Giải Sách Bài Tập Toán 8 Tập 1

  -  

Giải bài xích tập trang 27 bài xích 3 rút gọn gàng phân thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 3.1: Rút gọn phân thức...
Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 8 tập 1

 

Câu 3.1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Rút gọn gàng phân thức :

a. (x^4 - y^4 over y^3 - x^3)

b. (left( 2x - 4 ight)left( x - 3 ight) over left( x - 2 ight)left( 3x^2 - 27 ight))

c.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Toán Lớp 4 Học Kì 2 Môn Toán Lớp 4 Năm 2022 Tải Nhiều


Xem thêm: Vì Sao Thế Giới Cần Chân Thiện Nhẫn Là Gì, (Emagazine) Pgs


(2x^3 + x^2 - 2x - 1 over x^3 + 2x^2 - x - 2)

Giải:

a. (x^4 - y^4 over y^3 - x^3) ( = left( x^2 + y^2 ight)left( x^2 - y^2 ight) over left( y - x ight)left( y^2 + xy + x^2 ight) = left( x^2 + y^2 ight)left( x + y ight)left( x - y ight) over left( y - x ight)left( y^2 + xy + x^2 ight))

( = - left( x^2 + y^2 ight)left( x + y ight)left( x - y ight) over left( x - y ight)left( x^2 + xy + y^2 ight) = left( x^2 + y^2 ight)left( x + y ight) over x^2 + xy + y^2)

b. (left( 2x - 4 ight)left( x - 3 ight) over left( x - 2 ight)left( 3x^2 - 27 ight)) ( = 2left( x - 2 ight)left( x + 3 ight) over left( x - 2 ight)3left( x^2 - 9 ight) = 2left( x + 3 ight) over 3left( x + 3 ight)left( x - 3 ight) = 2 over 3left( x - 3 ight))

c. (2x^3 + x^2 - 2x - 1 over x^3 + 2x^2 - x - 2)( = 2xleft( x^2 - 1 ight) + left( x^2 - 1 ight) over xleft( x^2 - 1 ight) + 2left( x^2 - 1 ight) = left( x^2 - 1 ight)left( 2x + 1 ight) over left( x^2 - 1 ight)left( x + 2 ight) = 2x + 1 over x + 2)

Câu 3.2 trang 27 Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 1

Rút gọn gàng phân thức:

Q( = x^10 - x^8 - x^7 + x^6 + x^5 + x^4 - x^3 - x^2 + 1 over x^30 + x^24 + x^18 + x^12 + x^6 + 1)

Giải:

Q( = x^10 - x^8 - x^7 + x^6 + x^5 + x^4 - x^3 - x^2 + 1 over x^30 + x^24 + x^18 + x^12 + x^6 + 1)

(eqalign và = left( x^10 - x^8 + x^6 ight) - left( x^7 - x^5 + x^3 ight) + left( x^4 - x^2 + 1 ight) over left( x^30 + x^24 + x^18 ight) + left( x^12 + x^6 + 1 ight) cr & = x^6left( x^4 - x^2 + 1 ight) - x^3left( x^4 - x^2 + 1 ight) + left( x^4 - x^2 + 1 ight) over x^18left( x^12 + x^6 + 1 ight) + left( x^12 + x^6 + 1 ight) cr và = left( x^4 - x^2 + 1 ight)left( x^6 - x^3 + 1 ight) over left( x^12 + x^6 + 1 ight)left( x^18 + 1 ight) = left( x^4 - x^2 + 1 ight)left( x^6 - x^3 + 1 ight) over left( x^12 + 2x^6 + 1 - x^6 ight)left< left( x^6 ight)^3 + 1 ight> cr & = left( x^4 - x^2 + 1 ight)left( x^6 - x^3 + 1 ight) over left< left( x^6 + 1 ight)^2 - left( x^3 ight)^2 ight>left( x^6 + 1 ight)left( x^12 - x^6 + 1 ight) cr và = left( x^4 - x^2 + 1 ight)left( x^6 - x^3 + 1 ight) over left( x^6 + x^3 + 1 ight)left( x^6 + 1 - x^3 ight)left( x^6 + 1 ight)left( x^12 - x^6 + 1 ight) cr & = x^4 - x^2 + 1 over left( x^6 + x^3 + 1 ight)left( x^2 + 1 ight)left( x^4 - x^2 + 1 ight)left( x^12 - x^6 + 1 ight) cr & = 1 over left( x^6 + x^3 + 1 ight)left( x^2 + 1 ight)left( x^12 - x^6 + 1 ight) cr )