GIẢI BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 7

     

Giải bài tập trang 75 bài bác 2 Tia phân giác sgk toán 7 tập 1 bàn chân trời sáng sủa tạo. Bài bác 3 cho đường thẳng MN, PQ cắt nhau trên A Tính số đo những góc còn lại.

Bạn đang xem: Giải bài tập trong sách giáo khoa toán 7


Bài 1 trang 75 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng chế tập 1

a) trong Hình 8, tìm kiếm tia phân giác của góc (widehat ABC,widehat ADC)

b) cho biết (widehat ABC = 100^circ ;widehat ADC = 60^circ ). Tính số đo của các góc (widehat ABO,widehat ADO)

*

Lời giải:

a) Tia BO là tia phân giác của (widehat ABC) vì chưng tia BO nằm trong lòng 2 tia cha và BC, sản xuất với 2 cạnh cha và BC 2 góc bằng nhau.

Tia bởi là tia phân giác của (widehat ADC) vì tia DO nằm trong lòng 2 tia DA cùng DC, tạo cùng với 2 cạnh DA với DC 2 góc bởi nhau

b) bởi BO là tia phân giác của (widehat ABC) bắt buộc (widehat ABO = widehat CBO = frac12.widehat ABC = frac12.100^circ = 50^circ )

Vì vị là tia phân giác của (widehat ADC)nên (widehat ADO = widehat CDO = frac12.widehat ADC = frac12.60^circ = 30^circ )

Vậy (widehat ABO = 50^circ ;widehat ADO = 30^circ )

Bài 2 trang 75 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng chế tập 1

a) Vẽ (widehat xOy) bao gồm số đo là 110 (^circ ).

b) Vẽ tia phân giác của (widehat xOy) trong câu a

Lời giải:

a) quá trình vẽ góc xOy có số đo 110 (^circ ).

Bước 1: Vẽ tia Ox bất kì. Ta đặt thước đo góc làm sao để cho tâm của thước trùng với đỉnh O của góc.

Xem thêm: Mục Lục Giải Bài Sinh Học Lớp 7 (Ngắn Gọn), Mục Lục Giải Bài Tập Sinh Học 7

Bước 2: luân chuyển thước làm sao để cho một cạnh Ox của góc đi qua vạch 0 của thước với thước chồng lên phần nằm trong của góc.

Bước 3: Tại vạch chỉ số 110 trên thước đo góc, chấm một chấm nhỏ. Nối đặc điểm này với điểm O.

Ta được góc xOy có số đo 110 (^circ ).

Xem thêm: Ý Nào Không Thuộc Đặc Điểm Dân Cư Châu Á ? Ý Nào Không Phải Là Đặc Điểm Dân Cư

*

b)

*

Bài 3 trang 75 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời trí tuệ sáng tạo tập 1

Cho con đường thẳng MN, PQ giảm nhau trên A và tạọ thành (widehat PAM = 33^circ ) (Hình 9)

a) Tính số đo những góc còn lại.

b) Vẽ tia At là tia phân giác của (widehat PAN). Hãy tính số đo của (widehat tAQ). Vẽ At’ là tia đối của tia At. Phân tích và lý giải tại sao At’ là tia phân giác của (widehat MAQ)

*

Lời giải:

a) Ta có: (widehat PAM = widehat QAN) ( 2 góc đối đỉnh) , mà (widehat PAM = 33^circ )nên (widehat QAN = 33^circ )

Vì (widehat PAN + widehat PAM = 180^circ ) ( 2 góc kề bù) đề nghị (widehat PAN + 33^circ = 180^circ Rightarrow widehat PAN = 180^circ - 33^circ = 147^circ )

Vì (widehat PAN = widehat QAM)( 2 góc đối đỉnh) , mà lại (widehat PAN = 147^circ ) đề xuất (widehat QAM = 147^circ )

b)

*

Vì At là tia phân giác của (widehat PAN) yêu cầu (widehat PAt = widehat tAN = frac12.widehat PAN = frac12.147^circ = 73,5^circ )

Vì (widehat tAQ + widehat PAt = 180^circ ) ( 2 góc kề bù) buộc phải (widehat tAQ + 73,5^circ = 180^circ Rightarrow widehat tAQ = 180^circ - 73,5^circ = 106,5^circ )

Vẽ At’ là tia đối của tia At, ta được (widehat QAt" = widehat PAt)( 2 góc đối đỉnh)

Ta có: (widehat QAt" = widehat MAt" = frac12.widehat MAQ) phải At’ là tia phân giác của (widehat MAQ)

Chú ý:

2 tia phân giác của 2 góc đối đỉnh là 2 tia đối nhau

Bài 4 trang 75 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng chế tập 1

Cho con đường thẳng xy trải qua điểm O. Vẽ tia Oz làm thế nào để cho (widehat xOz = 135^circ ). Vẽ tia Ot làm thế nào để cho (widehat yOt = 90^circ ) cùng (widehat zOt = 135^circ ). điện thoại tư vấn Ov là tia phân giác của (widehat xOt). Các góc (widehat xOv) cùng (widehat yOz) có phải là hai góc đối đỉnh không? vị sao?

Lời giải:

*

Vì (widehat yOt = 90^circ Rightarrow Oy ot Ot Rightarrow Ox ot Ot) đề nghị (widehat xOt = 90^circ )

Vì Ov là tia phân giác của (widehat xOt) bắt buộc (widehat xOv = widehat vOt = frac12.widehat xOt = frac12.90^circ = 45^circ )

Vì (widehat vOx + widehat xOz = 45^circ + 135^circ = 180^circ ) phải Ov cùng Oz là nhị tia đối nhau

Như vậy, các góc (widehat xOv) cùng (widehat yOz) là nhì góc đối đỉnh vị Ox là tia đối của tia Oy, tia Ov là tia đối của tia Oz

Bài 5 trang 75 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng chế tập 1

Vẽ nhị góc kề bù (widehat xOy,widehat yOx"), biết (widehat xOy = 142^circ ). Call Oz là tia phân giác của (widehat xOy). Tính (widehat x"Oz)

Lời giải:

*

*

Bài 6 trang 75 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng chế tập 1

Vẽ nhì góc kề bù (widehat xOy,widehat yOx"), biết (widehat xOy = 120^circ ). Call Oz là tia phân giác của (widehat xOy), Oz’ là tia phân giác của (widehat yOx"). Tính (widehat zOy,widehat yOz",widehat zOz")

Lời giải:

*

 

Vì Oz là tia phân giác của (widehat xOy) yêu cầu (widehat xOz = widehat zOy = frac12.widehat xOy = frac12.120^circ = 60^circ )

Vì Oz’ là tia phân giác của (widehat yOx") đề xuất (widehat x"Oz" = widehat yOz" = frac12.widehat yOx" = frac12.60^circ = 30^circ )

Vì (widehat zOy + widehat yOz" = widehat zOz" Rightarrow 60^circ + 30^circ = widehat zOz" Rightarrow widehat zOz" = 90^circ )

Vậy (widehat zOy = 60^circ ,widehat yOz" = 30^circ ,widehat zOz" = 90^circ )

Chú ý:

2 tia phân giác của 2 góc kề bù thì vuông góc với nhau

Bài 7 trang 75 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng chế tập 1

Vẽ góc bẹt (widehat xOy). Vẽ tia phân giác Oz của góc đó. Vẽ tia phân giác Ot của (widehat xOz). Vẽ tia phân giác Ov của (widehat zOy) . Tính (widehat tOv)

Lời giải:

*

 

Vì Oz là tia phân giác của (widehat xOy) buộc phải (widehat xOz = widehat zOy = frac12.widehat xOy) = (frac12.180^circ = 90^circ )

Vì Ot là tia phân giác của (widehat xOz) đề nghị (widehat xOt = widehat tOz = frac12widehat xOz = frac12.90^circ = 45^circ )

Vì Ov là tia phân giác của (widehat zOy) buộc phải (widehat yOv = widehat vOz = frac12widehat zOy = frac12.90^circ = 45^circ )

Mà (widehat tOz + widehat zOv = widehat tOv Rightarrow 45^circ + 45^circ = widehat tOv Rightarrow widehat tOv = 90^circ )