Giải toán lớp 6 tập 2 trang 19

  -  

Luyện tập bài §5. Quy đồng mẫu mã số các phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài xích Giải bài xích 32 33 34 35 36 trang 19 đôi mươi sgk Toán 6 tập 2 bao gồm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài bác tập phần số học bao gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 tập 2 trang 19


Lý thuyết

1. Quy đồng chủng loại hai phân số

Xét nhị phân số (frac-35) và (frac-58). Ta thấy 40 là 1 trong những bội phổ biến của 5 và 8. Ta đã tìm hai phân số tất cả mẫu là 40 cùng lần lượt bằng (frac-35) và (frac-58)

Ta có: (frac-35=frac-3.85.8=frac-2440) với (frac-58=frac-5.58.5=frac-2540) . Biện pháp làm này được call là quy đồng mẫu hai phân số.

Hai phân số (frac-35) với (frac-58) cũng có thể được quy đồng mẫu với các mẫu phổ biến khác chẳng hạn như: 80, 120, 1600,….

Để cho đơn giản dễ dàng khi quy đồng chủng loại hai phân số ta thường rước mẫu phổ biến là BCNN của các mẫu.

2. Quy đồng mẫu các phân số

Vì rất nhiều phân số hầu như viết được bên dưới dạng phân số với mẫu mã dương cần ta tất cả quy tắc:

Muốn quy đồng mẫu những phân số với mẫu dương ta làm như sau:

– bước 1: kiếm tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để gia công mẫu chung

– cách 2: tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng giải pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Xem thêm: Sinh Ngày 19 Tháng 3 Là Cung Gì ? Sinh Ngày 19 Tháng 3 Là Cung Hoàng Đạo Nào

– bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng


Ví dụ: Quy đồng mẫu các phân số: (frac715) và (frac136)

Bài giải:

Tìm BCNN: BCNN (15,6)=30

Tìm quá số phụ: 30:15=2, 30:6=5

Nhân tử và mẫu với thừa số phụ tương ứng

Vậy: (frac715=frac7.215.2=frac1430) ; (frac136=frac13.56.5=frac6530)

Dưới đây là Hướng dẫn Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 đôi mươi sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

thuphikhongdung.vn trình làng với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài tập phần số học tập 6 kèm bài bác giải cụ thể bài 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk toán 6 tập 2 của bài rèn luyện bài § 5 Quy đồng mẫu mã số nhiều phân số trong chương III – Phân số cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập các bạn xem dưới đây:


*
Giải bài 32 33 34 35 36 trang 19 trăng tròn sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài bác 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac – 47,frac89,frac – 1021)

b) (frac52^2.3,frac72^3.11)

Bài giải:

a) Tìm BCNN của $7, 9, 21$ để triển khai MSC

Do kia MSC của cha phân số là $63$


Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu rồi nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac – 47) =(frac – 3663), (frac89) = (frac5663), (frac – 1021) = (frac – 3663)

b) Tìm BCNN của (2^2.3,2^3.11) để triển khai MSC

Do kia MSC của bố phân số là $264$

Tìm quá số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với vượt số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac52^2.3 = frac110264 ,frac72^3.11 = frac21264)


2. Giải bài 33 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac3 – 20,frac – 11 – 30,frac715)

b) (frac – 6 – 35,frac27 – 180)

Bài giải:

a) Đổi đều phân số bao gồm mẫu âm thành đầy đủ phân số bao gồm mẫu dương rồi rút gọn phân số chưa tối giản.

Tìm BCNN của $20, 30, 15$ để làm MSC


Do kia MSC của bố phân số là $60$

Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu rồi nhân tử và chủng loại của từng phân số với thừa số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac3 – 20 = frac – 960,frac – 11 – 30 = frac2260,frac715 =frac2860)

b) Đổi đều phân số có mẫu âm thành mọi phân số tất cả mẫu dương rồi rút gọn phân số chưa về tối giản ( (frac27 – 180 = frac – 320) )

Tìm BCNN của $35, 20$ để triển khai MSC

Do đó MSC của bố phân số là $140$

Tìm quá số phụ của mỗi mẫu rồi nhân tử và mẫu của từng phân số với vượt số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac – 6 – 35 = frac24140,frac27 – 180 = frac – 21140)

3. Giải bài xích 34 trang đôi mươi sgk Toán 6 tập 2


Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 55,frac87)

b) (3,frac – 35,frac – 56)

c) (frac – 97,frac – 1915, – 1)

Bài giải:

a) vị (frac – 55 = – 1) bắt buộc (frac – 55 = frac – 77)

b) Vì (3 = frac 31 = frac3.301.30 = frac9030)

Nên áp dụng công thức quy đồng mẫu mã số 3 phân số ta có:

(3 = frac31 = frac3.301.30 = frac9030,frac – 35 = frac – 3.65.6 = frac – 1830,frac – 56 = frac – 5.56.5 = frac – 2530)

c) Làm tương tự như câu b) ta có:

(frac – 97 = frac – 9.157.15 = frac – 135105;frac – 1915 = frac – 19.715.7 = frac – 133105, – 1 = frac – 105105)

4. Giải bài xích 35 trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac – 1590;frac120600;frac – 75150)

b) (frac54 – 90;frac – 180288;frac60 – 135)

Bài giải:

a) Rút gọn:

(frac – 1590 = – frac16;frac120600 = frac15;frac – 75150 = frac – 12)

$BCNN (6,5,2) =30$

Do đó:

(eginarraylfrac – 1590 = – frac16 = – frac1.56.5 = frac – 530\frac120600 = frac15 = frac1.65.6 = frac630\frac – 75150 = frac – 12 = frac – 1.152.15 = frac – 1530endarray)

b) Rút gọn:

(frac54 – 90 = frac – 35;frac – 180288 = frac – 58;frac60 – 135 = frac4 – 9)

$BCNN (5,8,9) = 360$

Do đó:

(eginarraylfrac54 – 90 = frac – 35 = frac( – 3).725.72 = frac – 216360\frac – 180288 = frac – 58 = frac( – 5).458.45 = frac – 225360\frac60 – 135 = frac – 49 = frac( – 4).409.40 = frac – 160360endarray)

5. Giải bài 36 trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Đố vui: nhị bức ảnh dưới trên đây chụp di tích lịch sử nào?

*

Cho những dãy phân số sau:

(N.1 over 4,3 over 10,2 over 5, ldots ) (M.2 over 3,3 over 4,5 over 6, ldots)

(H.1 over 6,1 over 4,1 over 3, ldots ) (S.2 over 9,5 over 18,1 over 3, ldots)

(Y.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (A.1 over 7,5 over 14,4 over 7, ldots)

(O.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (I.1 over 18,2 over 9,7 over 18, ldots )

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng hàng rồi đoán nhấn phận số thứ bốn của hàng đó; viết nó bên dưới dạng tối giản rồi viết vần âm ở hàng đó vào ô tương xứng với phân số ấy sinh hoạt hình 6. Khi đó, em sẽ biết được hai địa danh của việt nam được UNESCO thừa nhận là di sản văn hóa quả đât vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở hàng đầu bao gồm ghi chữ N, quy đồng mẫu mã ta được (2 over 10,3 over 10,4 over 10) buộc phải phân số thứ bốn là (5 over 10). Nó tất cả dạng buổi tối giản (1 over 2) , cho nên ta điền chữ N vào hai ô ứng với số (1 over 2) bên trên hình 6.

Xem thêm: Tỉ Trọng Nhóm Ngành Công Nghiệp Thay Đổi Theo Hướng, Lý Thuyết Cơ Cấu Ngành Công Nghiệp Địa Lí 12

*

Bài giải:

Ta buộc phải viết tiếp vào hàng số như sau:

(N ldots ,1 over 2;) (M ldots ,11 over 12) (H ldots ,5 over 12) (S ldots ,5 over 18)

(Y ldots ,1 over 2;) (A ldots ,11 over 12) (O ldots ,5 over 12) (I ldots ,5 over 18)

*

Hai di tích được UNESCO công nhận là di tích văn hoá thế giới là: Hội An, Mỹ Sơn.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 cùng với Giải bài xích 32 33 34 35 36 trang 19 trăng tròn sgk Toán 6 tập 2!