Giải bài tập hóa 9 trang 14

     

giải bài xích tập bài xích 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Hóa lớp 9: đặc điểm hóa học tập của axit – Chương 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 9 trang 14

A. đặc thù hóa học tập của axit

I.Tính chất hóa học của axit

1. Axit có tác dụng đổi màu hóa học chỉ thị: hỗn hợp axit làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ.

2. Axit tác dụng với kim loại

Dung dịch axit tính năng được với một trong những kim các loại tạo thành muối với giải phóng khí hiđro

Thí dụ:

3H2SO4 (dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3 + 3H2

2HCl + fe → FeCl2 + H2

Những kim loại không chức năng với HCl, H2SO4 loãng như Cu, Ag, Hg,…

Chú ý: Axit HNO3 và H2SO4 đặc công dụng được với khá nhiều kim loại nhưng không giải phóng hiđro.

3. Axit công dụng với bazơ chế tác thành muối cùng nước

Thí dụ: H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

4. Axit chức năng với oxit bazơ tạo thành muối cùng nước.

Thí dụ: Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + 3H2O

Ngoài ra, axit còn tính năng với muối.

II. Axit to gan và axit yếu

Dựa vào khả năng phản ứng, axit được chia làm 2 loại:

+ Axit dũng mạnh như HCl, H2SO4, HNO3,…

+ Axit yếu ớt như H2S, H2CO3,…


Quảng cáo


B. Giải bài bác tập Hóa 9 bài xích 3 trang 14 Hóa lớp 9

Bài 1. Từ Mg, MgO, Mg(OH)2 và hỗn hợp axit sunfuric loãng, hãy viết những phương trình hóa học của bội nghịch ứng pha chế magie sunfat.

Đáp án: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

Bài 2: Có hầu hết chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất vẫn cho tính năng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) hỗn hợp có màu xanh lam

c) Dung dịch có màu quà nâu

d) Dung dịch không có màu.

Xem thêm: Điện Trở Là Gì? Khái Niệm, Công Thức Tính Điện Trở Trong Của Bộ Nguồn Hay Nhất

Viết những phương trình hóa học.

Hướng dẫn: a) Khí nhẹ nhàng hơn không khí cùng cháy được trong không gian là khí H2;

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2


Quảng cáo


b) dung dịch có greed color lam là hỗn hợp muối đồng (II).

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch tất cả màu xoàn nâu là dung dịch muối sắt (III)

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không tồn tại màu là dung dịch muối nhôm.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O.

Bài 3. Hãy viết những phương trình hóa học của làm phản ứng trong mỗi trường đúng theo sau:

a) Magie oxit và axit nitric; d) Sắt cùng axit clohiđric;

b) Đồng (II) oxit cùng axit clohiđric; e) Kẽm với axit sunfuric loãng.

c) Nhôm oxit với axit sunfuric;

Giải bài bác 3:

a) MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O

b) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O

d) fe + 2HCl → FeCl2 + H2

e) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Bài 4 trang 14 Hóa 9: Có 10 gam các thành phần hỗn hợp bột hai sắt kẽm kim loại đồng với sắt. Hãy giới thiệu cách thức xác định thành phần xác suất (theo khối lượng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo:

a) phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học.

Xem thêm: Phân Tích Kỹ Thuật Chạy 100M, Kỹ Thuật Chạy Nhanh 100M Nước Rút Về Đích Nhanh

b) phương thức vật lí.

(Biết rằng đồng không công dụng với axit HCl và axit H2SO4 loãng)

Đáp án bài xích 4:

a) phương thức vật lí: cần sử dụng thanh phái mạnh châm, sau thời điểm đã quấn đầu nam châm hút từ bằng miếng nilon mỏng dính và nhỏ. Chà nhiều lần vào lếu hợp để mang riêng fe ra (Vì sắt bị nam châm hút từ hút còn đồng không trở nên nam châm hút), rồi lấy cân. Giả sử tất cả m gam Fe. Thành phần xác suất theo khối lượng của fe là:

%Fe = m/10 .100%

Suy ra: %Cu = 100% – %Fe

Phương trình hóa học: sắt + 2 HCl → FeCl2 + H2

Cu+HCl → Không xảy ra phương trình làm phản ứng hóa học

b) phương pháp hóa học: Ngâm tất cả hổn hợp bột Fe và Cu vào dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng , đem dư cho tới khi khí kết thúc thoát ra (Fe vẫn phản ứng hết), thanh lọc lấy hóa học rắn còn lại, rửa các lần trên chứng từ lọc, làm cho khô cùng cân. Hóa học rắn sẽ là Cu. Giả sử bao gồm m gam Cu. Thành phần phần trăm theo trọng lượng của đồng là: