Hóa 9 Chương 5: Dẫn Xuất Của Hiđrocacbon

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Hóa 9 chương 5: dẫn xuất của hiđrocacbon

*

Các dạng bài xích tập hóa học lớp 9Chương 1: các loại hợp chất vô cơChương 2: Kim loạiChương 3: Phi kim. Sơ sài về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệuChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
Các dạng bài bác tập chất hóa học 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon - Polime rất hay, có giải mã


Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa 9 Bài 40 - Giải Hóa 9 Bài 40: Dầu Mỏ Và Khí Thiên Nhiên

Trang trước
Trang sau


Xem thêm: Ga Nhổn Ở Đâu - Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội (Nhổn)

Để học giỏi Hóa học tập lớp 9, phần dưới tổng hợp kim chỉ nan và bài tập trắc nghiệm (có đáp án) hóa học lớp 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime. Các bạn vào tên dạng hoặc Xem cụ thể để xem các chuyên đề hóa học 9 tương ứng.

Mục lục Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

I. Kim chỉ nan & Trắc nghiệm theo bài bác học

II. Các dạng bài bác tập

Phương pháp giải bài bác tập về độ rượu

Lý thuyết và phương pháp giải

I. Định nghĩa:

Độ rượu là số ml rượu nguyên hóa học trong 100 ml tất cả hổn hợp rượu cùng với nước.

II. Công thức yêu cầu nhớ

- bí quyết tính độ rượu

*

- Công thức trọng lượng riêng

*

III. Cách thức giải

- bước 1: cách xử lý dữ khiếu nại đề bài bác cho.

- cách 2: Tính Vrươu, Vruou+nuoc.

- bước 3: Tính độ rượu yêu cầu tìm.

Bài tập vận dụng

Bài 1: tổ hợp m gam ancol etylic (D=0,8 gam/ml) vào 216 ml nước (D=1 gam/ml) tạo nên thành dung dịch A. đến A tác dụng với na dư nhận được 170,24 lit (đktc) khí H2. Dung dịch A gồm độ rượu bởi bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Na + C2H5OH → C2H5ONa + 1/2H2

----------x-------------x-----------x/2

Na + H2O → NaOH + 1/2H2

--------y---------y---------y/2

Theo bài ta có DH2O = 1 gam/ml

⇒ mH2O = 216 gam ⇒ nH2O = 216/18 = 12 mol = y

Mà nH2 = x/2 + y/2 = 170,24/22,4 = 7,6 mol

⇒ nC2H5OH = x = 3,2 mol

⇒ mC2H5OH = 3,2.46 = 147,2 gam

⇒ VC2H5OH = m/D = 147,2/0,8 = 184 ml

⇒ Vdd = 184 + 216 = 400 ml

⇒ D = 184.100/400 = 46 độ

Bài 2: Lên men 1 lit ancol etylic 23 độ chiếm được giấm ăn. Biết hiệu suất lên men là 100% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 gam/ml. Cân nặng axit axetic vào giấm là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Vruou= Độ rượu.Vdd = 0,23.1000 = 230 ml

⇒ mrượu = Vrượu.D = 230.0,8 = 184 gam

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

46 --------------------------------60

184 -------------------------→ m = ?

⇒ mCH3COOH = 184.60/46 = 240 gam

Cách giải bài tập phản bội ứng tráng gương của glucozo

Lý thuyết và phương thức giải

- Phương trình phản ứng:

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

 Nhớ: 2nC6H12O6 = nAg

- phương thức chung: 

+ so với xem đề cho gì và hỏi gì

+ Tính n của chất mà đề cho. Tính số mol của chất đề hỏi ⇒ khối lượng của hóa học đề hỏi

Bài tập vận dụng

Bài 1: Đun rét 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 /NH3 thu được 15 gam Ag, mật độ của dung dịch glucozơ là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

nAg = 15/108 mol

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (1)

Theo pt (1) ta tất cả nC6H12O6 = ½.nAg = ½.(15/108) = 0,07 mol

mctC6H12O6 =0,07 .180 = 12,5g

C% C6H12O6 = (12,5/250).100% = 5%

Bài 2: Để tráng bội nghĩa một cái gương soi, fan ta cần đun rét dung dịch chứa 36g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Trọng lượng bạc đã sinh ra phụ thuộc vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần sử dụng lần lượt là bao nhiêu (biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn)

Hướng dẫn:

nglucozo = 36/180 = 0,2 mol

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

0,2 …………….. →………………0,4 mol

mAg = 0,4.108 = 43,2g

BTNT Ag ta có: nAgNO3 = nAg = 0,4 mol

mAgNO3 = 0,4.(108+14+16.3) = 68g

Cách giải bài tập làm phản ứng lên men của glucozo

Lý thuyết và phương pháp giải

- Phương trình làm phản ứng:

C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2

- cách thức chung:

+ phân tích xem đề cho gì và hỏi gì

+ Tính n của chất mà đề cho. Tính số mol của chất đề hỏi ⇒ khối lượng của chất đề hỏi

Bài tập vận dụng

Bài 1: Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ chiếm được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quy trình lên men sinh sản thành ancol etylic là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

netylic = 92/46 = 2 mol

C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2 1…………………………….2 mol

Hiệu suất quá trình lên men chế tác thành ancol etylic là :

H = (1.180/300) .100% =60%

Bài 2: Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. Toàn thể khí CO2 sinh ra trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 40 gam kết tủa. Nếu hiệu suất của quy trình lên men là 75% thì quý hiếm của m là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

C6H12O6 −to, men rượu→ 2C2H5OH + 2CO2(1)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O(2)

Ta có: nCaCO3 = nCO2 = 40/100 = 0,4 mol

Theo pt (1) ta có: nC6H12O6(ly thuyet) = (1/2).nCO2 = (1/2).0,4 = 0,2 mol

H = 75% ⇒ nC6H12O6(thuc te) = (0,2/75).100 = 0,267 mol

⇒ m = 0,267.180 = 48g


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, thuphikhongdung.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 9 mang đến con, được tặng kèm miễn tổn phí khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đk học test cho con và được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Đăng ký kết ngay!