FES RA SO2

     

FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 là phản ứng oxi hóa khử, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ lộ diện trong nội dung các bài học hóa học 10 bài bác 33: Axit sunfuric – muối hạt sunfat…. Trên đây cũng chính là phản ứng pha chế SO2 trong công nghiệp quặng Pirit sắt.

Bạn đang xem: Fes ra so2

Hy vọng tài liệu này rất có thể giúp các bạn viết và cân bằng phương trình một cách nhanh và đúng chuẩn hơn.


3. Cách tiến hành phản ứng mang lại FeS2 tác dụng với O2

Đốt cháy quặng pirit ở ánh nắng mặt trời cao

4. Hiện tượng Hóa học

Xuất hiện màu nâu đỏ của sắt (III) oxit Fe2O3

5. Tin tức Pirit fe FeS2

a. Fe FeS2

Pirit fe là khoáng trang bị của sắt gồm công thức là FeS2. Gồm ánh kim cùng sắc tiến thưởng đồng từ bỏ nhạt cho tới đậm đần. Lúc va đập vào thép tuyệt đá lửa, quặng pirit sắt tạo ra các tia lửa.

Công thức phân tử: FeS2

Công thức cấu tạo: S-Fe-S.

b. đặc thù vật lí cùng nhận biết

Là chất rắn, gồm ánh kim, có màu xoàn đồng.

Không tan trong nước.

c. đặc thù hóa học FeS2

Mang tính chất hóa học của muối.

Thể hiện tính khử khi chức năng với hóa học oxi hóa mạnh:

Tác dụng cùng với axit:

FeS2 + 8HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

Tác dụng cùng với oxi:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

6. Bài bác tập vận dụng liên quan 

Câu 1: cho những chất : FeS, FeS2 , FeO, Fe2O3. Hóa học chứa hàm lượng sắt lớn nhất là:

A. FeS

B. FeS2

C. FeO

D. Fe2O3


Đáp án C

Hàm lượng fe trong FeO là bự nhất:

%Fe = 56/(56 + 16).100=77,78%


Câu 2: Để nhận biết khí O2 cùng O3 ta thực hiện hóa chất nào sau đây?

A. Hỗn hợp KI cùng hồ tinh bột

B. Sắt kẽm kim loại Fe

C. Đốt cháy cacbon

D. Chức năng với SO2


Đáp án A

Câu 3. Dãy các chất như thế nào sau đây công dụng với hỗn hợp axit sunfuric loãng?

A. Fe2O3, CuO, Al2O3, MgO

B. Fe2O3, CuO, Al2O3, CO

C. P2O5, CuO, Al2O3, MgO

D. P2O5, CuO, SO3, MgO


Đáp án A

Câu 4. Oxit nào tiếp sau đây khi tác dụng với nước tạo thành dung dịch bao gồm pH > 7?

A. CO2

B. SO2

C. CaO

D. P2O5


Đáp án C

Câu 5. Để phân biệt 3 khí ko màu: SO2, O2, H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng:

A . Giấy quỳ tím ẩm

B . Giấy quỳ tím độ ẩm và cần sử dụng que đóm cháy dở còn tàn đỏ

C . Than hồng trên que đóm

D . Dẫn những khí vào nước vôi trong


Đáp án B

Giấy quỳ tím ẩm thì nhận ra được SO2 vì chưng SO2 tan trong nước sản xuất dung dịch axit làm cho quỳ hóa đỏ

Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ nhận thấy được khí O2 vì Oxi là chất duy trì sự sống với sự cháy buộc phải sẽ quan sát được hiện tượng kỳ lạ là tàn đóm bùng cháy


Câu 6. lý do trong phòng thí nghiệm bạn ta lại sử dụng phương pháp đẩy nước

A. Oxi nặng rộng không khí

B. Oxi nhẹ hơn không khí

C. Oxi ít tan vào nước

D. Oxi tan những trong nước


Đáp án C

Câu 7. Từ 1,6 tấn quặng pirit sắt có chứa 60% FeS2 rất có thể sản xuất được bao nhiêu tấn axit H2SO4? Biết năng suất của quy trình phản ứng là 90%. Hiệu quả gần nhất với giải đáp nào sau đây?

A. 1,4 tấn

B. 1,5 tấn

C. 1,6 tấn

D. 1,5 tấn


Đáp án A

Sơ đồ phản ứng: FeS2 → 2SO2 → 2SO3 → 2H2SO4

120 196

1,6.60% = 0,96 tấn → 1,568 tấn

=> cân nặng axit sunfuric thực tiễn thu được = 1,568.90% = 1,2544 tấn = 1411,2 kg

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Câu 8. Chất nào tiếp sau đây phản ứng với Fe chế tạo ra thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. Hỗn hợp HNO3 loãng

C. Dung dịch AgNO3 dư

D. Dung dịch HCl đặc


Đáp án D 

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3HNO3 → 2Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2


Câu 9. Nung Fe(NO3)2 trong bình kín, không tồn tại không khí, thu được thành phầm gồm

A. FeO, NO.

B. Fe2O3, NO2 với O2.

C. FeO, NO2 với O2.

D. FeO, NO với O2.


Đáp án B 4Fe(NO3)2  → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 10. phối hợp một oxit sắt vào dung dịch H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X.

Chia hỗn hợp X làm 2 phần bởi nhau:

Phần 1: cho một ít vụn Cu vào thấy rã ra và đến dung dịch bao gồm màu xanhPhần 2: cho một vài giọt hỗn hợp KMnO4 vào thấy bị mất màu.

Oxit fe là

A. FeO.

B. Fe3O4.

C. Fe2O3.

D. FeO hoặc Fe2O3.

Xem thêm: 50 Bài Hát Tiếng Anh Để Luyện Học Nghe Tiếng Anh Qua Bài Hát Cực Dễ


Đáp án B

Cho Cu vào dung dịch thấy tung ra cùng có blue color chứng tỏ vào dung dịch tất cả Fe3+: Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+

Cho KMnO4 vào thấy dung dịch bị mất màu → minh chứng dung dịch tất cả cả Fe2+ (xảy ra làm phản ứng oxi hóa khử giữa Fe2+ cùng KMnO4 vì Mn(+7) + 5e → Mn+2 và Fe+2 → Fe+3 + 1e


Câu 11. phối hợp Fe3O4 vào dung dịch HCl được hỗn hợp X. Chia X làm 3 phần:

Thêm NaOH dư vào phần 1 được kết tủa Y. Lấy Y để ngoại trừ không khí.

Cho bột Cu vào phần 2.

Sục Cl2 vào phần 3.

Trong các quá trình trên gồm số phản ứng oxi hoá – khử là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.


Đáp án B

Phương trình phản bội ứng

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

X bao gồm FeCl2 với FeCl3

Cho phần 1 công dụng với dung dịch NaOH:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Y gồm: Fe(OH)2 cùng Fe(OH)3.

Sau khi để Y bên cạnh không khí: 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Cho phần 2 vào Cu: Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2CuCl2

Cho phần 3 vào Cl2: 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3.


Câu 12. biện pháp nào sau đây rất có thể dùng nhằm điều chế FeO?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ngơi nghỉ 500°C.

B. Sức nóng phân Fe(OH)2 trong ko khí.

C. Sức nóng phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.


Đáp án A

Câu 13: Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam tất cả hổn hợp FeO, Fe2O3 với Fe3O4 nên vừa đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , thu được hỗn hợp X. Mang đến từ từ hỗn hợp NaOH dư vào dung dịch X nhận được kết tủa Y. Nung Y trong không gian đến khối lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml


Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 +HCl→ FeCl2,

FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3

Coi hỗn hợp ban sơ gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 – 0,0375. 56) / 16 = 0,04375

Bảo toàn thành phần O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn thành phần H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.


Câu 14. Dãy các chất nào tiếp sau đây tan vào nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2

B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2

C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2

D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2


Đáp án C

Câu 15. Dãy những chất tính năng với diêm sinh đioxit là:

A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2

B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2

C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3

D. Na2O, CuO, SO3, CO2


Đáp án B

—————————–

THPT Sóc Trăng đang gửi tới bạn phương trình hóa học FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn là phản ứng thoái hóa khử, khi đốt cháy quặng pirit sau bội phản ứng thu được chất rắn bao gồm màu nâu đỏ. Mong muốn tài liệu giúp các viết và thăng bằng đúng phương trình phản nghịch ứng.

Chúc các bạn học tập tốt.

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã ra mắt tới độc giả tài liệu: FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2. Để có công dụng cao hơn trong học tập tập, trung học phổ thông Sóc Trăng xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu chất hóa học lớp 10, Giải bài xích tập hóa học lớp 11, hóa học lớp 12, Thi thpt quốc gia môn Văn, Thi thpt non sông môn định kỳ sử, Thi thpt đất nước môn Địa lý, Thi thpt quốc gia môn Toán, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Anh Ngữ Đông Phương Mới - Trường Ngoại Ngữ Đông Phương Mới


Để thuận tiện cho chúng ta học sinh trong quá trình trao đổi cũng như cập nhật thông tin tài liệu bắt đầu nhất, mời độc giả cùng tham gia đội Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 để có thêm tài liệu học hành nhé


Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền bài viết thuộc trường THPT tp Sóc Trăng. Số đông hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn phân chia sẻ: Trường thpt Sóc Trăng (thuphikhongdung.vn)
Tags
Hóa học tập 8 Phương trình phản nghịch ứng chất hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger tóm tắt via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Related Articles


*

Kể về một kỉ niệm sâu sắc của em với người đồng bọn lớp 6 hay độc nhất vô nhị (24 Mẫu)


7 phút ago

Viết một văn phiên bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng lớp 10 (18 Mẫu)


2 tiếng ago
*

Thuyết nhật trung ương của ai? tiểu truyện của Nicolaus Copernicus


3 giờ ago

Viết bài xích văn nói về chuyến du ngoạn du kế hoạch lớp 6 ngắn gọn, hay nhất (40 Mẫu)


14 giờ ago
*

Viết đoạn văn về một nhân đồ em ưa thích trong mẩu truyện đã đọc, vẫn nghe lớp 3 hay tốt nhất (30 Mẫu)


15 tiếng ago

Viết một phiên bản tin ngắn về một hoạt động thể thao nghỉ ngơi trường em lớp 3 hay độc nhất (5 Mẫu)


16 giờ ago
*

Các bạn nhỏ trong bài bác thơ hạt gạo làng mạc ta vẫn góp sức lực như thay nào để triển khai ra phân tử gạo?


17 giờ đồng hồ ago
*

Em hãy sản xuất một chiến lược tuyên truyền về bình yên giao thông với chủ đề “Cổng trường bình an giao thông” lớp 5


17 giờ đồng hồ ago

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình chăm sóc này cho lần comment kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem nhiều nhất
Giới thiệu
Trường thpt Sóc Trăng - Trực trực thuộc Sở GDĐT thức giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (12.275)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to top button
Close
Tìm kiếm cho:
Popular Posts
>
>
Close
Search for
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In