Fe3o4 + h2so4 đặc

     

Khi học tập hóa học họ sẽ ko thể bỏ lỡ phản ứng lão hóa khử. Đó là khi những chất phản ứng có những nguyên tử gồm trạng thái oxy hóa thế đổi. Hãy thuộc xem FE2O3 + H2SO4 quánh nóng bao gồm phải làm phản ứng lão hóa khử không nhé? cùng xem liệu phản ứng này còn có ra SO2 không?
Bạn đang xem: Fe3o4 + h2so4 đặc

*

PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Đây là 1 phản ứng bình thường

Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O

Nếu là Fe3O4 thì lại khác.Bạn vẫn xem: Fe3o4 + h2so4 đặc nóng

2Fe3O4 + 10H2SO4 -> 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

Đáp án là không nhé. Các bạn hay coi kỹ nhị phương trình bên dưới.

Các chất tác dụng với H2SO4 quánh nóng có sản phẩm là SO2 là Fe, Al, CuO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO2

Phương trình minh họa:

Fe + H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

Al + H2SO4 –>Al2(SO4)3 +SO2+H2O

CuO+H2SO4–>CuSO4 + H2O

Fe2O3 +H2SO4–>FeSO4+H2O

Fe3O4+H2SO4–>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O

FeCO2+ H2SO4 –>Fe2(SO4)3 +SO2+H2O +CO2

PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Khi mang lại sắt III oxit tác dụng với axit sunfuric quánh nóng ta đã được hiệu quả là sắt III sunfat và nước. Cân bằng fe2o3 + h2so4 sệt nóng ta được phương trình sau:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(rắn) (dung dịch) (rắn) (lỏng)

(không màu)

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1: Chất chức năng với H2SO4 đặc, nóng

Cho các chất: H2S, S, SO2, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2. Có bao nhiêu chất trong những các chất trên chức năng được cùng với H2SO4 sệt nóng?

Câu A. 6

Câu B. 8

Câu C. 5

Câu D. 7


*Xem thêm: Suck Nghĩa Của Từ Suck - Nghĩa Của Từ Suck Trong Tiếng Việt

Bài 2: triển khai các thí nghiệm sau: (1) Sục khí SO2 vào dd KMnO4. (2) Sục khí SO2 vào dd H2S. (3) Sục các thành phần hỗn hợp khí NO2, O2 vào nước. (4) đến MnO2 vào dd HCl đặc, nóng. (5) mang đến Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng. (6) cho SiO2 vào dd HF. Số thí nghiệm có phản ứng thoái hóa khử xảy ra là:

Câu A. 3

Câu B. 4

Câu C. 6

Câu D. 5


*Xem thêm: Nơi Bảo Quản Hạt Giống Phải Đảm Bảo, Phương Pháp Bảo Quản Hạt Giống Đúng Cách

Đáp án:

Bài 1: B

Cho những chất: H2S, S, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2.

3H2S + H2SO4 → 4H2O + 4S

H2S + 3H2SO4 → 4H2O + 4SO2

2H2SO4 + S → 2H2O + 3SO2

2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 10H2O + 9SO2

H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2

2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO2

10H2SO4 + 2Fe3O4 → 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2

4H2SO4 + 2Fe(OH)2 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2

Bài 2: B

– bao gồm 4 thí nghiệm xẩy ra phản ứng oxi – hóa khử là:

(1) 2H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4

(2) 2H2S + SO2 → 2H2O + 3S

(3) 2H2O + 4NO2 + O2 → 4HNO3

(4) 4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

– những phản ứng không xẩy ra phản ứng oxi hoa – khử:

(5) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

(6) SiO2 + 4HF → 2H2O + SiF4

Hi vọng embitaly VietNam đã phần nào giải đáp thắc mắc của các bạn. Chúc các bạn học tốt!

Warning
: Illegal string offset "cat" in /home/cdrsikoo/thuphikhongdung.vn/wp-content/themes/ctdg/single.php on line 62