Hai hình vuông abcd và bmnc

  -  
*

Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật AMND.Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành.Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.

Bạn đang xem: Hai hình vuông abcd và bmnc


*

Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật AMND.Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành.Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.


*

Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3 cm và sắp xếp thành hình chữ nhật AMND.Cho biết hình BMCD là hình bình hành.Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cạnh khác nhau?

Bài nay khó quá giải dùm tui nhé nhanh và gấp lắm!


Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.


nó nói là bmcd la hình bình hành nên hình bình hành là 9 cm .nó có trong sách Toán đấy mà cậu không ghi đủ đề 


hai hình vuông abcd và bmnc đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật amnd. cho biết hình tứ giác bmcd là hình bình hành tính diện tích của hình bình hành bmcd bằng các cách khác nhau


Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh = 3 cm và xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành .Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.

Xem thêm: Bã I ViếT Số 1 Ngữ VäƒN 8 Hay Nhất 2020, Bài Văn Tự Sự Kết Hợp Miêu Tả Biểu Cảm Lớp 8


Hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3cm và xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau

*


Cách 1:

Vì tứ giác ABCD, BMNC đều là hình vuông mà tứ giác BNMC là hình bình hàng suy ra đường cao h cũng chính là cạnh BC và độ dài đáy cũng chính là cạnh DC.

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = a x h = DC x BC = 3 x 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9cm2

Cách 2: Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích tam giác BCD cộng với diện tích tam giác BCM.

Tam giác BCD có đường cao BC = 3cm, cạnh đá DC = 3cm

Diện tích tam giác BCD là:

SBCD = độ dài đáy x đường cao : 2

= DC x BC : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Tam giác BCM có đường cao CB = 3cm, cạnh đáy BM = 3cm

Diện tích tam giác BCM là:

SBCM = độ dài đáy x đường cao : 2

= CB x BM : 2 = 3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

S = SBCD + SBCM = 4,5 + 4,5 = 9 cm2

Cách 3:

Diện tích hình bình hành BMCD bằng diện tích nửa hình vuông ABCD + diện tích nửa hình vuông BMNC.

Xem thêm: Lý Thuyết Toán Hình 8 Bài 1 Tứ Giác, Giải Bài Tập Sgk Toán 8 Bài 1: Tứ Giác

Diện tích nửa hình vuông ABCD có cạnh bằng 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích nửa hình vuông BMNC có cạnh bằng 3cm là:

3 x 3 : 2 = 4,5 cm2

Diện tích hình bình hành BMCD là:

 

S = 4,5 + 4,5 = 9 cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

1 Trong các số 6215;6261;6217;6282.Số nào chia hết cho 3?

2.21/32,35/32;21/24;38/48?số nào bằng 7/8

 

3.2 HÌnh Vuông ABCD&BMNC đều có cạnh bằng 3cm và xếp thành hình chữ nhật AMND.Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành.Tính DT của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau


Xem chi tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Hai hình vuông ABCD là BMNC đều có cạnh bằng 3cm và xếp thành hình chữ nhật AMND. Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành. Tính diện tích của hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau.


Xem chi tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
1
0
GửiHủy

ở violympic à vòng mấy ?


Đúng 0

Bình luận (0)

hai hình vuông ABCD và BMNC đều có cạnh bằng 3cm và xếp thành hình chữ nhật AMND . Cho biết hình tứ giác BMCD là hình bình hành . tính diện tích hình bình hành BMCD bằng các cách khác nhau


Xem chi tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
0
0
GửiHủy

Khoá học trên OLM (olm.vn)