Giải bài tập hóa lớp 10 nâng cao sgk

  -  
- Chọn bài -Bài 25: phản bội ứng thoái hóa khửBài 26: Phân một số loại phản ứng trong hóa học vô cơBài 27: rèn luyện chương 4Bài 28: Bài thực hành số 2: phản bội ứng oxi hóa - khử

Xem tổng thể tài liệu Lớp 10: trên đây

Giải bài xích Tập hóa học 10 – bài 27: luyện tập chương 4 (Nâng Cao) giúp HS giải bài xích tập, cung cấp cho các em một khối hệ thống kiến thức và xuất hiện thói quen học tập làm việc khoa học, làm căn nguyên cho bài toán phát triển năng lực nhận thức, năng lượng hành động:

Bài 1 (trang 112 sgk Hóa 10 nâng cao): Trong phản ứng chất hóa học sau: Cl2 + 6KOH -> KClO3 + 5KCl + 3H2O.Cl2 vào vai trò gì?

A. Chỉ là chất oxi hóa.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa lớp 10 nâng cao sgk

B. Chỉ là hóa học khử.

C. Vừa chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Không hẳn chất oxi hóa, không hẳn chất khử,

Lời giải:

Chọn C.

*

Số oxi hóa của cl2 vừa tăng vừa giảm buộc phải Cl2 vừa là hóa học oxi hóa vừa là hóa học khử

Bài 2 (trang 112 sgk Hóa 10 nâng cao): Trong bội phản ứng hóa học sau:

3K2MnO4+ 2H2O → 2KMnO4 + MnO2 + 4KOH, nhân tố mangan vào vai trò gì?

A. Chỉ bị oxi hóa.

B. Chỉ bị khử.

C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. Không xẩy ra oxi hóa, không xẩy ra khử.

Tìm giải đáp đúng.

Lời giải:

chọn C

*

Ta thấy số lão hóa của thành phần Mn vừa tăng với vừa giảm vì thế nó vừa là chất oxi hóa, vừa là hóa học khử.

Bài 3 (trang 112 sgk Hóa 10 nâng cao): đầy đủ câu sau đó là đúng tuyệt sai?

A. Nguyên nhiên liệu là hóa học oxi hóa.

B. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, thành phần cacbon chuyển thành cacbon monooxit.

C. Sự đưa một chất từ tâm trạng lỏng thanh lịch trạng thái rắn là một đổi khác vật lí tỏa nhiệt.

D. Sự cất cánh hơi là một biến hóa hóa học

Lời giải:

Câu và đúng là A, C.

Câu sai là B, D.


Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon, yếu tắc cacbon chuyển thành cacbon đioxit.

Sự bay hơi là sự biến đổi vật lí.

Bài 4 (trang 112 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu lấy một ví dụ về bội phản ứng phân hủy sản xuất ra:

a) hai 1-1 chất.

b) hai hòa hợp chất.

c) một 1-1 chất với một hợp chất..

Xem thêm: Giải Bài Tập 1 Trang 66 Toán 8, Giải Bài 1 Trang 66

Hãy cho thấy các phản nghịch ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử tốt không? Giải thích.

Lời giải:

Phản ứng phân hủy

a) Hai đối chọi chất: 2HgO→ 2Hg + O2 ; H2S →H2 + S

b) Hai phù hợp chất: Cu(OH)2 → CuO+ H2O CaCO3→ CaO + CO2

c) Một đối chọi chất cùng một thích hợp chất: 2KClO3 → 2KCl + 3O2

2KNO3 → 2KNO2 + O2

Ở a) và c) là phản ứng thoái hóa khử bởi vì số oxi hóa của các nguyên tố vắt đổi;

Ở b) không hẳn phản ứng lão hóa khử vày số thoái hóa không gắng đổi.

Bài 5 (trang 112 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu ra ví dụ như về phản bội ứng hóa hợp của:

a) hai solo chất.

b) hai hợp chất.

c) một solo chất cùng một vừa lòng chất.

Hãy cho thấy thêm các làm phản ứng đó liệu có phải là phản ứng oxi hóa-khử giỏi không? Giải thích.

Lời giải:

Phản ứng hóa hợp:

a) Hai solo chất: 2H2 + O2 → 2H2O; 2K + Cl2 → 2KCl

b) Hai phù hợp chất: CaO + H2O → Ca(OH)2 ; SO3 + H2O → H2SO4

c) từ một đơn chất và một hòa hợp chất: 2SO2 + O2 → 2SO3;

4FeO + O2 → 2Fe2O3

Ở a) với c) là bội nghịch ứng lão hóa khử do số oxi hóa của các nguyên tố ráng đổi;

ở b) không hẳn phản ứng oxi hóa khử vì chưng số lão hóa không rứa đổi.

Phản ứng hóa hợp:

a) Hai đơn chất: 2H2 + O2->2H2O; 2K + Cl2->2KC1

b) Hai vừa lòng chất: CaO + H2O -> Ca(OH)2 ; SO3+ H2O-> H2SO4

c) từ một đơn hóa học và một phù hợp chất: 2SO2 + O2 -> 2SO3;

4FeO + O2 → 2FO2O3

Ở a) với c) số oxi hóa của những nguyên tố thay đổi; nghỉ ngơi b) số oxi hóa không gắng đổi.

Bài 6 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy nêu ví dụ về phản bội ứng tạo thành muối từ:

a) hai solo chất,

b) hai đúng theo chất.

c) một solo chất cùng một phù hợp chất.

Hãy cho biết các phản ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử tuyệt không? Giải thích.

Lời giải:

Phản ứng tạo muối.

a) tự hai đơn chất: sắt + S → FeS ; 2Na + Cl2 → 2NaCl

b) trường đoản cú hai vừa lòng chất: HCl + KOH → KCl + H2O ; K2O + CO2 → K2CO3

c) xuất phát từ 1 đơn hóa học và một phù hợp chất: Al + 6HNO3 → Al(NO3)3 + 3NO2 +3H2O


Cl2 + 2KOH → KCl + KClO + H2O

Ở phản ứng a) với c) là phản nghịch ứng lão hóa khử vì bao gồm sự chuyển đổi số oxi hóa của các nguyên tố.

Ở làm phản ứng b) không phải phản ứng lão hóa khử vì không tồn tại sự chuyển đổi số oxi hóa.

Bài 7 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao): NaOH rất có thể được điều chế bằng:

a) Một bội nghịch ứng hóa hợp.

b) Một bội phản ứng thế.

c) Một làm phản ứng trao đổi.

– Hãy đưa ra phản ứng hóa học cho từng trường phù hợp trên.

– Hãy cho biết thêm các phản bội ứng đó có phải là phản ứng oxi hóa-khử tốt không? Giải thích.

Lời giải:

Phản ứng điều chế NaOH

a) Một bội phản ứng hóa hợp: Na2O + H2O -> 2NaOH.

b) Một bội phản ứng thế: 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

c) Một phản ứng trao đổi: Na2CO3 + Ba(OH)2 -> 2NaOH + BaCO3

ở bội phản ứng b) là làm phản ứng oxi hóa-khử vì bao gồm sự biến hóa số oxi hóa của các nguyên tố trước cùng sau phản bội ứng; phản bội ứng a) với c) ko là phản bội ứng oxi hóa khử vì không tồn tại sự biến đổi số oxi hóa,

Bài 8 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao): Hãy cho thấy thêm số lão hóa của nitơ trong số phân tử và ion tiếp sau đây :

Đinitơ oxit N2O;Axit nitric HNO3Ion nitrit NO2-;

Hidrazin N2H4; Hiđroxylamin NH2OH;AmoniacNH3;

Nitơ đioxit NO2; Ion nitrat NO3- ; Ion hidrazini N2H5 ;

Axit nitrơ HNO2; Đinitơ pentaoxit N2O5;lon amoni NH4+;

Khí nitơ N2; Nitơ monooxit NO;Đinitơ tetraoxit N2O4.

Lời giải:

Số oxi hóa của nitơ trong số phân tử cùng ion là:

*

Bài 9 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao): Lập phương trình hóa học của những phản ứng oxi hóa-khử dưới đây:

a) NaClO + KI + H2SO4 → I2 + NaCl + K2SO4 + H2O

b) Cr2O3 + KNO3 + KOH → K2CrO4 +H2O + KNO2

c) Al + Fe3O4 → A12O3 + Fe

d) FeS4 + O2 → Fe2O3 + SO2

e) Mg + HNO3→Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O.

Lời giải:


*
*
*

*
*

Bài 10 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao):
chấm dứt các phương trình hóa học bên dưới đây:

a) KMnO2 + HCl -> Cl2 + MnCl2 + …

b) SO2 + HNO3+ H2O -> NO + …

c) AS2S3 + HNO3 + H2O-> H3ASO4 + NO + H2SO4

Lời giải:

*

*
*

Bài 11 (trang 113 sgk Hóa 10 nâng cao):
đến kali iotua tác dụng với kali pemanganat trong hỗn hợp axit sunfuric, ngựời ta thu dựợc l,2g mangan (II) sunfat.

Xem thêm: Câu 2 Trang 148 Sgk Sinh Học 12 Nâng Cao: Phân Biệt Tiến Hoá Nhỏ Và Lớn

a) Tính số gam iot tạo nên thành.