Feco3 kết tủa màu gì

     

- tạo độc khi liều khiến tử vong rất có thể xảy ra là trường đoản cú 0,5 đến 5 g/kg (từ 35 mang lại 350 g đối với người 70 kg).

Bạn đang xem: Feco3 kết tủa màu gì

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu cụ thể về FeCO3 nhé.

SẮT (II) CACBONAT

- công thức phân tử: FeCO3.

- Phân tử khối: 116 g/mol.

I. Tính chất vật lí:


- Là hóa học rắn, màu sắc trắng, ko tan trong nước.

Xem thêm: Dãy Chất Nào Sau Đây Có Môi Trường Bazơ, Dãy Chất Nào Sau Đây Có Môi Trường Kiềm (Ph > 7)

- tạo độc khi liều gây tử vong hoàn toàn có thể xảy ra là từ bỏ 0,5 mang đến 5 g/kg (từ 35 mang đến 350 g đối với người 70 kg).

Nhận biết: áp dụng dung dịch HCl, thấy FeCO3 tan dần, bay ra khí ko màu.

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 H2O + CO2

II. đặc điểm hóa học:

- có 2 đặc điểm hóa học tập cơ bản: + đặc thù hóa học tập của muối

+ Tính khử

1. đặc điểm hóa học của muối:

Tác dụng với dung dịch axit:

- Đối với axit không có tính oxi hóa như: HCl; H2SO4 loãng… → muối bột Fe2+ và khí CO2

FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O

FeCO3 + H2SO4 loãng → FeSO4 + CO2 + H2O

- Đối với axit có tính thoái hóa như: HNO3; H2SO4 đặc …. → cho thành phầm là các thành phần hỗn hợp khí SO2; CO2 hoặc NO2; CO2 hoặc NO; CO2 và tạo ra muối Fe3+…

2FeCO3 + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + 2CO2 + SO2 + 4H2O

 3FeCO3 + 10HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O

FeCO3 + 4HNO3 quánh → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + 2H2O

Bị nhiệt độ phân hủy:

- vào chân không: 

*

- Trong không khí:

*

2. Tính khử:

*

III. Tinh thần tự nhiên:

- Xuất hiện ở thoải mái và tự nhiên như khoáng xiđerit.

Xem thêm: Tuần 3 Luyện Tập Về Từ Đồng Nghĩa Lớp 5 Tuan 3, Tuần 3 Luyện Tập Về Từ Đồng Nghĩa Lớp 5

IV. Điều chế:

(1) fe (II) cacbonat rất có thể được điều chế bởi phản ứng giữa hai muối:

FeCl2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2NaCl

(2) sắt (II) cacbonat có thể được pha trộn từ những dung dịch của muối hạt sắt (II); VD như: sắt(II) peclorat, với natri hidrocacbonat, hóa giải cacbon đioxit

Fe(ClO4)2 + 2NaHCO3 → FeCO3 + 2NaClO4 + CO2 + H2O

(3) sắt (II) cacbonat cũng sản xuất thành trực tiếp trên các bề mặt thép hoặc fe tiếp xúc với các dung dịch của cacbon đioxit,

fe + CO2 + H2O → FeCO3 + H2

V. Ứng dụng:

- fe cacbonat đã được áp dụng làm chất bổ sung sắt nhằm điều trị hội chứng thiếu máu.