Hai nguồn kết hợp s1 s2 cách nhau 50mm

     

Câu 63890:  Hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 50mm trên mặt thoáng thủy ngân giao động giống nhau x = acos 60πt mm. Xét về một phía con đường trung trực của S1, S2 thấy vân bậc k trải qua điểm M tất cả MS1 - MS2 = 12mm. Với vân bậc (k + 3) đi qua điểm M’ bao gồm M’ S1 - M’ S2 = 36 mm. Tìm bước sóng, vân bậc k là cực to hay rất tiểu?

A.

Bạn đang xem: Hai nguồn kết hợp s1 s2 cách nhau 50mm

8mm, rất tiểu

B. 8mm, rất đại 

C.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Chợ Hoa Ngày Tết Quê Em, Văn Mẫu Lớp 5, Tả Cảnh Chợ Hoa Ngày Tết (Hay Nhất)

24mm, cực tiểu

D.

Xem thêm: Háo Sắc Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Việt Từ Điển Tiếng Việt Háo Sắc

24mm, rất đại


Giải bỏ ra tiết:

Giá sử M cùng M" là điểm cực đái ta được:

MS1 – MS2 = (k + 1/2) λ 12 = (k + 1/2) λ

M"S1 - M"S2 = ((k + 3) + 1/2) λ 36 = ((k + 3) + 1/2) λ

=> k = 1( thỏa mãn) => λ = 8mm

Giá sử M và M" là điểm cực lớn ta được:

MS1 – MS2 = k λ 12 = k λ

M"S1 - M"S2 = (k+3) λ 36 = (k + 3) λ

=> k = 2/3 ( loại)

=> k thuộc mặt đường cực tiểu cùng λ = 8mm

=> Đáp án A.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát