ENGLISH FOR PALESTINE= GRADE 11 = UNIT 9= PERIOD 2 (READING )COMPREHENSION TEXT= PART 1

     

Work in partner. Ask và answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)


Before

Before you read

Work in a partner. Ask và answer the following questions.

Bạn đang xem: English for palestine= grade 11 = unit 9= period 2 (reading )comprehension text= part 1

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các thắc mắc sau.)

1. How far is it from your house to lớn the nearest post office? 

(Từ nhà bạn đến bưu điện gần nhất bao xa?)

2. How often vì you so to lớn the post office?

(Bao thọ thì bạn đến bưu điện một lần? Để làm cho gì?)

3. What services bởi vì you think the post office offers?

(Theo chúng ta thì bưu điện tất cả những thương mại dịch vụ gì?)

 

*

Lời giải chi tiết:

1. The nearest post office is about 2km from my house.

(Bưu điện sớm nhất cách đơn vị tôi khoảng chừng 2 km.)

2. I often go to the post office once a month to buy Television Magazine. Sometimes I also go there to lớn send letters to my friends in other provinces.

(Tôi thường đến bưu năng lượng điện 1 tháng 1 lần để mua Tạp chí Truyền hình. Thỉnh thoảng tôi mang lại đó nhằm gửi thư cho những người bạn ở tỉnh khác.)

3. I think the post office offers many services such as mail and parcel service, SMS, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone and fax service, phone cards và internet cards distribution, postal savings và so on.

(Tôi nghĩ về bưu điện hỗ trợ nhiều thương mại & dịch vụ như thư cùng bưu phẩm, SMS, đưa tiền, phục vụ nhanh, thương mại & dịch vụ hoa điện tử, dịch vị điện thoại và fax, bày bán thẻ smartphone và Internet, tiết kiệm ngân sách và chi phí bưu phí tổn và vân vân.)


While

While you read

Read the text which introduces the services provided by Thanh cha Post Office and then vì the tasks follow.

(Đọc các văn bản trong đó giới thiệu các dịch vụ thương mại được hỗ trợ bởi Bưu điện Thanh ba và tiếp đến làm những nhiệm vụ theo.)

(Open daily from 7 a.m. Khổng lồ 9 p.m.)

Thanh ba Post Office is equipped with advanced technology and has a spacious & pleasant front office. We offer the best serv ices with a well-trained staff, who are always thoughtful and courteous lớn customers.

Mail and Parcel Service

You can choose khổng lồ send your letters by air or surface mail. We also have the Express Mail Service & your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

The maximum weight limit of a parcel is 31.5 kg. We offer a very competitive rate for parcels under 15 kg.

Express Money Transfer

Just imagine your relatives are living over one thousand kilometres away from you and you want to send them some money quickly. This speedy and secure service for transferring money can be useful. The money will be sent lớn your relatives in less than 24 hours.

Phone Calls & Faxes

Besides the ordinary telephone call service, our Post Office provides the Messenger điện thoại tư vấn Service. This service helps you to notify the recipient of the time và place khổng lồ receive the call.

If you want to lớn send a document and do not want to thua kém its original shape, our facsimile service will help you. Fax transmission has now become a cheap và convenient way to lớn transmit texts và graphics over distances.

Press Distribution

Don"t bother to lớn go out early to lớn buy your daily newspapers. Just subscribe to lớn your favourite newspapers & magazines và we will have them delivered to lớn your house early in the morning.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

(Mở siêu thị ngày tự 7 giờ chiếu sáng đến 9 giờ tối)

Bưu điện Thanh cha được trang bị technology tiên tiến và văn phòng phía trước rộng lớn rãi, thoải mải. Công ty chúng tôi cung cấp những dịch vụ với một tổ ngũ nhân viên cấp dưới được đào tạo tốt, luôn chu đáo và thanh lịch với khách hàng.

Dịch vụ bưu phẩm với bưu kiện

Bạn có thể chọn gửi con đường hàng ko hay con đường biển. Chúng tôi cũng có dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu phẩm/ bưu kiện chuyển phát nhanh (SMS) của bạn sẽ được đưa trong thời hạn ngắn nhất bao gồm thể.

Giới hạn trọng lượng về tối đa của kiện sản phẩm là 3l.5kg. Shop chúng tôi cung cấp một mức ngân sách rất tuyên chiến đối đầu cho bưu kiện bên dưới 15kg.

Chuyển chi phí nhanh

Chỉ phải tưởng tượng bạn thân của công ty đang làm việc cách chúng ta hơn 1000km và bạn có nhu cầu gửi mang đến họ một trong những tiền một bí quyết nhanh chóng. Thương mại & dịch vụ chuyển tiền lập cập và an ninh có thể có ích, số tiền này sẽ tiến hành gửi đến tín đồ thân của người sử dụng trong vòng ko đầy 24 giờ.

Gọi điện thoại cảm ứng thông minh và Fax

Bên cạnh dịch vụ cuộc gọi thoại thông thường, bưu điện của cửa hàng chúng tôi cung cấp dịch vụ thương mại cuộc gọi chúng ta bè. Dịch vụ này giúp cho bạn thông báo cho người nhận về thời gian và địa điểm để nhấn cuộc gọi.

Nếu bạn có nhu cầu gửi một tài liệu và không thích để mất đi định dạng ban đầu của nó, thương mại dịch vụ fax của chúng tôi sẽ giúp bạn. Truyền fax đang trở thành một vẻ ngoài rẻ và dễ dàng để truyền tài văn phiên bản và biểu đồ dùng từ vị trí này mang đến nơi khác.

Phát hành báo chí

Đừng bận lòng phải đi ra bên ngoài sớm để sở hữ báo mỗi ngày của bạn. Chỉ việc đăng kí tờ báo và tạp chí yêu thích của chúng ta và cửa hàng chúng tôi sẽ phạt báo tận nhà của người sử dụng vào buổi sáng sớm.


Task 1

Task 1. Circle the letter (A, B, C or D) before the word that has the opposite meaning to lớn the italicised word.

(Khoanh tròn chủng loại tự (A, B,C hoặc D) trước từ bao gồm nghĩa trái với từ in nghiêng.)

1. Thanh ba Post Office has a spacious and pleasant front office.

A. Large B. Beautiful

C. Cramped D. Open

2. Our well-trained staff are always courteous to customers.

A. Helpful B. Rude

C. Friendly D. Open

3. This speedy and secure service of transferring money can be useful.

A. Rapid B. Hurried

C. Careful D. Slow

4. If you want lớn send a document and do not want to thua trận its original shape, send it by a fax machine.

A. Quality B. Outdated

C. Changed D. Imaginative

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

1. Bưu năng lượng điện Thanh cha có trụ sở rộng rãi và dễ chịu.

A. Lớn

B. đẹp

C. Hẹp

D. Rộng mở

2. Đội ngũ nhân viên cấp dưới được đào tạo và giảng dạy của cửa hàng chúng tôi luôn lịch sự với khách hàng hàng.

Xem thêm: Các Trường Có Ngành Logistics Ở Hà Nội ? Top 4 Trường Đào Tạo Ngành Logistics Ở Hà Nội ⭐️

A. Hữu ích

B. Thô lỗ

C. Thân thiện

D. Dỡ mở

3. Thương mại dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng và bình an này rất có thể hữu ích.

A. Nhanh

B. Cấp vã

C. Cẩn thận

D. Chậm

4. Nếu bạn muốn gửi một tư liệu và không muốn mất hình dạng ban đầu của nó, giữ hộ nó bằng một trang bị fax.

A. Duy nhất

B. Lỗi thời

C. Bị nạm đổi

D. Nhiều trí tưởng tượng

Lời giải bỏ ra tiết:

1. C  2. B 3. D 4. C

1. C: spacious > (rộng rãi >

2. B: courteous >(lịch sự >

3. D: speedy >(nhanh >

4. C: original >(nguyên phiên bản >


Task 2. Read the text again & then answer the following question.

(Đọc những văn phiên bản một đợt tiếp nhữa và tiếp đến trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What is Thanh bố Post Office equipped with?

(Bưu điện Thanh ba được trang bị cái gì?)

2. What services are offered at Thanh cha Post Office?

(Bưu năng lượng điện Thanh Ba cung ứng những thương mại & dịch vụ nào?)

3. According khổng lồ the text, what are three different ways of sending a letter?

(Theo bài bác đọc, ba cách khác nhau để giữ hộ thư là gì?)

4. What is the Messenger điện thoại tư vấn Service used for?

(Dịch vụ lời nhắn thoại được sử dụng để làm gì?)

5. What will you have to bởi if you want to lớn get your newspapers & magazines delivered to lớn your house?

(Nếu bạn có nhu cầu báo và tạp chí được giao đến tận nhà bạn yêu cầu làm gì?)


1. Thanh ba Post Office is equipped with advanced technology and a spacious pretty place for transaction.

(Bưu điện Thanh ba được trang bị công nghệ tiên tiến và nơi giao dịch rộng rãi.)

2. Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, Press and Distribution và Flower Telegram Service are services at Thanh bố Post Office.

(Dịch vụ thư và bưu phẩm, chuyển tiền nhanh, hotline điện và fax, giao báo cùng hoa là những dịch vụ thương mại mà Bưu năng lượng điện Thanh bố cung cấp.)


3. They are sending by air, surface mail và the Express Mail Service.

(Đó là gửi bằng đường mặt hàng không, mặt đường bộ thường thì và chuyển thư tốc hành.)

4. The Messager hotline Service is used for notifying the recipient of the time và place to receive the call.

(Dịch vụ tin nhắn thoại được dùng để lưu ý người dấn về thời gian và địa điểm nhận cuộc gọi.)

5. If we want to lớn get our newspapers & magazines delivered khổng lồ our house, we have lớn subscribe.

(Nếu bọn họ muốn báo cùng tạp chí được giao cho tận nhà, bọn họ phải để theo tháng.)


Task 3

Task 3. Find evidence in text to support these statements.

(Tìm vật chứng trong bài đọc để hỗ trợ các câu nói này.)

1. You cannot make a phone điện thoại tư vấn at Thanh cha Post Office at 10 p.m.

(Bạn thiết yếu gọi điện thoại cảm ứng thông minh ở bưu điện Thanh tía lúc 10 giờ đồng hồ tối.)

2. You can save money if you send a parcel which is under 15kg.

(Bạn có thể tiết kiệm tiền nếu như gửi bưu phẩm dưới 15 kg.)

3. The post office offers a special mail service which is particularly fast.

(Bưu điện cung ứng dịch vụ thư đặc trưng vô thuộc nhanh.)

4. Your relatives vày not have to lớn wait till tomorrow khổng lồ get money you send them today.

(Họ hàng của bạn không cần phải chờ mang lại ngày mai để nhận tiền các bạn gửi hôm nay.)

Lời giải đưa ra tiết:

1. The post office opens daily from 7 a.m khổng lồ 9 p.m.

(Bưu năng lượng điện mở cửa hàng ngày trường đoản cú 7 giờ chiếu sáng đến 9 giờ tối.)

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

(Chúng tôi hỗ trợ giá tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cho mọi bưu phẩm dưới 15 kg.)

3. We also have the Express Mail Service và your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

(Chúng tôi cũng có thể có dịch vụ Thư tốc hành cùng thư tốc hành của các bạn sẽ được đưa đi trong thời hạn ngắn nhất bao gồm thể.)

4. We offer a speedy & secure service of transferring money in less than 24 hours.

(Chúng tôi hỗ trợ dịch vụ chuyển tiền nhanh trong tầm chưa cho 24 tiếng.)


After you read

After you read

Work in groups. Answer the following questions.

(Làm câu hỏi theo nhóm. Trả lời những câu hỏi sau đây.)

1. Which service provided by Thanh ba Post Office vày you think is the most important & why? 

(Dịch vụ nào được cung cấp bởi Bưu Điện Thanh bố mà chúng ta nghĩ là đặc biệt quan trọng nhất cùng tại sao?)

2. What services vị you think Thanh tía Post Office should have in the future?

(Theo chúng ta thì Bưu Điện Thanh ba nên có các dịch vụ gì sinh hoạt trong tương lai?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money to your relatives, certainly you can’t feel safe và wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn"t only sent quickly but also securely.

Xem thêm: D La Gì Trong Vật Lý ? Công Thức Tính Khối Lượng Riêng Của Một Vật?

(Theo tôi, kia là giao dịch chuyển tiền nhan. Chính vì khi bạn gửi tiền đến họ hàng, chắc chắn rằng bạn thiết yếu cảm thấy bình an và từ bỏ hỏi liệu nó mang đến nơi giỏi không. Bây giờ với thương mại dịch vụ này, chúng ta cảm thấy bình yên hơn nhiều. Tiền của chúng ta không đều được nhờ cất hộ đi lập cập mà còn an toàn.)

2. I think they should expand their services such as the internet Network & international phone calls.

(Tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng các dịch vụ thương mại như mạng lưới internet và các cuộc gọi quốc tế.)