Giải Bài Tập Lý 10 Bài 2

     

kim chỉ nan Vật lý 10: bài 2. Hoạt động thẳng đều

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

- Thời gian hoạt động của đồ vật trên quãng đường M1M2 là:

 t = t2 − t1

- Quãng lối đi được của đồ trong thời hạn t là:

s = x2 − x1

*

1. Tốc độ trung bình

Tốc độ trung bình = Quãng lối đi được/ thời gian chuyển động

*

2. Vận động thẳng đều

Chuyển động thẳng phần đông là vận động có quy trình là con đường thẳng cùng có vận tốc trung bình đồng nhất trên hầu hết quãng đường.

Bạn đang xem: Giải bài tập lý 10 bài 2

Trong vận động thẳng đều, lúc nói vận tốc của xe bên trên một quãng đường hoặc vào một khoảng thời hạn nào kia thì ta hiểu kia là tốc độ trung bình.

3. Quãng lối đi được trong chuyển động thẳng đều

Công thức tính quãng đường đi được ss trong hoạt động thẳng đều:

s = vtbt = vt

Với v là vận tốc của vật.

Trong vận động thẳng đều, quãng lối đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

II. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỒ THỊ TỌA ĐỘ - THỜI GIAN CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Phương trình chuyển động thẳng đều

- Tọa độ của hóa học điểm sau thời hạn chuyển động t sẽ là:

x = xo + s = xo + vt

Phương trình trên được gọi là phương trình chuyển động thẳng những của chất điểm M.

Xem thêm: Một Tam Giác Có Nhiều Nhất Mấy Đường Trung Bình Của Tam Giác, Của Hình Thang

*

2. Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều

Giả sử gồm một người đi xe đạp, xuất phát từ địa điểm A, bí quyết gốc toạ độ O là 5 km, vận động thẳng hồ hết theo hướng Ox với vận tốc 10 km/h.

Phương trình hoạt động của xe đạp là:

x = 5 + 10t

với x tính bằng kilômét với t tính bởi giờ. Ta hãy tra cứu cách biểu diễn sự phụ thuộc của x vào t bằng thứ thị.

a)Bảng (x, t)

Trước không còn ta phải khởi tạo bảng các giá trị khớp ứng giữa x và t, gọi tắt là bảng (x, t), dưới đây:

*

b)Đồ thị toạ độ - thời gian

Vẽ hai trục vuông góc: trục hoành là trục thời hạn (mỗi độ phân chia ứng với cùng 1 giờ); trục tung là trục toạ độ (mỗi độ chia ứng cùng với 10 km). Ta điện thoại tư vấn hai trục này là hệ trục (x, t). Trên hệ trục (x, t), ta hãy chấm những điểm bao gồm x và t khớp ứng trong bảng (x, t). Nối các điểm kia với nhau, ta được một đoạn thẳng; đoạn trực tiếp này rất có thể kéo lâu năm thêm trở về bên cạnh phải. Hình sau đây được điện thoại tư vấn là thứ thị toạ độ - thời gian của hoạt động thẳng phần lớn đã cho.

Xem thêm: Everyone In My Family Has (Their/Our) Own Bike, Everyone In My Family Has Killed Someone

*

Đồ thị toạ độ - thời gian biểu diễn sự dựa vào của toạ độ của vật vận động vào thời gian.