SÁCH GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 LUYỆN TẬP CHUNG TRANG 79

  -  
- Chọn bài xích -Chia một số trong những thập phân với một trong những tự nhiênLuyện tập trang 64Chia một vài thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia một số trong những tự nhiên cho một trong những tự nhiên cơ mà thương tìm kiếm được là một vài thập phânLuyện tập trang 68Chia một số tự nhiên cho một vài thập phânLuyện tập trang 70Chia một số trong những thập phân cho một trong những thập phânLuyện tập trang 72Luyện tập chung trang 72Luyện tập bình thường trang 73Tỉ số phần trămGiải toán về tỉ số phần trămLuyện tập trang 76Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76Luyện tập trang 77Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78Luyện tập trang 79Luyện tập bình thường trang 79Luyện tập bình thường trang 80Giới thiệu máy vi tính bỏ túiSử dụng máy tính bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: trên đây

Sách giải toán 5 luyện tập chung trang 79 giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 5 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung : Tính:

a) 216,72 : 42;

b) 1: 12,5;

c) 109,98 : 42,3

Lời giải:

*
*

Bài 2 (trang 79 SGK Toán 5) rèn luyện chung :
Tính:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Lời giải:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

= 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275

Bài 3 (trang 79 SGK Toán 5) luyện tập chung : thời điểm cuối năm 2000 số lượng dân sinh của một phường là 15 625 người. Thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường đó là 15 875 người.

a) Hỏi từ cuối năm 2000 đến thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường đó tăng lên bao nhiêu phần trăm?

b) nếu như từ thời điểm cuối năm 2001 mang đến năm 2002 số dân của phường đó cũng tăng lên bấy nhiêu tỷ lệ thì thời điểm cuối năm 2002 số dân của phường kia là từng nào người?

Lời giải:

a) đối với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 bằng:

15 875 : 15 625 = 1,016 = 101,6%

101,6% – 100% = 1,6%

b) 1,6% của 15 875 tín đồ là:


15875 x 1,6 : 100 = 254 (người)

Số dân của phường đó năm 2002 là:

15875 + 254 = 16 129 (người)

Đáp số a) 1,6%; b) 16 129 người.

Bài 4 (trang 80 SGK Toán 5) luyện tập chung : Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

Một người bán sản phẩm bị lỗ 70 000 đồng với số chi phí đó bằng 7% số tiền bỏ ra. Để tính số vốn liếng của người đó, ta đề nghị tính: