Giao điểm của 3 đường phân giác

     
*

(Delta ABC:) (left. eginarraylAB = AC\widehat A_1 = widehat A_2endarray ight} Rightarrow BD = DC)

*

Tam giác $ABC$ (hình vẽ) có bố đường phân giác giao nhau trên $I$. Khi đó

(eginarraylwidehat A_1 = widehat A_2,widehat B_1 = widehat B_2,widehat C_1 = widehat C_2.\ID = IE = IFendarray)

II. Các dạng toán hay gặp

Dạng 1: chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai góc bởi nhau

Phương pháp:

Sử dụng các tính chất:

+ Ta áp dụng định lý: Điểm nằm tại tia phân giác của một góc thì biện pháp đều hai cạnh của góc đó

(left. eginarraylM in Oz\MA ot Ox;MB ot Oyendarray ight} )(Rightarrow MA = MB)

+ Giao điểm của hai đường phân giác của nhì góc vào một tam giác nằm trê tuyến phố phân giác của góc đồ vật ba

+ Giao điểm các đường phân giác của tam giác giải pháp đều cha cạnh của tam giác.

Bạn đang xem: Giao điểm của 3 đường phân giác

Dạng 2: chứng minh hai góc bằng nhau


Phương pháp:

Ta sử dụng định lý: Điểm nằm bên trong một góc và giải pháp đều nhị cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó.

Xem thêm: Kích Thước Khổ Giấy A0 Lớn Gấp Mấy Lần Khổ Giấy A2 Mới Nhất 2022

Dạng 3: chứng minh tia phân giác của một góc

Phương pháp:

Ta sử dụng một trong những cách sau:

- thực hiện định lý: Điểm nằm bên trong một góc và giải pháp đều nhì cạnh của góc thì nằm tại tia phân giác của góc đó.

Xem thêm: Bản Đồ Thế Giới Và 6 Châu Lục Có Số Quốc Gia Nhiều Nhất Là, Châu Lục Có Nhiều Quốc Gia Nhất Là

- sử dụng định nghĩa phân giác

- minh chứng hai góc đều bằng nhau nhờ hai tam giác bằng nhau

Dạng 4: vấn đề về mặt đường phân giác với các tam giác đặc trưng (tam giác cân, tam giác đều)

Phương pháp:

Ta sử dụng định lý: vào một tam giác cân, mặt đường phân giác của góc sinh hoạt đỉnh đôi khi là mặt đường trung con đường của tam giác đó.

Dạng 5: những dạng toán khác


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài xích 1: Tập đúng theo Q các số hữu tỉ
bài xích 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ
bài 3: Nhân, chia những số hữu tỉ
bài bác 4: giá trị hoàn hảo nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài bác 5: Lũy quá của một số trong những hữu tỉ
bài 6: tỉ lệ thức
bài xích 7: đặc điểm cơ bản của dãy tỉ số đều bằng nhau
bài bác 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
bài bác 9: làm cho tròn số
bài xích 10: Số vô tỉ. Có mang về căn bậc hai
bài 11: Số thực
bài bác 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
bài bác 2: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
bài bác 3: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
bài xích 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài bác 5: Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài xích 1: thu thập số liệu, thống kê, tần số
bài xích 2: Bảng tần số của tín hiệu
bài xích 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và kiểu mốt của tín hiệu
bài 4: Ôn tập chương 3: thống kê lại
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài xích 1: có mang về biểu thức đại số
bài 2: quý giá của một biểu thức đại số
bài 3: Đơn thức
bài xích 4: Đơn thức đồng dạng
bài xích 5: Đa thức
bài xích 6: cộng trừ nhiều thức
bài 7: Đa thức một trở thành
bài xích 8: cộng trừ nhiều thức một trở thành
bài 9: Nghiệm của nhiều thức một đổi thay
bài bác 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG tuy nhiên SONG
bài bác 1: hai góc đối đỉnh
bài xích 2: hai tuyến đường thẳng vuông góc
bài xích 3: những góc tạo bởi một con đường thẳng cắt hai đường thẳng
bài bác 4: hai tuyến đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng tuy vậy song
bài 5: trường đoản cú vuông góc đến tuy vậy song
bài 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài xích 1: Tổng tía góc của một tam giác
bài xích 2: nhị tam giác đều bằng nhau
bài bác 3: trường hợp bởi nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài 4: trường hợp đều bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài bác 5: ngôi trường hợp bằng nhau thứ bố của tam giác góc-cạnh-góc
bài xích 6: Tam giác cân
bài xích 7: Định lý Pytago
bài bác 8: các trường hợp đều bằng nhau của tam giác vuông
bài bác 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan lại HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY trong TAM GIÁC
bài xích 1: quan hệ tình dục giữa góc với cạnh đối diện trong một tam giác
bài bác 2: quan hệ nam nữ giữa đường vuông góc và mặt đường xiên, con đường xiên cùng hình chiếu
bài xích 3: quan hệ tình dục giữa cha cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài bác 4: tính chất ba con đường trung đường của tam giác
bài xích 5: tính chất ba mặt đường phân giác
bài xích 6: tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài 7: tính chất ba đường cao của tam giác
bài bác 8: Ôn tập chương 7
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và chia sẻ kiến thức toán học.