Đề kiểm tra 15 phút vật lý 7

     

Câu 1.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút vật lý 7

vào hình 4. Biết góc cho tới i = 30°.Giữ nguyên tia cho tới SI,muốn thu được một tia phản xạ có hướng trực tiếp đứng từ bên dưới lên bên trên thì đề xuất quay gương xung quanh điểm tới của chính nó theo chiều nào, quav một góc bao nhiêu?

A. Sang buộc phải một góc 30°.

B. Sang cần một góc 60°.

C. Sang trọng trái một góc 60°.

D. Sang trái một góc 30°.

Câu 2. lúc chiếu một tia sáng tới gương phẳng thì góc tạo vày tia phản xạ và tia tới bao gồm tính chất:

A. Bởi hai lần góc tới B. Bằng góc tới

C. Bởi nửa góc cho tới D. Tất cả đều sai

Câu 3. Độ lớn hình ảnh của một vật chế tác bời gương phẳng.... độ khủng của vật.

 Từ, cụm từ say mê hợp tại đoạn dấu... Vào câu bên trên là:

A.lớn rộng B. Bằng

C. Bé dại hơn D. Nhỏ hơn hoặc bằng

Câu 4. Cho đặc điểm S trước gương phẳng phương pháp gương một khoảng chừng 20cm. Ảnh S" của S tạo vị gương phẳng nằm phương pháp gương một khoảng chừng là:

A. 40cm. B. 30cm. C. 20cm D. 10 cm.

Câu 5. Cho đặc điểm S trước gương phẳng cách ảnh S" của chính nó qua gương một khoảng tầm 60cm. Ảnh S" của S tạo bởi vì gương phẳng nằm biện pháp gương một khoảng tầm là:

A. 45cm. B. 30cm. C. 15cm. D. 10cm.

Câu 6. nhị viên phấn giống hệt nhau, viên đầu tiên đặt thẳng đứng trước gương phẳng, viên đồ vật hai đặt thẳng đứng trước gương cầu lồi. Quan liền kề hai ảnh và tìm từ phù hợp điền vào khu vực trống.

Ảnh tạo vì chưng gương ước lồi…………………ảnh tạo bươi gương phẳng.

Xem thêm: Các Cách Giải Hệ Phương Trình Bằng Phương Pháp Cộng Đại Số Và Bài Tập Vận Dụng

A. Bé dại hơn C. To hơn

B. Cao bởi D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ dại hơn

Câu 7. sau khoản thời gian quan sát hình ảnh của một vật bắt gặp trong gương cầu lõm, bổn học sinh có bốn kết luận sau dây, kết luận nào đúng?

A. Ảnh ảo tạo vị gương mong lõm to hơn vật.

B. Ảnh ảo vì chưng gương lõm sinh sản ra bé dại hơn vật.

C. Ảnh bắt gặp trong gương mong lõm luôn luôn bởi vật.

D. Kích thước hình ảnh trong gương mong lõm không giống với kích cỡ vật.

Câu 8. Tìm các từ thích hợp điền vào khu vực trống:

Một điêm sáng sủa S dịch rời trước một gương cầu lõm. Khi điểm sáng ở…………thì chùm tia phản xạ là một trong chùm sáng tuy nhiên song.

A. Sát gương B. Xa gương

C. Một vị trí tương thích D. Trung ương của gương.

Câu 9. Lần lượt để ngọn nến trước gương mong lồi, gương cầu lõm, gương phẳng. Lựa chọn câu sai:

A. Kích thước ảnh của ngọn nến qua gương phẳng nhỏ dại hơn qua gương mong lõm.

B. Kích thước ảnh của ngọn nến qua gương mong lồi bé dại hơn qua gương ước lõm.

C. Kích thước hình ảnh của ngọn nến qua gương cầu lồi nhỏ tuổi hơn qua gương phẳng.

D. Kích thước hình ảnh của ngọn nến qua gương mong lõm cùng gương mong lồi là bằng nhau.

Xem thêm: Châu Phi Là Châu Lục Nóng Nhất Thế Giới Do, Tại Sao Nói Châu Phi Là Châu Lục Khô Và Nóng Nhất

Câu 10. vì sao ta để màn hứng hình ảnh tại vị trí hình ảnh ảo S’ của điểm sáng S do gương phẳng tạo thành mà ko hứng được hình ảnh trên màn?