GIẢI BÀI 27 SGK TOÁN 9 TẬP 2 TRANG 79

     

Cho mặt đường tròn trung tâm O, đường kính AB. Lấy điểm p khác A và B trên đường tròn. Hotline T là giao điểm của AP cùng với tiếp đường tại B của con đường tròn. Chứng minh

(widehatAPO=widehatPBT)
Bạn đang xem: Giải bài 27 sgk toán 9 tập 2 trang 79

Hướng dẫn:

Sử dụng hệ quả: "Trong một mặt đường tròn, góc nội tiếp và dây cung với góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bởi nhau"

*

Xét tam giác OPA có(OP=OA) nên OPA cân tại O

(Rightarrow widehatOPA=widehatOAP )

Mà(widehatOAP) là góc nội tiếp chắn cung(oversetfrownPmB) và( widehatPBT) là góc tạo vì tia tiếp tuyến đường và dây cung thuộc chắn cung(oversetfrownPmB)

Nên(widehatPBT=widehatOAP)

Do đó,(widehatAPO=widehatPBT )

 

 
Xem thêm: Giải Tiếng Anh 6 Unit 8 - Giải Tiếng Anh Lớp 6 Unit 8 Sách Mới

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 4: Góc tạo bởi vì tia tiếp đường và dây cung khác • Giải bài 27 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn tâm O,... • Giải bài bác 28 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến đường tròn (O)... • Giải bài bác 29 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến đường tròn... • Giải bài xích 30 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 chứng minh định lí... • Giải bài 31 trang 79 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến đường tròn (O; R)... • Giải bài bác 32 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến đường tròn trọng tâm O... • Giải bài xích 33 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến A, B, C là cha điểm... • Giải bài xích 34 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 mang đến đường tròn (O) và... • Giải bài 35 trang 80 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên bờ biển gồm một...


Xem thêm: Số Oxi Hóa Của Magie Trong Mgcl2 Là ? Please Wait

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9