Giải bài tập gdcd 11 bài 6

     

Công nghiệp hóa, văn minh hóa là một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ phiên bản của thời kì quá nhiều lên chủ nghĩa làng hội ở nước ta hiện nay. Bởi vậy, với bài học ngày hôm nay, hi vọng sẽ giúp chúng ta hiểu được nội dung cơ bản cũng như thừa nhận thức rõ được trọng trách của công dân so với sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa khu đất nước.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Nội dung bài học

1.Khái niệm công nghiệp hóa, văn minh hóa, tính tất yếu một cách khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước.

Bạn đang xem: Giải bài tập gdcd 11 bài 6

a.Khái niệm công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

Công nghiệp hóa, tân tiến hóa là vượt trình đổi khác căn bản, toàn vẹn các chuyển động kinh tế và thống trị kinh tế-xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công bằng tay là chính sang thực hiện một cách thịnh hành sức lao cồn cùng với công nghệ, phương tiện, cách thức tiên tiến, hiện đại nhằm tạo nên năng suất lao đụng xã hội cao.

b.Tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu đất nước.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 4 Unit 5: Can You Swim? ? Học Tiếng Anh Lớp 4

Tính tất yếu một cách khách quan của công nghiệp hóa, tân tiến hóa:Do yêu thương cầu phải xây dựng cơ sở vật hóa học – kỹ thuật đến chủ nghĩa làng hội.Do yêu thương cầu đề xuất rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về tởm tế, kỹ thuật và công nghệ giữa nước ta và vậy giới.Do yêu mong phải tạo nên năng suất lao đụng xã hội cao, đảm bảo cho sự trường thọ và cải tiến và phát triển của buôn bản hội.Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, tân tiến hóa:Tạo tiền đề liên tưởng sự tăng trưởng cùng phát triển kinh tế - làng mạc hội.Tạo tiền đề cho bài toán củng cố quan hệ cung cấp xã hội nhà nghĩa, tăng cường vai trò của phòng nước và mối quan hệ giữa công nhân, nông dân, trí thức.Tạo chi phí đề trở nên tân tiến nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bạn dạng sắc dân tộc.Xây dựng nền tài chính độc lập, tự chủ, đính với chủ động hội nhập kinh tế tài chính quốc tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

2.Nội dung cơ bạn dạng của công nghiệp hóa, văn minh hóa ở đất nước.

a.Phát triển mạnh bạo lực lượng sản xuất

Thực hiện tại cơ khí hóa nền cung ứng xã hội.Áp dụng đầy đủ thành tựu công nghệ và technology hiện đại vào những ngành gớm tế.Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Xem thêm: Bài Thơ Bà Má Hậu Giang - Bà Má Hậu Giang, Thơ Tố Hữu

b. Kiến tạo một tổ chức cơ cấu kinh tếhợp lý, văn minh và hiệu quả

Chuyển dịch, trở nên tân tiến từ cơ cấu tài chính nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế tài chính công, nông nghiệp trồng trọt và thương mại dịch vụ hiện đại.Chuyển dịch cơ cấu tổ chức lao động theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa nối liền với trở nên tân tiến tri thức.

c. Củng cụ và bức tốc địa vị chủ yếu của quan liêu hệ sản xuất xã hội nhà nghĩa với tiến cho tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội nhà nghĩa trong toàn cục nền kinh tế quốc dân

(Học sinh tự đọc tham khảo)

3. Nhiệm vụ của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước

Nhận thức đúng chuẩn về tính vớ yếu một cách khách quan và công dụng to béo của công nghiệp hóa, tiến bộ hóaLựa chọn ngành, món đồ có khả năng tuyên chiến và cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường.Ứng dụng thành công khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.Học tập, nâng cấp trình độ văn hóa, công nghệ -công nghệ hiện nay đại.