How Does Iron Oxide React With Sulphuric Acid?

     

FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O là làm phản ứng oxi hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện trong nội dung những bài học: thăng bằng phản ứng lão hóa khử chất hóa học 10, hóa học 12: bài 32 Hợp chất của sắt…. Cũng giống như các dạng bài tập.

Bạn đang xem: How does iron oxide react with sulphuric acid?

Hy vọng tài liệu này rất có thể giúp chúng ta viết và thăng bằng phương trình một giải pháp nhanh và đúng chuẩn hơn.


2. Cân bằng phản ứng FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe+2O + H2S+6O4 → +3Fe2(SO4)3 + S+4O2 + H2O

Bạn vẫn xem: FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O


2x

1x

Fe+2 → Fe+3 +1e

S+6 + 2e → S+4 

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O

3. Điều kiện phản ứng FeO tính năng với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng

Không có

4. Cách tiến hành phản ứng đến FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 sệt nóng

Cho FeO chức năng với dung dịch axit sunfuric H2SO4 quánh nóng

5. Hiện tượng lạ Hóa học

Khi mang đến FeO tính năng với dung dịch axit H2SO4 sản phẩm sinh ra muối bột sắt (III) sunfat cùng có

khí hương thơm hắc lưu hoàng đioxit bay ra.

6. đặc thù hóa học tập của FeO

Các hợp chất sắt (II) tất cả cả tính khử cùng tính oxi hóa tuy thế tính khử đặc trưng hơn, do trong các phản ứng chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhường 1e thành ion Fe3+ :

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính chất đặc trưng của hợp hóa học sắt (II) là tính khử.

Xem thêm: Lặng - Doraemon Movie 13 : Nobita Và Vương Quốc Trên Mây

Các hợp hóa học sắt (II) thường xuyên kém bền dễ dẫn đến oxi hóa thành hợp chất sắt (III).

FeO là 1 trong oxit bazơ, ngoài ra, do bao gồm số thoái hóa +2 – số thoái hóa trung gian => FeO gồm tính khử và tính oxi hóa.

Xem thêm: 14 Bài Văn Tả Một Đêm Trăng Đẹp Hay Nhất, Tả Cảnh Một Đêm Trăng Đẹp Lớp 5 (34 Mẫu)

FeO là một oxit bazơ:

Tác dụng với dung dịch axit: HCl; H2SO4 loãng…

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

FeO là chất oxi hóa khi công dụng với các chất khử mạnh: H2, CO, Al → Fe

FeO + H2

*
​ fe + H2O

FeO + co

*
sắt + CO2

3FeO + 2Al

*
Al2O3 + 3Fe

FeO là chất khử khi chức năng với các chất có tính thoái hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2…

4FeO + O2

*
​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 đặc,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

7. Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1. mang đến 7,2 gam FeO công dụng hoàn toàn với hỗn hợp axit H2SO4 sệt nóng, sau làm phản ứng thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Quý giá của V là: