WRITING UNIT 9 LỚP 10

     

Task 1: Work in pairs. Read the mô tả tìm kiếm of the sperm whale & then complete the table that follows./(Làm bài toán từng đôi. Đọc bộc lộ cá bên táng và tiếp nối điền bảng kèm theo.)

Sperm whales are the biggest animals on Earth that have teeth. They are carnivores, which means they eat meat. Although sperm whales can he found in all oceans, they prefer the waters with high squid populations, which are their main diet. A sperm whale can cát up khổng lồ 1,500 kilogam of food each day. Sperm whales are big animals. The males can grow up to 18 metres long và weigh up to 54,000 kilogam while the females are a bit smaller with a length of 12 metres and a weight of 17,000 kg. A female sperm whale gives birth to lớn one calf every five lớn seven years after a gestation period of fourteen to nineteen months. The life span of sperm whales can be up to sixty or seventy years. It is interesting khổng lồ know that they also have the largest brain of any mammals. Sperm whale populations are at risk due khổng lồ hunting and their accidental entrapment in fishing nets.

Bạn đang xem: Writing unit 9 lớp 10

*

Hướng dẫn dịch: 

Cá đơn vị táng là loại động vật hoang dã có răng lớn số 1 trên trái đất. Bọn chúng là động vật hoang dã ăn thịt. Tuy vậy cá công ty táng sống sinh hoạt khắp những đại dương nhưng chúng thích vùng nước có tương đối nhiều mực, thức ăn uống chính của chúng. Từng ngày một con Cá đơn vị táng có thể ăn cho 1.500 kg thức ăn. Cá công ty táng là loài động vật khổng lồ. Một nhỏ cá đực hoàn toàn có thể dài mang đến 18m, nặng nề tới 54.000kg trong lúc con cái thì nhỏ dại hơn một chút ít với chiều lâu năm 12m, nặng nề 17.000kg. Cứ năm mang đến bảy năm, Cá bên táng cái sinh nhỏ sau thời hạn mang bầu từ 14 mang lại 19 tháng. Tuổi thọ của Cá đơn vị táng hoàn toàn có thể đến 60 giỏi 70 năm. Điều độc đáo là bọn chúng cũng là loài động vật có vú tất cả bộ não phệ nhất, số lượng Cá nhà táng vẫn bị đe dọa do sự săn bắt của con tín đồ hay vì chúng vô tình bị mắc vào lưới cá.

SPERM WHALE

RANGE & HABITAT

 

SIZE

 

FEEDNG HABITS

 

OFFSPRING

 

LIFE SPAN

 

SPECIAL FEATURES

 

CONSERVATION CONCERNS

 

Lời giải:

SPERM WHALE

RANGE & HABITAT

All oceans

Prefer waters with high squid populations

SIZE

Male: 18m in length; 54.000kg in weight

Female: 12m in length; 17.000kg in weight

FEEDING HABITS

Carnivores; eat mainly squid

Eat up to lớn 1.500kg of food daily

OFFSPRING

Give birth to one calf every 5-7 years

Gestation period: 14-19 months

LIFE SPAN

Up lớn 60 - 70 years

SPECIAL FEATURES

Biggest animals that have teeth on Earth

Have the largest brain of all mammals

CONSERVATION CONCERNS

At risk due khổng lồ hunting and accidental fishing net entrapment

Hướng dẫn dịch: 

Cá nhà táng

PHẠM VI & NƠI SỐNG

Tất cả đại dương

Ưu tiên các vùng nước có quần thể mực cao

KÍCH CỠ

Đực: nhiều năm 18m; nặng 54.000kg

Cái: nhiều năm 12m; nặng 17.000kg

THÓI quen thuộc ĂN UỐNG

Động vật ăn uống thịt; ăn đa số là mực

Ăn buổi tối đa 1.500kg thức ăn uống mỗi ngày

CON CÁI

Sinh một con sau từng 5-7 năm

Thời gian mang thai: 14-19 tháng

VÒNG ĐỜI

Lên cho 60 - 70 năm

ĐẶC TÍNH ĐẶC BIỆT

Động vật lớn số 1 có răng bên trên trái đất

Có cỗ não lớn nhất trong tất cả động vật bao gồm vú

QUAN NGẠI

Rủi ro vì chưng săn bắt và đánh bắt cá bằng lưới tiến công cá ngẫu nhiên

Task 2: The table on the next page gives some information about the dolphin. Write a paragraph that describes the facts & figures provided in the table./(Bảng ngơi nghỉ trang kế cho tin tức về cá heo. Viết một đoạn văn biểu thị sự kiện và con số được hỗ trợ ở bảng.)

Lời giải 1:

Dolphins are mammals, not fish, but they live in water. Dolphins are among the most intelligent animals on Earth. Although they can be found in all oceans worldwide, but they prefer coastal waters và bays. Dolphins’ size vary according to their species. The smallest dolphin is about 50 Kilograms in weight và 1.2 metres in length, meanwhile the largest dolphin can weigh up to 8.200 kilograms and be 10 metres long. Dolphins are canivores and eat mainly fish. A female dolphin gives birth to lớn one calf every two years after a gestation period of eleven lớn twelve years. The life span of Dolphins can be from twenty-five lớn sixty-five years, & some species can even live longer. Dolphin population is at stake due lớn the pollution of their habitats & accidental entrapment in fishing nets.

Xem thêm: Lập Công Thức Hóa Học Của Nhôm Oxit, Biết Tỉ Lệ Khối Lượng Của

Hướng dẫn dịch 1: 

Cá heo là động vật hoang dã có vú, chưa phải cá, nhưng chúng sống vào nước. Cá heo là trong số những động đồ dùng thông minh độc nhất trên Trái đất. Tuy nhiên chúng rất có thể được search thấy ở toàn bộ các biển trên toàn cố kỉnh giới, nhưng chúng thích nước đại dương và vịnh ven biển hơn. Kích cỡ của cá heo biến đổi tùy theo loại của chúng. Cá heo nhỏ tuổi nhất gồm trọng lượng khoảng tầm 50 kg và chiều lâu năm 1,2 mét, trong những lúc đó cá heo bự nhất có thể nặng cho tới 8.200 kg và dài 10 mét. Cá heo là động vật hoang dã ăn thịt với ăn hầu hết là cá. Một nhỏ cá heo mẫu sinh ra một bé sau mỗi hai năm sau một thời kỳ mang thai tự mười một mang lại mười hai năm. Tuổi lâu của cá heo rất có thể là từ hai mươi lăm mang đến sáu mươi lăm năm, và một số loài thậm chí có thể sống thọ hơn. Con số cá heo bị bắt nạt doạ vày sự ô nhiễm môi trường sống của chúng và mồi nhử trong lưới tấn công cá.

Lời giải 2:

Dolphins, which have the largest brain of all animals, are one of the most intelligent species in the planet. They are biggest animals that have teeth on earth. They can be found in all oceans, especially in the area with high squid population because dolphins are carnivoes và they eat mainly quid. There is a variety of dolphins’ sizes. The male one is 18m in length and 54000 kg in weight meanwhile the female is just 12m in length and 17000 kg in weight. Their life span is up to lớn 60 – 70 years. The female dolphin gives birth khổng lồ one calf every 5-7 years & the gestation period is from 14 to 19 months. Nowadays, dolphins are at risk due lớn hunting & accidental fishing net entrapment. We should have more concern lớn their safety lớn protect them from extinction.

Xem thêm: Thác Loạn Là Gì Nhỉ? Thác Loạn Có Nghĩa Là Gì Nhỉ

Hướng dẫn dịch 2:

Cá heo, loài mà có bộ não lớn nhất vào tất cả động vật, là một trong những loài vật logic nhất hành tinh. Chúng cũng là những động vật có răng lớn nhất trái đất. Chúng có thể được tìm thấy ở mọi đại dương, đặc biệt là những vùng nhiều mực, bời vì chúng là động vật ăn uống thịt và ăn uống mực là chủ yếu. Cá heo nhiều dạng về kích thước. Con đực dài 18m và nặng 54000 kg trong những lúc con cái chỉ dài 12m và nặng 17000kg. Tuổi thọ của chúng từ 60-70 năm. Nhỏ cái sinh một con từ 6-7 năm 1 lần và magn bầu từ 14 đến 19 tháng. Ngày nay cá heo vẫn gặp nguy hiểm vì bị đánh bắt và vô tình mắc vào lưới đánh cá. Chúng ta cần có nhiều thân thương hơn tới an toàn của chúng để bảo vệ chúng khỏi sự tuyệt chủng.