GIÁO ÁN TIẾNG ANH 10

     

Phần writing reviews cách sắp xếp ý cùng viết một quãng văn chủ đề Music (Âm nhạc). Bài viết dưới đây cung ứng các trường đoản cú vựng và cấu trúc cần xem xét cũng như phía dẫn cách giải bài tập vào sách giáo khoa khiến cho bạn học trong bài toán học tập giờ Anh trên lớp cũng như trong những bài kiểm tra.


*

Writing a profile(Viết tiểu sử sơ lược)

Task 1.Work in pairs. Use the prompts below to cosplay complete sentences about Scott Joplin, a famous American musician.

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh 10

(

Làm việc theo cặp. Sử dụng các gợi ý dưới đây để dựng những câu vừa đủ về Scott Joplin, một nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ.)

Example:

Scott was born in Texas in 1886, into a poor but musical black family. (Scott được hiện ra ở Texas năm 1886, vào một mái ấm gia đình nghèo.)

1.He learned to play music when he was very young. (Ông ấy học đùa nhạc lúc ông ấy còn rất trẻ.)2.Scott learned khổng lồ play the works of composers lượt thích Bach, Beethoven, and Mozart as well as to lớn compose music. (Scott học chơi các tác phẩm của các nhà biên soạn nhạc như Bach, Beethoven với Mozart tương tự như là học soạn nhạc.)3.He quickly became famous. (Ông ấy lập cập trở bắt buộc nổi tiếng.)4.His tunes were wonderful mixture of classical European and African beats which were known as Ragtime. (Gia điệu của ông ấy là một trong sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc cổ điển của Châu Âu cùng nhịp điệu của Châu Phi dòng mà được nghe biết là nhạc Ractim.)5.All in all, he wrote 50 piano rags, và was called the King of Ragtime. (Nhìn chung, ông ấy đang viết 50 bạn dạng nhạc piano cùng ông ấy được gọi là Ông hoàng của nhạc Ractim.)6.Scott Joplin died in 1917. (Scott Joplin mất năm 1917.)

Task 2.Write about the life story of Van Cao, using the prompts below.

Xem thêm: Hỏi: Nơron Có 2 Tính Chất Cơ Bản Là, Nơron Có 2 Tính Chất Cơ Bản Là:

(Viết về cuộc sống của Văn Cao, dùng đầy đủ từ lưu ý bên dưới.)

Gợi ý:

Van Cao was born on November 15th, 1923 in phái nam Dinh in a poor workers" family. He started composing music when he was very young. He wrote his first song in 1939, and quickly became famous. In 1944, he wrote Tien quan Ca, our National Anthem. Van Cao not only wrote songs & poems, but also drew paintings. He died on July 10th, 1995. He was known as a very talented musician và highly appreciated by the Vietnamese people.

Xem thêm: Giải Sgk Địa 9 Bài 5 - Giải Bài Tập Sgk Địa 9 Bài 5 Chi Tiết Nhất

Dịch:

Văn Cao sinh vào ngày 15 thán 11 năm 1923 sinh sống Nam Định trong một gia đình công nhân nghèo. Ông ấy bắt đầu soạn nhạc khi còn rất trẻ. Ông ấy vẫn soạn phiên bản nhạc đầu tiên vào năm 1939 và lập cập trở nên nổi tiếng. Vào khoảng thời gian 1944, ông ấy viết bài xích “ Tiến Quân Ca”, quốc ca của bọn chúng ta. Văn Cao không chỉ có viết nhạc với thơ mà hơn nữa vẽ tranh. Ông ấy mất vào ngày 10 mon 7 năm 1995. Ông ấy được nghe biết như là một trong nhạc sĩ có tài năng và được nhận xét rất cao bởi bạn dân Việt Nam.