ĐIỀU TRA SỞ THÍCH XEM TIVI CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG

     

Câu 1.

Bạn đang xem: điều tra sở thích xem tivi của các cặp vợ chồng

Điều tra sở trường xem chương trình thể thao trên ti vi của các cặp vk chồng cho biết thêm 30% các bà vợ thường xem, 1/2 các ông ông chồng thường xem, song nếu thấy bà xã xem thì tỉ lệ ông chồng xem cùng là 60%. Tìm tỷ lệ để cả hai vợ ông chồng cùng xem.Câu 2. gồm hai hộp đựng sản phẩm, vỏ hộp I đựng 3 chủ yếu phẩm với 4 phế phẩm, hộp II đựng 4 chính phẩm cùng 2 phế phẩm. Từ vỏ hộp I mang ngẫu nhiên một mặt hàng bỏ vào hộp II tiếp nối từ hộp II lấy tự nhiên 2 sản phẩm. Gọi X là số bao gồm phẩm mang ra ở lần thứ 2 (lấy ở hộp II).a) Lập bảng phân phối phần trăm của X.b) Tính E(X) (kì vọng).Đáp ánCâu 1. gọi A là biến cố bà xã thường xem lịch trình thể thao , B là đổi mới cố ông chồng thường xem chương trình thể thao

*
Câu 2. a)
*
,
*
,
*
 

b)

*

—————————————————————————————————————-

Đề thi sô 2 

Câu 1. Điều tra sở thích xem công tác thể thao bên trên ti vi của các cặp bà xã chồng cho biết 30% những bà bà xã thường xem, một nửa các ông ông chồng thường xem, song nếu thấy vk xem thì tỉ lệ ông chồng xem thuộc là 60%. Tìm phần trăm để nếu ck xem thì bà xã xem cùng.

Câu 2. tất cả hai vỏ hộp đựng sản phẩm, hộp I đựng 3 thiết yếu phẩm và 4 phế phẩm, vỏ hộp II đựng 4 chính phẩm và 2 phế phẩm. Từ vỏ hộp I rước ngẫu nhiên một loại sản phẩm bỏ vào vỏ hộp II sau đó từ vỏ hộp II lấy thiên nhiên 2 sản phẩm. điện thoại tư vấn X là số phế phẩm lôi ra ở lần thứ hai (lấy ở vỏ hộp II).

a) Lập bảng phân phối phần trăm của X.

b) tìm hàm trưng bày của X.

Đáp án.

Câu 1. hotline A là đổi mới cố bà xã thường xem lịch trình thể thao , B là biến cố ông ông chồng thường xem chương trình thể thao

*

Câu 2.

Xem thêm: Hãy Nêu Cú Pháp Khai Báo Biến Mảng ?? Lấy Vd Minh Họa??? Hãy Nêu Cú Pháp Khai Báo Biến Mảng Trong Pascal

a)

*
,
*
,
*

b)

*
nếu như
*
,
*
nếu như
*

—————————————————————————————————————-

Đề thi số 3 

Câu 1. Điều tra sở trường xem công tác thể thao trên ti vi của những cặp vk chồng cho biết thêm 30% các bà vk thường xem, một nửa các ông chồng thường xem, tuy vậy nếu thấy bà xã xem thì tỉ lệ ông xã xem thuộc là 60%. Tìm phần trăm để nếu bà xã không xem tì ông chồng vẫn xem.

Câu 2. gồm hai hộp đựng sản phẩm, hộp I đựng 3 chủ yếu phẩm với 4 phế truất phẩm, hộp II đựng 4 bao gồm phẩm cùng 3 phế truất phẩm. Từ vỏ hộp I mang ngẫu nhiên 1 sản phẩm bỏ vào vỏ hộp II tiếp đến từ hộp II lấy thốt nhiên 2 sản phẩm. Hotline X là số thiết yếu phẩm mang ra ở lần thứ hai (lấy ở hộp II).

a) Lập bảng phân phối tỷ lệ của X.

b) kiếm tìm hàm phân phối tỷ lệ của X.

 Đáp án

Câu 1. điện thoại tư vấn A là đổi mới cố bà vợ thường xem công tác thể thao , B là biến cố ông ông chồng thường xem chương trình thể thao

từ bỏ

*
ta tính được

*

Câu 2. a)

*
,
*
,
*

b)

*
nếu như
*
,
*
trường hợp
*

—————————————————————————————————————-

Đề thi số 4 

Câu 1. Điều tra sở trường xem lịch trình thể thao trên ti vi của các cặp vợ chồng cho thấy thêm 30% những bà vk thường xem, một nửa các ông ông xã thường xem, tuy nhiên nếu thấy vk xem thì tỉ lệ ông chồng xem cùng là 60%. Tìm phần trăm để nếu chồng không coi thì bà xã vẫn xem.

Câu 2. gồm hai vỏ hộp đựng sản phẩm, vỏ hộp I đựng 3 chủ yếu phẩm cùng 4 phế phẩm, vỏ hộp II đựng 4 thiết yếu phẩm cùng 3 truất phế phẩm. Từ hộp I rước ngẫu nhiên một loại mặt hàng bỏ vào hộp II tiếp nối từ hộp II lấy bỗng nhiên 2 sản phẩm. Call X là số phế truất phẩm lấy ra ở lần thứ hai (lấy ở hộp II).

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

b) Tính E(X) (kì vọng).

Xem thêm: Những Sản Phẩm Hóa Học Phục Vụ Cho Học Tập

 Đáp án

Câu 1. call A là trở nên cố bà vợ thường xem công tác thể thao , B là phát triển thành cố ông ck thường xem chương trình thể thao