ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ 1

     
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 HKI 2013-2014I. Complete these sentences (1m):1. If you want to pass your exam, ... – ĐT ……………………Trường THCS:…………………………Họ cùng tên:………………………………. Lớp: 9 . THI HỌC KỲ INĂM HỌC : 2013 – 2014Môn thi : ANH VĂN - LỚP 9 thời hạn làm bài : 45 phútĐIỂMI/ Choose the word that has ... ……subject. (primary/ compulsory/ national/ secondary) 6 9.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập tiếng anh 9 học kì 1

This report is divided broadly ……………two parts. (in / on / by / into)10. In the 199 0s, the sales of jeans stop……… (grow / to grow / growing...
*

... ÔN THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2013Thời gian làm bài xích 45 phút- ĐỀ SỐ 1 I. Kiếm tìm 4 từ tất cả phần gạch ốp chân được vạc là /d/ vào ... Field by farmers- Rice has been grown in the field by farmers. Đề thi học kì 1 lớp 9 môn giờ đồng hồ Anh thời gian làm bài bác 45 phút- ĐỀ SỐ 2Question1: Listen then fill in the missing information ... Such a way that it means the same as the sentence printed before it. (0,5m) 9/ She wrote this book last year. This book ……………………………………………………………………. 10/ He is the man. The man planted that...
*

... You.7 PHÒNG GIÁO DỤC ………………. Đề khám nghiệm học kỳ I Trường thcs …………………. Năm học: 2012 - 2013 Lớp: Môn: Anh Khối : 9 Họ cùng Tên:(Thời gian 25 phút, không đề cập phát đề) Điểm Lời phê Giám thị 1 ... Of wearing Jeans. 14. Phái mạnh was interested in making model things when he was young.MA TRẬN ĐỀ - ANH VĂN 9 công ty đề loài kiến thức nhận thấy Thông hiểu vận dụng TỔNGSố câu ĐKQ TL KQ TL KQ TLI. Language ... ?6. He has learned English for three years .TrườngTHCS: Họ và tên: Lớp: THI KIỂM TRA HỌC KỲ I (2012-2013)MÔN : TIẾNG ANH 9 thời hạn làm bài xích 45 phútChữ ký kết giám thị ĐiểmI Choose the best answer:...
*

... Very hardly but we have fun working together. A B C D24. I think we have few vacations than American students. A B C D25. Many peole think that students have a easy life. A B C DRead the passage ... 39. Watching television is __________________________ reading books. (interesting). 40. My father ________________ to the radio every day. (listen)37/ the most beautiful38/ cheaper than 39/ ... Tuan has ________ days off than Mr. Jones. A. Many B. Less C. Fewer D. Much 9. Could you tell me how________ khổng lồ Ben Thanh market?A. Getting B. Lớn get C. Getting D. Khổng lồ getting10. We________ Christmas...
*

... Bakery.ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013Môn: giờ đồng hồ Anh -Lớp 6Thời gian: 60 phút (Không kề thời gian phát đề) sỹ tử làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra này4- Họ với tên: ……………………………- Lớp: ... 2013Môn: giờ anh 6NỘI DUNG THANG ĐIỂMI.Phonetics: ( 1P)1D; 2B; 3C; 4A1 đ.Mỗi câu đúng đạt 0,25 đ6II.Choose the best answer in a,b,c, or d to complete the blanks(2PS)5A; 6B; 7C; 8D; 9D; ... When D. Which8. This is my brother. …….……name’s NamA. My B. Her C. Your D. His 9. Our school has three floors. My classroom is on the …………floor.A. One B. Two C. Three D. Third10. Which …………...

Xem thêm: Hiểu Thế Nào Cho Đúng Về: Low End Là Gì, Nghĩa Của Từ Low End


*

... The year is January and the last month is ( 29) .February has twenty-eight days. April, June, September & November have thirty days. All the rest have thirty-one (30) .26. A. From B. Between ... 24. I think you have few vacations than American students. A B C D25. Many peole think that students have a easy life. A B C DFill in the ... EarphonesChoose the best answer lớn complete the sentences.6. Her full name is Vo Thi Sau so her ________name is Thi. A. Family B. Middle C. Last D. Full7. How ________is it from the hospital...
... Second largest country. The area is 9, 970,610 sq.km. The capital is Ottawa, and the largest đô thị is Toronto. The population of Canada is 31, 592 ,805. About one-third of the people are of British ... Made8. When I was a child I_________ violin.a. Was playing b. Am playing c. Play d. Played 9. In the 199 0s, the sale of jeans stopped_____________.a. Lớn grow b. Growing c. Grow d. Khổng lồ be grown10. ... Prefer wearing modern clothing _____ traditional clothing.a. To lớn b. With c. From d. On2. I was very impressed ________ the efficiency of the staff.a. Lớn b. By c. On d. In3. This report is divided...
... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 trung học cơ sở THỊ XÃ PHÚ THỌ Môn: giờ Anh Đề thỏa thuận Năm học: 2012-2013 (Đề tất cả 7 trang) thời gian làm bài: 150 phút (không nhắc thời giangiao đề) Giám ... HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9- thcs TỈNH QUẢNG NGÃI **** HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH (Đề thi này bao gồm 05 trang, không đề cập tờ phách)I/ LISTENING: (3 pts) Section 1: Listen và fill in the ... Love,_____The end_____22PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃPHÚ THỌHƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC: 2012-2013Môn: tiếng Anh (Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang)SECTION 1. LISTENING:I. Soccer...
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I - TIẾNG ANH 7 - ( 2010-2011) ĐỀ 1: Câu 1 :In …… we learn about how things work A history B geography C biology D physicCâu ... School 2. This room/ beautiful / than/ that one 3. Nga/ invite / Lan / her party / tomorrow 4. How/ from / Danang/ Hoian / ? 5. Mai/ having/ birthday/ her house/next/ Sunday ĐỀ 9: II.Read ... World. In(8)____,we study different countries and their people. In physics, we learn about (9) _________things work. In the(10)_____ class , we study Engish. III. Language focus. Circle the best...
... Trung học cơ sở LÊ QUÝ ÔN ANH 9 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC :2010-2011I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan lại . Reading Read the text ... Stamp. It was made in 1840. An English teacher, whose name was ROWLAND HILL, thought much about this. One day, he said that the people who wrote letters should pay for them , và not the people ... If we go there, we can live in a dormitory on ……………… .A. House B. Khách sạn C. Apartment D. Campus 9.

Xem thêm: Tương Tác Động Đa Hiệu Của Gen Là Hiện Tượng, Tác Dụng Đa Hiệu Của Gen Và Bài Tập

You don’t lượt thích foreign films . ………………… ?A. Bởi you B. Don’t you C. Are you D. Will you10. Thank...
tự khóa: đề cương cứng ôn thi hki giờ đồng hồ anh lớp 8đề cương cứng ôn thi môn giờ anh lớp 9đề cương ôn thi môn giờ anh lớp 6đề cưng cửng ôn thi môn tiếng anh lớp 7đề cương cứng ôn thi môn tiếng anh lớp 8đề cương cứng ôn thi môn giờ đồng hồ anh lớp 8 hk2de cuong on thi tháng tieng anh lop 7 hoc ki 1de cuong on thi hk1 tieng anh lop 8đề cưng cửng ôn tập môn tiếng anh lớp 9đề cưng cửng ôn tập môn giờ đồng hồ anh lớp 9 học tập kì 1đề cưng cửng ôn tập môn giờ anh lớp 9 hk1đề cưng cửng ôn tập môn tiếng anh lớp 9 học tập kì 2tổng hòa hợp đề thi hki giờ đồng hồ anh lớp 7 with keyde cuong on tap mon tieng anh lop 9 hoc ki 1đề cương ôn tập môn giờ anh lớp 9 hkiiNghiên cứu giúp sự chuyển đổi một số cytokin ở người bệnh xơ cứng phân bì hệ thốngNghiên cứu vãn sự ra đời lớp đảm bảo an toàn và năng lực chống bào mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu giúp vật liệu biến đổi (metamaterials) hấp thụ sóng năng lượng điện tử sinh sống vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý vận động học tập của học sinh theo phía phát triển năng lực học tập hợp tác tại những trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú huyện bố chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu vớt về quy mô thống kê học tập sâu và ứng dụng trong dấn dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngThiết kế và sản xuất mô hình đổi mới tần (inverter) mang lại máy ổn định không khíSở hữu ruộng khu đất và kinh tế tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa thời điểm đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank trụ sở huyện Phù Yên, tỉnh tô La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo lao lý tố tụng hình sự vn từ trong thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự chiến lược Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 15: tiêu hóa ở đụng vậtchuong 1 tong quan liêu quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành phát hiện tại hô hấp sống thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp sinh sống thực vậtChiến lược marketing tại bank Agribank đưa ra nhánh thành phố sài gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong lấp chúa trịnh giải bài xích tập đồ lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8