Giải bài tập vật lý 9 bài 42 43

  -  

Bài 42 - 43. Thấu kính hội tụ. Ảnh của một thiết bị tạo vị thấu kính hội tụ

Câu 1 trang 87 SBT vật Lí 9 

Đặt một điểm lưu ý S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong tầm tiêu cự (hình 42-43.1 SBT). Dựng ảnh S’ của điểm S qua thâu kính vẫn cho. S’ là hình ảnh thật hay ảnh ảo?

*

Lời giải:

Tia đắm đuối đi song song cùng với trục chính nên đến tia ló trải qua F’

Tia tới SO là tia đi quang trung khu O bắt buộc cho tia ló đi thẳng

Hai tia ló trên gồm đường kéo dãn dài giao nhau trên S’, ta thu được ảnh ảo S’ của S qua thấu kính.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 42 43

Hình vẽ 42-43.1.a

*

Câu 2 trang 87 SBT đồ Lí 9 

Hình 42 – 43.2 SBT cho thấy Δ là trục chủ yếu của một thấu kính, S là điểm sáng, S’ là hình ảnh của S tạo vày thấu kính đó.

*

a) S’ là ảnh thật hay ảnh ảo.

b) bởi vì sao em biết thấu kính đó là hội tụ? bằng cách vẽ hãy khẳng định quang trung tâm O, nhì tiêu điểm F, F’ của thấu kính đang cho.

Lời giải:

a) bởi S và S’ ở về 2 phía so với trục bao gồm Δ bắt buộc S’ là ảnh thật.

b) Vì điểm lưu ý S qua thấu kính cho ảnh thật buộc phải thấu kính đã chỉ ra rằng thấu kính hội tụ.

+ xác định quang trọng tâm O, nhị tiêu điểm F cùng F’ bằng cách:

- Nối S cùng với S’ giảm trục chủ yếu Δ của thấu kính tại O

- Dựng con đường thẳng vuông góc cùng với trục thiết yếu tại O. Đó là vị trí để thấu kính.

- trường đoản cú S dựng tia tới SI song song với trục bao gồm của thấu kính. Nối I với S’ cắt trục chủ yếu tại tiêu điểm F’.

- rước F đối xứng với F’ qua O (OF = OF’) ta được tiêu điểm thiết bị F.

+ Hình vẽ:

*

Câu 3 trang 87 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Trên hình 42 – 43.3 SBT gồm vẽ trục thiết yếu Δ, quang trọng tâm O, hai tiêu điểm F, F’ của một thấu kính, nhị tia ló 1, 2 cho hình ảnh S’ của điểm sáng S.

*

a) bởi vì sao em biết thấu kính đã cho là hội tụ?

b) bằng cách vẽ, hãy xác định đặc điểm S.

Lời giải:

a) Thấu kính đã chỉ ra rằng thấu kính hội tụ vì chùm tia ló thoát ra khỏi thấu kính giảm nhau tại hình ảnh S’ và S’ là hình ảnh thật.

b) Xác định đặc điểm S bằng phương pháp vẽ như hình 42-43.3a

- Tia ló 1 đi qua tiêu điểm F’, vậy tia cho tới là tia đi tuy vậy song cùng với trục thiết yếu của thấu kính. Tia ló 2 là tia đi tuy nhiên song cùng với trục chính, vậy tia cho tới là tia trải qua tiêu điểm của thấu kính.

- tự I vẽ tia song song với trục bao gồm Δ. Nối K với F. Hai tuyến đường trên giảm nhau sinh sống S, ta được đặc điểm S buộc phải vẽ.

*

Câu 4 trang 88 SBT đồ Lí 9 

Trên hình 42 – 43.4 SBT cho biết Δ là trục bao gồm của một thấu kính, AB là đồ sáng, A"B" là hình ảnh của AB.

*

a) A"B" là hình ảnh thật hay ảnh ảo? bởi sao?

b) do sao em biết thấu kính đã cho là hội tụ?

c) bằng phương pháp vẽ, hãy xác minh quang tâm O và tiêu điểm F, F" của thấu kính trên

Lời giải:

a) vị A’B’ cùng chiều cùng với vật với nằm cùng phía cùng với vật đối với trục chính nên nó là hình ảnh ảo.

b) Vì hình ảnh A’B’ là ảnh ảo lớn hơn vật buộc phải thấu kính đã chỉ ra rằng thấu kính hội tụ.

c) khẳng định quang vai trung phong O, nhị tiêu điểm F và F’ bằng cách vẽ như hình 42-43.4a

*

- B’ là hình ảnh của điểm B đề xuất ta nối B’ cùng với B cắt trục bao gồm của thấu kính trên quang chổ chính giữa O.

Xem thêm: Giáo Án Tin 10 Bài 7 & 8: Phần Mềm Máy Tính, Giáo Án Môn Học Tin Học Khối 10

- tự O dựng vuông góc với trục chính, ta tất cả vị trí để thấu kính.

- trường đoản cú B dựng tia BI tuy vậy song với trục thiết yếu của thấu kính. Nối IB’ kéo dài cắt trục bao gồm tại F’. đem F đối xứng cùng với F’ ta được tiêu điểm thiết bị F.

Câu 5 trang 88 SBT thiết bị Lí 9 

Vật AB tất cả độ cao h được để vuông góc trước một thấu kính hội tụ tiêu cự f như hình 42-43.5 SBT. Điểm A vị trí trục chính cách thấu kính một khoảng tầm d = 2f.

*

a) Dựng hình ảnh A"B" của AB tạo vì thấu kính vẫn cho.

b) Vận dụng kỹ năng và kiến thức hình học, tính chiều cao h" của ảnh theo h với tính khoảng cách từ d" từ ảnh đến thấu kính theo d.

Lời giải:

a) Dựng hình ảnh của đồ vật sáng AB qua thấu kính hội tụ. Dùng hai trong tía tia sáng đang học để dựng ảnh B’ của điểm B.

+ vật dụng AB giải pháp thấu kính d = 2f, thứ ngoài khoảng chừng OF.

Tia BI đi tuy nhiên song cùng với trục thiết yếu nên đến tia ló đi qua F’

Tia cho tới BO là tia đi quang tâm O phải cho tia ló đi thẳng

Hai tia ló bên trên giao nhau trên B’, ta thu được hình ảnh thật B’ của B qua thấu kính.

Từ B’ hạ vuông góc với trục của thấu kính, giảm trục bao gồm tại điểm A’. A’ là ảnh của điểm A. A’B’ là hình ảnh của AB tạo vì chưng thấu kính hội tụ.

*

b) bên trên hình 42-43.5a, xét hai cặp tam giác đồng dạng:

ΔABO và ΔA’B’O; ΔA’B’F’ và ΔOIF’.

Từ hệ thức đồng dạng được:

*

Vì AB = OI (tứ giác BIOA là hình chữ nhật)

*

Chia cả nhì vế của (1) cho tích d.d’.f ta được:

*

(đây được điện thoại tư vấn là phương pháp thấu kính mang đến trường hợp hình ảnh thật)

Thay d = 2f, ta tính được: OA’ = d’ = 2f = d

Thay vào (*) ta được:

*

Vậy d’ = d; h’ = h.

Câu 6 trang 88 SBT đồ Lí 9 

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d), e) với một trong những phần 1, 2, 3, 4, 5 sẽ được câu hoàn chỉnh có ngôn từ đúng.

a. Thấu kính quy tụ là thấu kính có

b. Một vật đặt trước thấu kính quy tụ ở ngoài khoảng tầm tiêu cự

c. Một vật đặt trước thấu kính hộitụ ở trong vòng tiêu cự

d. Một đồ đặt vô cùng xa thấu kính hội tụ

e. Ảnh ảo tạo vì chưng thấu kính hội tụ

1. Cho hình ảnh thật ngược chiều với vật

2. Thuộc chiều và lớn hơn vật

3. Phần rìa mỏng dính hơn phần giữa

4. Cho ảnh ảo cùng chiều lơn hơn vật

5. Cho hình ảnh thật có vị trí biện pháp thấu kính một khoảng chừng đúng bởi tiêu cự

Lời giải:

a -3 b - 1 c - 4 d - 5 e -2

Câu 7 trang 89 SBT đồ Lí 9 

Thấu kính hội tụ có quánh diểm và công dụng nào dưới đây.

A. Có lớp ở giữa mỏng hơn phần rìa và chất nhận được thu được ảnh của khía cạnh trời

B. Có lớp ở giữa mỏng rộng phần rìa không cho phép thu đc ảnh của phương diện trời

C. Có lớp ở giữa dày hơn phần rìa có thể chấp nhận được thu được hình ảnh mặt trời

D. Có phần ở giữa dày rộng phần rìa không cho phép thu đc hình ảnh của khía cạnh trời

Lời giải:

Chọn C. Có lớp ở giữa dày rộng phần rìa được cho phép thu được ảnh mặt trời

Câu 8 trang 89 SBT đồ dùng Lí 9 

Chỉ ra câu sai:

Chiếu một chùm tia sáng tuy nhiên song vào trong 1 thấu kính hội tụ, theo phương vuông góc với phương diện của thấu kính thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính sẽ:

A. Loe rộng dần ra

B. Thu nhỏ dần lại

C. Bị thắt lại

D. Chạm mặt nhau trên một điểm

Lời giải:

Chọn A. Loe rộng dần dần ra vị chùm tia tới tuy nhiên song với trục chủ yếu thì chùm tia ló sẽ hội tụ tại một điểm phải đáp án A sai.

Câu 9 trang 89 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Chiếu một tia sáng vào trong 1 thấu kính hội tụ. Tia ló thoát khỏi thấu kính đã qua tiếp điểm nếu:

A. Tia cho tới đi quan lại quang tâm mà ko trùng với trục chính

B. Tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở vị trí trước thấu kính

C. Tia tới tuy vậy song trục chính

D. Tia tới bất kì

Lời giải:

Chọn C. Tia tới song song với trục chính vid khi chiếu bởi vậy thì tia ló thoát ra khỏi thấu kính sẽ trải qua tiếp điểm.

Câu 10 trang 89 SBT trang bị Lí 9 

Chiếu một tia sáng vào một trong những thấu kính hội tụ. Tia đó ra khỏi thấu kính sẽ tuy vậy song với trục chính, nếu:

A. Tia cho tới qua quang trung ương mà ko trùng với trục chính

B. Tia tới trải qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính

C. Tia tới tuy nhiên song với trục chính

D. Tia cho tới bất kì

Lời giải:

Chọn B. Tia tới trải qua tiêu điểm nằm tại trước thấu kính bởi vì khi chiếu vậy nên tia ló thoát khỏi thấu kính sẽ song song cùng với trục chính.

Câu 11 trang 90 SBT thứ Lí 9 

Chỉ ra câu sai.

Xem thêm: Theo Đacuyn, Thực Chất Của Chọn Lọc Tự Nhiên, Theo Quan Niệm Hiện Đại

Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ

A. Ta hoàn toàn có thể thu được hình ảnh của cây nến trên màn ảnh

B. Hình ảnh của cây nến trên màn hình ảnh có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn cây nến

C. Hình ảnh của cây đề xuất trên màn ảnh có thể là hình ảnh thật hoặc ảnh ảo

D. Ảnh ảo của cây nến luôn luôn lớn hơn cây nến

Lời giải:

Chọn C. ảnh của cây nên trên màn ảnh có thể là hình ảnh thật hoặc hình ảnh ảo vì hình ảnh của một đồ dùng hứng được trên màn bắt buộc là ảnh thật, giả dụ là ảnh ảo sẽ không còn hứng được bên trên màn.

Câu 12 trang 90 SBT trang bị Lí 9 

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn hảo có nội dung đúng

a. Thấu kính là 1 trong khối thủy tinh gồm hai mặt ước hoặc

b. Rất có thể làm thấu kính bằng những vật liệu trong suốt như

c. Trục chính của thấu kính là một

d. Quang trung ương của một thấu kính là một điểm vào thấu kính mà

1. Các tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không thay đổi hướng

2. Đường trực tiếp vông góc với mặt thấu kính mà một tia sáng truyền dọc theo đó sẽ không bị lệch hướng

3. Thủy tinh, nhựa trong, nước, thạch anh, muối hạt ăn,…

4. Một mặt cầu và một khía cạnh phẳng

Lời giải:

a - 4 b - 3 c -2 d -1

Câu 13 trang 90 SBT thứ Lí 9 

Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 nhằm thành câu hoàn chỉnh có ngôn từ đúng