra thành bazơ. Hỗn hợp bazơ làm thay đổi màu quì tím thành xanh.

VD: CaO + H2O→Ca(OH)2

*/ công dụng với một số ít oxit axit:

- Nước chức năng với 1 số ít oxit axit sinh sản thành axit. Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành đỏ.

VD: P2O5 + 3H2O→2H3PO4


V/ AXIT – BAZƠ – MUỐI:

1/ AXIT: 

1/ Định nghĩa: Axit là hợp hóa học mà phân tử bao gồm 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với nơi bắt đầu axit

2/ Phân loại và điện thoại tư vấn tên:

a/ Axit không có oxi: HCl, HBr, HF… 

Tên axit = Axit + tên phi kim + hiđric

VD: HCl: axit clohiđric

b/ Axit có oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3….. 

** Axit có không ít nguyên tử oxi:

Tên axit = Axit + tên phi kim + ic

VD:H2SO4: axit sunfuric

** Axit có ít nguyên tử oxi:

Tên axit = Axit + thương hiệu phi kim + ơ

VD: H2SO3: axit sunfurơ

2/ BAZƠ:

1/ Định nghĩa: Bazơ là hợp chất mà phân tử bao gồm một nguyên tử sắt kẽm kim loại liên kết với một hay những nhóm hiđroxit (- OH)

2/ Phân loại và gọi tên:

- phụ thuộc vào tính tung trong nước, bazơ chia làm 2 loại:

+ Bazơ tan call là kiềm ( Vd: NaOH, KOH, ,…..)

+ Bazơ ko tan (Vd: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3,…..)

- thương hiệu bazơ = tên sắt kẽm kim loại (kèm hóa trị ví như kim loại có khá nhiều hóa trị) + hiđrôxit.

Xem thêm: Công Lao Của Quang Trung Nguyễn Huệ, Những Cống Hiến Và Công Trạng Của Quang Trung

VD: NaOH : natri hiđroxit

3/ MUỐI

1/ Định nghĩa: muối là hợp chất mà phân tử gồm gồm nguyên tử kim loại links với nơi bắt đầu axit

2/ Phân một số loại và hotline tên:

- phụ thuộc vào thành phần phân tử, muối chia làm 2 loại:

+ muối bột trung hòa: là muối nhưng trong gốc axit không tồn tại nguyên tử hiđro (Vd: NaCl,CaCO3,…)

+ muối axit: là muối mà trong gốc axit còn có nguyên tử hiđro (Vd:NaH2PO4, Na2HPO4,…)

- Tên muối hạt = tên kim loại (kèm hóa trị nếu kim loại nhiều hóa trị) + tên cội axit 

VD: Al2(SO4)3: nhôm sunfat

I/ DUNG DỊCH:

- hỗn hợp là lếu láo hợp đồng bộ của dung môi và chất tan

- Ở nhiệt độ xác định:

+ Dung dịch không bão hòa là dung dịch hoàn toàn có thể hòa rã thêm hóa học tan

+ hỗn hợp bão hòa là dung dịch không thể hòa chảy thêm hóa học tan


- mong mỏi chất rắn tan cấp tốc trong nước, ta triển khai 1, 2 hoặc cả 3 phương án sau:khuấy dung dịch, làm cho nóng dung dịch, nghiền nhỏ dại chất rắn. 

II/ ĐỘ tan CỦA MỘT CHẤT vào NƯỚC:

- Độ chảy (S) của 1 chất là số gam hóa học đó tan được trong 100g nước để sinh sản thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

- Độ rã của hóa học rắn đang tăng nếu tăng nhiệt độ. Độ tan của hóa học khí đã tăng nếu hạ nhiệt độ cùng tăng áp suất