Getting started unit 2: life in the countryside

     

Nguyên: các thứ lắm. Hiện giờ đang vào ngày thu hoạch, vì chưng vậy tớ phụ góp mọi tín đồ chất lúa lên xe pháo bò, chuyển lúa về nhà với phơi nó. Cậu đã từng đi xe pháo kéo bao giờ chưa?

Nick: Chưa, nhưng mà tớ có muốn thử. 

Nguyên: với thi thoảng tớ còn đi chăn trâu cùng với mấy anh bạn nữa.

Bạn đang xem: Getting started unit 2: life in the countryside

Nick: Cậu có tác dụng quen thêm những người dân bạn new rồi à?

Nguyên: Ừ – ngay lập tức ngày đầu tiên tớ ngơi nghỉ đây. Họ đang đi đến và bọn chúng tớ đi thả diều với nhau. 

Nick: Ở quê cậu rất có thể mua diều ở đâu thế?

Nguyên: đầy đủ người ở đây không thiết lập diều – chúng ta tự có tác dụng chúng. Ông tớ đã tạo nên tớ loại diều to cùng nhiều color nhất mà lại tớ từng có. Nó trông cực kỳ tuyệt khi bay lên trời. 

Nick: Ôi, tớ ghen tuông tị cùng với cậu thừa đi!

Nguyên: Ha…ha… tớ đoán, tớ sống tại đây vui hơn tương đối nhiều và tại chỗ này vẫn còn rất nhiều thứ để khám phá. 

Nick: Nghe thiệt tuyệt!

Nguyên: với tất cả mọi thiết bị ở đây hình như đều chậm rì rì hơn so với trên thành phố. 

Nick: Tớ mong mình hoàn toàn có thể ở đó cùng cậu ….

Từ vựng yêu cầu nhớ trong bài 

Harvest (n): Vụ mùa, mùa thu hoạch 

Expect (v): mong chờ, đoán trước 

Buffalo – drawn cart (n): Xe bò kéo 

Cart (n): xe pháo kéo 

Kite (n): Diều 

Envious (adj): ganh tị 

 a. Are these sentences true (T) or false (F)?Các câu sau là đúng tốt sai?

*

1. T2. F3. F
4. T5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Nguyên đã không nghĩ cuộc sống đời thường ở nông thôn có thể sẽ thú vị. 

2. Nguyên không bao giờ tham gia cùng mấy đứa con trai trong bài toán trăn châu. 

3. Lúa được di chuyển về nhà bởi xe tải. 

4. Nick mong muốn được trở lại thăm vùng nông làng mạc trong ngày thu hoạch. 

5. Nguyên nghĩ cuộc sống đời thường trên thành phố nhanh rộng ở nông thôn. 

b. Answer the following questions – trả lời những thắc mắc sau.

1. Where is Nguyen now?

=> He is in the countryside. 

2. When was he able lớn make new friends?

=> He can make new friends right on his first day here. 

3. What is Nguyen’s kite like?

=> It’s so big & colorful. 

4. Who is Nguyen probably staying with?

=> Nguyên probably is staying with his grandfather.

5. Does Nick want to be there with Nguyen?

=> Yes, he does. 

Dịch:

1. Hiện nay Nguyên đã ở đâu?

=> Cậu ấy vẫn ở miền quê. 

 2. Khi nào thì Nguyên hoàn toàn có thể kết giao thêm bạn mới?

=> Cậu ấy có những người bạn new ngay vào ngày thứ nhất ở đây. 

3. Loại diều của Nguyên trông như thế nào?

=> Nó to và những màu sắc. 

4. Nguyên có vẻ như như đã ở cùng với ai?

=> Cậu ấy có thể đang ở với ông của mình. 

5. Nick có muốn tới kia với Nguyên không?

=> Có. 

c. Complete the sentences with the words in the boxHoàn thành phần nhiều câu với hồ hết từ trong khung.

Xem thêm: Cách Vẽ Tế Bào Biểu Bì Vảy Hành, Bài 18: Thực Hành Quan Sát Tế Bào Sinh Vật

1. Colourful 2. Move slowly 3. Harvest time 
4. Paddy field5. Herding 6. Buffalo – drawn cart

Hướng dẫn dịch 

1. Lúc một thứ gì đó có không ít màu sắc sáng thì nó đang sặc sỡ. 

2. Lúc mọi bạn không vội vàng, họ dịch rời chậm lại. 

3. Khoảng tầm thời gian bận rộn khi mọi người thu hoạch thành quả của chính bản thân mình được hotline là vụ mùa. 

4. Một địa điểm nơi đều cây lúa béo lên được hotline là đồng lúa. 

5. Anh trai tớ đang chuyển trâu ra ngoài khiến cho chúng ăn. Anh ấy đã chăn trâu. 

6. Lúa được chất lên một chiếc xe bò kéo để vận chuyển về nhà. 

Từ vựng đề nghị nhớ trong bài

Crop (v): Trồng trọt 

Heard (v): Chăn, dắt

Paddy field (n): Cánh đồng lúa

d. In groups, discuss và find how Nguyen feels about his stay in the countryside. Tick (✓) the appropriate box. Look for expressions from the conversation to tư vấn your ideas – vào nhóm, bàn bạc và tìm bí quyết mà Nguyên cảm thấy về chuyến hành trình của cậu ấy nghỉ ngơi miền quê. Đánh lốt (✓) vào ô thích hợp. Tìm các thành ngữ từ bài đàm thoại để hỗ trợ những chủ kiến của em.

Gợi ý 

She lượt thích it. ✓

⇒ “It’s more exciting than I expected.”

⇒ “It looks great up there in the sky”

⇒ “I live more happily here, and there’s still a lot more to explore.”

Dịch:

Cậu ấy ưa thích nó. ✓

⇒ “Nó thú vui hơn tớ tưởng.”

⇒ “Nó trông hết sức tuyệt khi bay lên trời.”

⇒ “Tớ sống ở đây vui hơn và ở đây vẫn còn rất nhiều điều nhằm khám phá.”

2. Match the activities with the pictures – Nối những hoạt động với hình ảnh

*

*

1. E2. F3. A
4. C5. D6. B

Dịch:

1. Flying a kite – Thả diều 

2. Herding buffaloes – Chăn trâu 

3. Riding a horse – Cưỡi ngựa 

4. Collecting water – Gánh nước

5. Drying the rice – Phơi thóc 

6. Loading the rice – hóa học lúa lên xe 

3. Can you think of some more things that children vì in the countryside? Make a list – chúng ta cũng có thể nghĩ về những điều hơn mà bọn trẻ làm ở miền quê không? Lập thành một danh sách.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi The Feature You Are Trying To Use Is On A Network Resource That Is Unavailable

1. They climb trees

2. They go swimming in the river 

3. They water the vegetables

4. They feed the duck 

5. They go fishing & catch the snail 

6. They collect the fruits 

Dịch:

1. Bọn chúng trèo cây 

2. Bọn chúng đi bơi ở sông 

3. Bọn chúng tưới nước đến rau củ trồng 

4. Chúng mang lại vịt ăn 

5. Bọn chúng đi câu cá cùng bắt ốc 

6. Chúng đi hái trái cây

4. GAME: COUNTRYSIDE CHARADES – TRÒ CHƠI: TRÒ CHƠI ĐỐ CHỮ MIỀN QUÊ

Play charades in two teams using the class danh sách of countryside activities from 3. The teacher whispers an activity to one person from Team I.This person mimes the activity for their team lớn guess. If their team guesses incorrectly, Team 2 can try. The teams take turns until all the activities have been mimed.The team with the most points wins – chơi trò giải trí đố chữ vào 2 team sử dụng danh sách lớp về mọi hoạt xóm miền quê từ bỏ phần 3. Giáo viên nói nhỏ tuổi một vận động với một tín đồ ở nhóm 1. Tín đồ này mô tả hoạt rượu cồn đó mang đến nhóm bản thân đoán. Giả dụ đội của 1 đoán sai, nhóm 2 đã thử đoán. Các đội lần lượt rứa nhau cho đến khi toàn bộ các chuyển động được đoán trúng. Đội nào bao gồm điểm các nhất đang thắng.