Giải bài tập tiếng anh 7 unit 10

  -  

Câu 1. Write the sentences. What did Nam vị yesterdayCâu 2. Write the sentencesCâu 3. Complete the sentences with the positive và negative forms of the verb.Câu 4. Write the questions with DidCâu 5. Complete the sentences below, using the correct forms of the words in brackets.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 7 unit 10


Câu 1. Write the sentences. What did Nam bởi yesterday?

(Viết các câu. Nam đã làm gì ngày hôm qua)

*

Đáp án

a) He washed his face. (Anh ấy đã rửa mặt)

b) He had breakfast. (Anh ấy đã nạp năng lượng sáng)

c) He brushed his teeth (anh ấy sẽ đánh răng)

d) He went to lớn school. (Anh ấy đang tới trường)

e) He learned Literature, English, và History. (Anh ấy học Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh., lịch sử)

f) He played football. (Anh ấy đùa đã bóng)

g) He did his homework . (anh ấy làm bài bác tập về nhà)

h) He watched TV. (Anh ấy xem tivi)

i) He went khổng lồ bed at 10:00 p.m (anh ấy đi ngủ thời gian 10 giờ đêm)


 

Câu 2. Write the sentences. (Viết những câu)

What did you vì chưng yesterday? (Bạn đã làm những gì hôm qua)

play volleyball

I played volleyball yesterday (or) I

didn’t play volleyball yesterday

go to the movies

 

have a shower/bath

 

do morning exercise

 

wash hands before meals

 

change clothes

 

eat a lot of meat

 

brush teeth after meals

 

go khổng lồ bed early

 

Đáp án

play volleyball

I played volleyball yesterday (or) I

didn’t play volleyball yesterday

go lớn the movies

I went to lớn the movies/ I didn’t go lớn the movies

have a shower/bath

I had a shower/bath / I didn’t have a shower/bath

do morning exercise

I did morning exercise / I didn’t vày morning exercise

wash hands before meals

I washed hands before meals / I didn’t wash hands before meals

change clothes

I changed clothes/ I didn’t change clothes

eat a lot of meat

I ate a lot of meat/ I didn’t eat a lot of meat

brush teeth after meals

I brushed teeth after meals/ I didn’t brush teeth after meals

go lớn bed early

I went lớn bed early/ I didn’t go to bed early

 

Câu 3. Complete the sentences with the positive và negative forms of the verb.

(Hoàn thành những câu cùng với dạng dữ thế chủ động và bị động của các động từ)

Mai................... At 6 o’clock. She........... At 6.30. (get up),

a) Mai didn’t get up at 6 o’clock. She got up at 6.30.

b) We.. Our teeth before breakfast. We........................ Our teeth after

breakfast, (brush)

c) I ……. The washing last week. I ………… the washing yesterday, (do)

d) We …….. A shower every day. We ……….. A shower every 3 days, (have)

e) They …….. Trang chủ late last night. They …….. Trang chủ early last night. (return)

f) Hoa.............. In Ha Noi last year. She........... In Hue. (live)

g) Mr. Ha............. Geography. He........... English, (teach)

h) Liz............ Fish. She............. Noodles instead, (eat)

i) My mother …… my clothes. I... My clothes myself, (iron)

Đáp án

b) We didn’t brush our teeth before breakfast. We brushed our teeth after

breakfast, (brush)

(Chúng tôi không tiến công răng trước bữa sáng. Cửa hàng chúng tôi đánh răng sau bữa sáng)

c) I didn’t vị the washing last week. I did the washing yesterday, (do)

(Tôi không giặt giũ tuần trước. Tôi đã giặt giũ ngày ngày qua rồi)

d) We didn’t have a shower every day. We had a shower every 3 days, (have)

(Chúng tôi đã không tắm mỗi ngày. Shop chúng tôi cứ 3 ngày tắm 1 lần)

e) They didn’t return trang chủ late last night. They returned home early last night. (return)

(Họ không quay về nhà muộn tối trước. Họ đã trở lại nhà sớm tối qua)

f) Hoa didn’t live in Ha Noi last year. She lived in Hue. (live)

(Hoa ko sống ở tp. Hà nội năm ngoái. Cô ấy sẽ sông ngơi nghỉ Huế)

g) Mr. Ha didn’t teach Geography. He taught English, (teach)

(Ông Hà dường như không dạy môn địa lý. Anh ấy dạy dỗ môn giờ anh)

h) Liz didn’t eat fish. She ate noodles instead, (eat)

(Liz dường như không ăn cá. Cô ấy đã nạp năng lượng mỳ cố vào đó)

i) My mother didn’t iron my clothes. I ironed my clothes myself, (iron)

( Mẹ của tôi đã không ủi quần áo của tôi. Tôi vẫn tự ủi quần áo của mình)

Câu 4. Write the questions with Did ...? (Viết thắc mắc với Did….?)

I saw a film last night, (you?) (Tôi sẽ xem 1 bộ phim truyện tối qua)

a) Did you see a film last night? ( bạn có coi 1 bộ phim truyền hình tối qua không)

We played table tennis after school, (they?) (Chúng tôi đã đùa bóng bàn sau thời điểm tan học)

b) ......................................................................

Xem thêm: So Sánh Cấu Tạo Của Cơ Cấu Phân Phối Khí Xupap Treo Và Xupap Đặt Và Xupap Treo

Hoa had a big breakfast this morning, (you?)(Hoa có bữa sáng thịnh soạn sáng sủa nay)

c) ......................... …………………………….

Ba received a lot of letters from his pen pal. (Hoa?) (Ba đã nhận được nhiều thư trường đoản cú người các bạn qua thư tín của anh ấy ấy)

d) ........................................................................................................

I changed clothes every 3 days, (you?) (Tôi đã biến đổi quần áo 3 ngày một lần)

e) ...............................................................................................

Xem thêm: Soạn Bài Ôn Tập Tiếng Việt Lớp 7, Soạn Văn Bài: Ôn Tập Phần Tiếng Việt Trang 183

We spoke to lớn Liz yesterday, (they?) (Chúng tôi đã rỉ tai với Liz ngày hôm qua)

f) ............................................................................................................

Đáp án

b) Did they play table tennis after school ?

c) Did you have a big breakfast this morning ?

d) Did Hoa receive a lot of letters from her pen pal ?

e) Did you change clothes every 3 days ?

f) Did they speak to Liz yesterday ?

 

Câu 5. Complete the sentences below, using the correct forms of the words in brackets.