Giải Hóa 11 Bài 5 Trang 20

     

Viết những phương trình phân tử với ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp hóa học sau :

a) Fe2(SO4)3 + NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2 + KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH
Bạn đang xem: Giải hóa 11 bài 5 trang 20

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Phương trình phân tử và ion xẩy ra trong dung dịch :

a) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3 → NH4NO3 + AgCl↓Cl- + Ag+ → AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑F- + H+ → HF↑

d) không có phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2 + H2S ↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + OH- → CIO- + H2O

thuphikhongdung.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Đề Bài Thực Hành Địa 9 Trang 38 Sgk Địa Lí 9, Bài 2 Trang 38 Sgk Địa Lí 9

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp thuphikhongdung.vn
Xem thêm: Fill In Each Gap With One Suitable Word To Complete The Passage

Cảm ơn bạn đã áp dụng thuphikhongdung.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép thuphikhongdung.vn giữ hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.