Giải toán lớp 6 trang 14

     
Giải bài xích 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 trang 14 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Luyện tập chung – Chương 6 phân số


Bạn đang xem: Giải toán lớp 6 trang 14

Giải bài xích 6.14 trang 14 Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

(frac57; frac-321; frac-815)

Quy đồng mẫu những phân số sau:

(frac57; frac-321; frac-815)

*Tìm chủng loại số phổ biến là BCNN của những mẫu số

*Tìm quá số phụ của mỗi mẫu bằng cách chia chủng loại số bình thường cho từng mẫu

*Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng

Ta tra cứu BCNN(7, 21, 15)

7=7

21=3.7

15=3.5

Suy ra BCNN(7, 21, 15)=3.5.7=105

Ta được: (frac57=frac5.157.15=frac75105);

 (frac-321=frac(-3). 521.5=frac-15105);

( frac-815=frac(-8).715.7=frac-56105)

Bài 6.15 trang 14 Toán 6 tập 2 KNTT

Tính đến hết ngày 31.12.2019, tổng diện tích đất rừng trên toàn quốc là khoảng tầm 14 600 000 hécta, trong số ấy diện tích rừng thoải mái và tự nhiên khoảng 10 300 000 hecta, còn lại là diện tích rừng trồng. Hỏi diện tích s rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc?

*Tính diện tích rừng trồng

*Tính tỉ số diện tích rừng trồng: Tổng diện tích rừng

Diện tích rừng trồng là:

14 600 000 – 10 300 000 = 4 300 000(ha)

Diện tích rừng trồng chiếm số phần của tổng diện tích rừng là:


Quảng cáo
Xem thêm: 9 Bài Thuyết Minh Về Con Trâu Trong Đời Sống Việt Nam, Thuyết Minh Về Con Trâu Lớp 9

4 300 000: 14 600 000= (frac43146)

Giải bài 6.16 trang 14 Toán 6 KNTT

Dùng đặc điểm cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các phân số sau bằng nhau

a)(frac2030) với (frac3045)

b)(frac-2535) và (frac-5577)

*Chia cả tử và chủng loại của phân số đến ước phổ biến của chúng, ta được một phân số mới bởi phân số đã cho

*Chỉ ra 2 phân số cùng bằng 1 phân số

a) (frac2030=frac20:1030:10= frac23)

(frac3045=frac30:1545:15= frac23)

Như vậy,(frac2030 = frac3045)

b) (frac-2535= frac(-25):535:5=frac-57)

(frac-5577= frac(-55):1177:11=frac-57)

Như vậy, (frac-2535=frac-5577)

Giải bài 6.17 Toán 6 tập 2 liên kết tri thức

Tìm phân số lớn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng lếu số.

(frac158; frac474; frac-37)
Xem thêm: Tiếng Anh 10 Trang 37 Tập 2, Review 1 2 3 Tiếng Anh 10 Trang 37

Quảng cáo


Phân số dương tất cả tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó to hơn 1

*Đổi phân số sang hỗn số:

+Chia tử số mang đến mẫu số. Thương chiếm được là phần nguyên. Số dư nhận được là tử số của phần phân số. Chủng loại số của phần phân số là mẫu mã số của phân số ban đầu

Ta có: những phân số lớn hơn 1 là: (frac158; frac474)

Vì 15:8= 1( dư 7). Ta được:(frac158= 1frac78)

Vì 47:4=11( dư 3). Ta được (frac474=11frac34)

Bài 6.18 trang 14 Toán 6 tập 2

Viết những hỗn số (4frac113; 2frac25) bên dưới dạng phân số

Đổi láo số dương thanh lịch phân số

Ta có: (4frac113=frac4.13+113=frac5313)

(2frac25= frac2.5+25=frac125)

Giải bài xích 6.19 trang 14 Toán 6 tập 2

Tìm số nguyên x, biết

(frac-6x=frac3060)

Sử dụng đặc điểm nếu (fracab=fraccd) thì a.d= b.c

Ta có:

(frac-6x=frac3060)

Nên (-6). 60= x. 30

-360 = x. 30

x= (-360): 30

x= -12

Vậy x= -12

Chú ý: Ta rất có thể rút gọn (frac3060= frac12) rồi áp dụng đặc thù trên

Giải bài xích 6.20 Toán 6 tập 2 kết nối tri thức

Một bộ 5 cái cờ lê như hình bên hoàn toàn có thể vặn được 5 một số loại ốc vít có các đường kính là:

(frac910) cm; (frac45) cm; (frac32) cm; (frac65) cm; (frac12) cm

Em hãy sắp tới xếp những số đo này theo vật dụng tự từ to đến bé

*So sánh 5 phân số, bố trí theo sản phẩm tự từ bự đến bé

*Để so sánh các phân số, ta quy đồng chúng để được những phân số gồm cùng mẫu mã số, tử số của phân số làm sao lớn hơn thế thì phân số đó khủng hơn

Ta có: (frac45=frac4.25.2=frac810)

(frac32=frac3.52.5=frac1510)

(frac65=frac6.25.2=frac1210)

(frac12=frac1.52.5=frac510)

Vì 15> 12> 9> 8 > 5 phải (frac1510> frac1210> frac910> frac810 > frac510)