Everyone, Everybody, Everything Y Everywhere

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

136 chủ thể Ngữ pháp tiếng AnhĐại từ bội nghịch thân và từ hạn địnhMột số bài bác Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Cách thực hiện all, everybody, everyone trong giờ đồng hồ Anh
Trang trước
Trang sau

A. Cách áp dụng all với everybody/everyone trong tiếng Anh

bọn họ thường không thực hiện all cùng với nghĩa everybody/everyone:

Ví dụ:

- Everybody enjoyed the party. ("All enjoyed...")

(Mọi bạn đều đã phù hợp với bữa tiệc.)

Nhưng lưu ý rằng chúng ta nói all of us/you/them, không nói "everybody of...

Bạn đang xem: Everyone, everybody, everything y everywhere

":

- All of us enjoyed the party. (không nói "everybody of us")

(Tất cả cửa hàng chúng tôi đều đã thích hợp với bữa tiệc.)


B. Cách thực hiện all và everything trong tiếng Anh

Đôi khi chúng ta cũng có thể sử dụng all với everything với nghĩa như nhau:

Ví dụ:

- I"ll vì all I can lớn help. Hoặc I"ll vì everything I can khổng lồ help.

(Tôi đã làm toàn bộ những gì tôi hoàn toàn có thể giúp.)

Bạn có thể nói all I can/ all you need ... Tuy nhiên all thường không đứng một mình:

- He thinks he knows everything. ("he knows all")

(Anh ta nghĩ anh ta biết hết phần nhiều thứ.)

- Our holiday was a disaster. Everything went wrong. (không nói "All went wrong")

(Kỳ ngủ của cửa hàng chúng tôi thật to khiếp. Gần như thứ phần đông tồi tệ.)

Chúng ta thực hiện all vào thành ngữ all about:

- They told us all about their holiday.

(Họ nói với shop chúng tôi tất cả về kỳ nghỉ mát của họ.)

Ta cũng dùng all (không cần sử dụng "everything") với nghĩa the only thing(s):

- All I"ve eaten today is a sandwich. (= the only thing I"ve eaten today)

(Tất cả những cái gì tôi đã ăn ngày từ bây giờ chỉ là một chiếc bánh sandwich.)

C. Chia động tự với Every / everybody / everything

Every / everybody / everything là gần như từ số ít, vì vậy ta chia động từ sinh sống số ít.

Ví dụ:

- Every seat in the theatre was taken.

(Mọi chỗ ngồi trong rạp hát phần đa đã bao gồm người.)

- Everybody has arrived. (không nói "have arrived")

(Mọi bạn đều đang tới.)

Nhưng họ thường sử dụng they/them/their sau everybody/everyone:

Ví dụ:

- Everybody said they enjoyed themselves. (= he or she enjoyed himself or herself)

(Mọi rất nhiều đã nói họ hài lòng.)


D. So sánh all với whole trong tiếng Anh

Whole = hoàn toàn, toàn bộ. Bọn họ rất thường sử dụng whole với những danh tự số ít.

Ví dụ:

- Did you read the whole book?

(Anh đã đọc cuốn sách này chưa? (= cả quyển sách chưa phải chỉ một phần))

- She has lived her whole life in Scotland.

(Cô ấy sẽ sống cả cuộc sống mình sinh sống Scotland.)

Chúng ta thường áp dụng the/my/her... trước whole. Dưới đây là ví dụ để so sánh wholeall:

- the whole book / all the book: tổng thể quyển sách

- her whole life / all her life: cả cuộc đời cô ấy

Bạn cũng có thể nói rằng a whole...

- Jack was so hungry, he ate a whole packet of biscuits. (= complete packet)

(Jack đói quá, cậu ấy đã ăn uống cả gói bánh bích quy.)

họ thường không sử dụng whole với các danh tự không đếm được.

Ví dụ:

- I"ve spent all the money you gave me. (không nói "the whole money")

(Tôi đã tiêu hết tổng thể số chi phí anh đưa cho tôi.)

E. Sử dụng Every/all/whole với những từ chỉ thời gian

họ thường áp dụng every để chỉ mức độ liên tiếp của sự việc. Bởi vì vậy bọn họ nói every day / every Monday / every ten minutes / every three weeks ...

Xem thêm: Dân Số Nước Ta Tăng Trung Bình Mỗi Năm Dân Số Nước Ta Tăng Khoảng 80 Vạn Người

Ví dụ:

- When we were on holiday, we went to the beach every day. (không sử dụng "all days")

(Khi cửa hàng chúng tôi đang vào kỳ nghỉ, cửa hàng chúng tôi đã đi ra bãi biển hàng ngày.)

- The bus service is very good. There"s a bus every ten minutes.

(Dịch vụ xe buýt rất tốt. Cứ mười phút lại có một chuyến xe buýt.)

- Ann gets paid every four weeks.

(Ann lãnh lương bốn tuần một lần.)

All day / the whole day = xuyên suốt cả ngày, trọn một ngày

Ví dụ:

- We spent all day / the whole day on the beach.

(Chúng tôi đã nghịch ở bãi tắm biển suốt cả ngày.)

- He was very quiet. He didn"t say a word all evening / the whole evening.

(Anh ấy rất ít nói. Anh ấy đang không nói đem một lời xuyên suốt cả buổi chiều.)

Ghi chú: lưu ý rằng ta nói all day (không nói "all the day"), all week (không nói "all the week") ...

Ví dụ so sánh all the time với every time:

- They never go out. They are at home all the time.

(Họ không bao giờ ra ngoài. Họ luôn luôn luôn ngơi nghỉ nhà. (= always — không nói "every time") )

- Every time I see you, you look different.

(Mỗi lần tôi chạm mặt anh, trông anh từng khác. (= each time, on every occasion).)

Bài tập All, everybody cùng everyone

Để làm bài tập All, everybody và everyone, mời bạn nhấn vào vào chương: Bài tập All, everybody với everyone.

Các loạt bài bác khác:


Đã có phầm mềm thuphikhongdung.vn trên năng lượng điện thoại, giải bài tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Mua ngay vận dụng trên app android và iOS.

Xem thêm: Tiếng Anh 9 Mới - Unit 2 Lớp 9 Getting Started


*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.thuphikhongdung.vn/ để liên tiếp theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... Mới nhất của chúng tôi.