Doanh nghiệp tư nhân tiếng anh

     

Doanh nghiệp tứ nhân là mô hình doanh nghiệp khá phổ cập trên trái đất hiện nay. Trong nội dung bài viết này, bọn họ sẽ học về tiếng Anh doanh nghiệp tư nhân thông qua định nghĩa, đặc điểm và những chức danh mãi mãi trong doanh nghiệp bốn nhân.

Bạn đang xem: Doanh nghiệp tư nhân tiếng anh

Tiếng Anh doanh nghiệp bốn nhân là gì?

Private enterprise: Doanh nghiệp tứ nhân.

Definition of private enterprise: Định nghĩa về doanh nghiệp tư nhân:

A private enterprise is an enterprise owned by an individual who is liable for all of its operations with his/her entire property. (Doanh nghiệp tứ nhân là doanh nghiệp vày một cá nhân làm nhà và tự phụ trách bằng tổng thể tài sản của chính mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.)

Features of private enterprise: một số đặc điểm của chúng ta tư nhân

The liability of owner is unlimited. It means that if a enterprise faces loss under any circumstances then its owner are liable to sell their own assets for payment. (Trách nhiệm pháp lý: trách nhiệm pháp luật của chủ cài là là vô hạn. Điều đó có nghĩa là nếu một doanh nghiệp bị chiến bại lỗ trong ngẫu nhiên trường đúng theo nào thì chủ sở hữu của khách hàng có trách nhiệm bán tài sản của chính mình để thanh toán)

The investment capital of the owner of a private enterprise shall be registered bythe owner himself/ herself. All capital và assets including borrowed capital & leased property, once used forbusiness operations of the enterprise. (Vốn đầu tư chi tiêu của nhà doanh nghiệp tư nhân vì chưng chủ doanh nghiệp lớn tự đăng ký. Trong quy trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tƣ nhân tất cả quyền tăng hoặc sút vốn chi tiêu của mình vào vận động kinh doanh của doanh nghiệp.)

Private enterprises shall not be allowed lớn issue any type of securities & each individual may only establish one private enterprise. (Doanh nghiệp bốn nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào và mỗi cá thể chỉ được quyền thành lập và hoạt động một doanh nghiệp bốn nhân.)

Private enterprise doesn’t have separate legal status. (Doanh nghiệp bốn nhân không có tư cách pháp nhân).

The owner of a private enterprise has the full decision-making nguồn on anybusiness operation of the enterprise. (Chủ doanh nghiệp tứ nhân gồm toàn quyền quyết định so với tất cả chuyển động kinh doanh của doanh nghiệp).

The owner of a private enterprise may directly manage & run business operations of the enterprise or employ another person to bởi so. (Chủ doanh nghiệp tứ nhân có thể trực tiếp hoặc thuê bạn khác quản lý, điều hành vận động kinh doanh)

The owner of a private enterprise may lease his/ her entire enterprise, provided he/ sheshall report in writing thereon to lớn the business registration office và the tax agency & such report shall be enclosed with a notarized copy of the leasing contract. Duringthe lease term, the owner of such private enterprise shall remain liable before law inthe capacity as its owner. Rights and responsibilities of the owner and the lessee withrespect to business operations of the enterprise shall be defined in the leasing contract.

(Chủ doanh nghiệp bốn nhân tất cả quyền cho thuê cục bộ doanh nghiệp của bản thân nhưng phải report bằng văn bản kèm theo bản sao phù hợp đồng thuê mướn có công bệnh đến cơ quan đăng ký kinh doanh, phòng ban thuế. Vào thời hạn mang lại thuê, công ty doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước lao lý với tư bí quyết là chủ tải doanh nghiệp. Quyền và nhiệm vụ của chủ cài và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của người tiêu dùng được pháp luật trong phù hợp đồng đến thuê).

The owner shall act as the representative-at-law of the enterprise. (Chủ doanh nghiệp tư nhân là thay mặt đại diện theo lao lý của doanh nghiệp).

Xem thêm: Cách Vẽ Biểu Đồ Hình Cột Địa Lí Hay, Chi Tiết, Biểu Đồ Cột: Lý Thuyết Và Bài Tập

Positions in private enterprise: các vị trí trong doanh nghiệp tư nhân.

Owner: tín đồ sở hữu.

Director: giám đốc.

Secretary: thư ký.

Staff: nhân viên.

Trong bài xích này, thuphikhongdung.vn đã giới thiệu đến chúng ta lần lượt về định nghĩa, điểm lưu ý và các chức danh vào doanh nghiệp tứ nhân. Về cơ bản, doanh nghiệp bốn nhân là doanh nghiệp vì một cá nhân sở hữu và phụ trách vô hạn bằng gia sản của mình, doanh nghiệp tứ nhân không tồn tại tư cách pháp nhân. Tuy nhiên trên thực tế, sống mỗi giang sơn khác nhau và tùy trực thuộc vào từng hệ thống pháp luật khác nhau thì doanh nghiệp tứ nhân sẽ sở hữu những điểm sáng khác nhau. Chính vì thế, đa số thông tin bên trên chỉ mang tính chất chất tham khảo để độc giả có thêm gọi biết và học tieng anh doanh nghiep tu nhan một cách rất đầy đủ và toàn vẹn hơn.

Xem thêm: Top 18 1000 Năm Đô Hộ Giặc Tàu 100 Năm Đô Hộ Giặc Tây 20 Năm Nội Chiến Từng Ngày


*
khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm cho | trên trung vai trung phong thuphikhongdung.vn

Theo thống kê, gồm hơn 1,348 tỷ người đang sử dụng tiếng Anh trong các...