Hang Đá Tiếng Anh Là Gì

     
Hang đá ngày lễ noel tiếng Anh là christmas crib, phiên âm ˈkrɪsməs krib. Hang đá lễ giáng sinh là hình tượng của việc Con Chúa nhập thể và câu hỏi tin vấn đề này là tùy nằm trong vào đức tin của từng người.

Bạn đang xem: Hang đá tiếng anh là gì


Hang đá noel tiếng Anh là christmas crib, phiên âm /ˈkrɪsməs krib/.

In legend, God was born in a small cave, where the manger of shepherds shepherds in Bethlehem. Today, almost every large & small church has a cave with a manger, inside there are statues of the Child, St. Joseph, Mary, surrounded by donkeys, sheep, statues of the Three Kings, angels. There was a light above, shining from a star that ledthe Three Kings to lớn God.

Trong truyền thuyết, Chúa ra đời trong một hang đá nhỏ, vị trí máng cỏ của các mục đồng chăn cừu tại thành Bê-lem. Ngày nay, hầu hết các giáo con đường lớn nhỏ dại đều gồm hang đá với máng cỏ, bên trong có tượng Chúa Hài đồng, Thánh Giuse, Đức chị em Maria, xung quanh có lừa, chiên, tượng bố Vua, những thiên thần. Phía bên trên cao bao gồm ánh sáng, chiếu tự một ngôi sao dẫn ba Vua tìm đến với Chúa.

*
Một số thứ dụngtrang trí hang đá Giáng sinh bởi tiếng Anh:

A manger /ei ´meindʒə/: Máng cỏ.Statues of the Child /'stæt∫u: əv ðə tʃaild/: Tượng Chúa Hài đồng.

Statues of St. Joseph /'stæt∫u: əv ´dʒouzif/: Tượng thánh Giuse.

Statues of Mary /'stæt∫u: əv 'mæri/: Tượng Đức bà mẹ Maria.

Statues of the Three Kings /'stæt∫u: əv ðə kiɳ/: Tượng cha Vua.

Statues of the angels /'stæt∫u: əv ðə ˈeɪndʒl/: Tượng thiên thần.

Donkeys /´dʌηki/: nhỏ lừa.

Sheep /ʃi:p/: con chiên.

Xem thêm: Những Bài Toán Lớp 3 Nâng Cao Kì 2, Toán Nâng Cao Lớp 3 Học Kỳ 2

Một số tự vựng tương quan đến hang đá Giáng sinh bởi tiếng Anh:

Christmas tree /ˈkrɪsməs tri:/: Cây thông Giáng sinh.

Bauble /bɔ:bl/: trái châu.

Tinsel /´tinsəl/: Dây kim tuyến.

Bell /belz/: Chuông.

Stocking /´stɔkiη/: Vớ dài.

Mistletoe /´misəltou/: Nhánh khoảng gửi.

Wreath /ri:θ/: Vòng hoa Giáng sinh.

Candy cane /´kændi kein/: Kẹo hình cây gậy.

Christmas thẻ /ˈkrɪsməs kɑ:d/: Thiệp Noel.

Fairy lights /'feəri laits/: Đèn bé dại treo trên cây thông Giáng sinh.

Xem thêm: Cách Lấy Ultimate Armor Trong Megaman X4, Mega Man X4 Cheats For Playstation

Bài viết hang đá lễ giáng sinh tiếng Anh được tổng hợp do giáo viên trung tâm tiếng Anh thuphikhongdung.vn.