CÓ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CÓ 2 CHỮ SỐ KHÁC NHAU TOÁN 11

     

Trong E có các bộ chữ số mãn nguyện (*) là: (0,1,2);(0,1,5);(0,2,4);(1,2,3);(1,3,5);(2,3,4);(3,4,5)

Mỗi cỗ gồm ba chữ số không giống nhau và khác 0 buộc phải ta viết được 3.2.1 =6 số có bố chữ số phân chia hết đến 3

Mỗi cỗ gồm cha chữ số khác nhau và gồm một chữ số 0 yêu cầu ta viết được 2.2.1 = 4 số có tía chữ số chia hết cho 3

Vậy theo quy tắc cộng ta có: 6.4 +4.3 =36 số tất cả 3 chữ số phân chia hết đến 3. Chọn đáp án là A


Bài 3: Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

Bao nhiêu số có bố chữ số ( không độc nhất thiết không giống nhau) với là số chẵn?

A.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số khác nhau toán 11

60 B. 90 C. 450 D. 100


Đáp án: B

Gọi tập hợp E = 0,1,2,3,4,5

Số tự nhiên có 3 chữ số gồm dạng (a 0,a,b,c E)

Vì là số chẵn cần c 0,2,4 từ đó ta có ba cách lựa chọn chữ số c ( vì chưng c 0,2,4).

Ứng với mỗi giải pháp chọn c ta tất cả 6 bí quyết chọn chữ số b (vì b E)

Ứng với mỗi phương pháp chọn c, b ta bao gồm 5 bí quyết chọn chữ số a (vì a E cùng a 0)

Áp dụng nguyên tắc nhân ta bao gồm 3.6.5 = 90 số gồm 3 chữ số. Vị vậy lời giải là B.


Bài 4: cho các số 1,5,6,7 rất có thể lập được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số với những chữ số không giống nhau:

A. 12. B. 24. C. 64. D. 256.

Hiển thị đáp án
*

(a 0,a,b,c,d 1,5,6,7), lúc đó:

a bao gồm 4 biện pháp chọn

b gồm 3 phương pháp chọn

c gồm 2 bí quyết chọn

d có 1 cách chọn

Vậy có: 4.3.2.1 = 24 số

Nên chọn B.


Bài 5: Từ các chữ số 2,3,5,4 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số:

A. 256. B. 120. C. 24. D. 16.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số đề xuất tìm là: (a 0,a,b,c,d 2,3,5,4, lúc đó:

a tất cả 4 giải pháp chọn

b có 4 bí quyết chọn

c tất cả 4 giải pháp chọn

d bao gồm 4 bí quyết chọn

Vậy có: 4.4.4.4 = 256 số

Nên chọn A.


Bài 6: gồm bao nhiêu chữ số chẵn gồm bốn chữ số song một không giống nhau được lập từ những số 0,1,2,4,5,6,8.

A. 252 B. 520 C. 480 D. 368

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Chọn B

Gọi x = ;a,b,c,d 0,1,2,4,5,6,8, a 0.

Vì x là số chẵn yêu cầu d 0,2,4,6,8.

TH1: d = 0 có 1 cách chọn d.

Vì a 0 đề nghị ta có 6 giải pháp chọn a 1,2,4,5,6,8.

Với mỗi bí quyết chọn a, d ta tất cả 5 biện pháp chọn b 1,2,4,5,6,8a.

Với mỗi phương pháp chọn a, b, d ta bao gồm 4 biện pháp chọn c 1,2,4,5,6,8a,b.

Suy ra vào trường hợp này có 1.6.5.4 = 120 số.

TH2: d 0, d chẵn đề nghị d 2,4,6,8. Vậy có 4 biện pháp chọn d

Với mỗi phương pháp chọn d, vị a 0 bắt buộc ta bao gồm 5 giải pháp chọn a 1,2,4,5,6,8d

.

Với mỗi biện pháp chọn a,d ta bao gồm 5 cách chọn b 0,1,2,4,5,6,8a,d.

Với mỗi bí quyết chọn a, b, d ta gồm 4 biện pháp chọn c 0,1,2,4,5,6,8a,d,b.

Suy ra trong trường hợp này còn có 4.5.5.4= 400 số.

Vậy có toàn bộ 120 + 400 = 520 số phải lập.


Quảng cáo

Bài 7: Từ các số 1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác biệt và là số chẵn

A. 360 B. 343 C. 523 D. 347

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi số nên lập là: (a 0,a,b,c,d 1,2,3,5,4,6,7) và a,b,c,d song một không giống nhau.

Công bài toán ta cần triển khai là lập số x vừa lòng x là số chẵn bắt buộc d đề nghị là số chẵn. Cho nên vì vậy để thực hiện công việc này ta thực hiện qua các quy trình sau

Bước 1: chọn d: vị d là số chẵn phải d chỉ có thể là các số 2, 4, 6 phải d bao gồm 3 cách chọn.

Bước 2: lựa chọn a: bởi vì ta đã chọn d đề nghị a chỉ có thể lựa chọn 1 trong các số của tập 1,2,3,5,4,6,7d nên gồm 6 cách chọn a

Bước 3: chọn b: tựa như ta bao gồm 5 biện pháp chọn b

Bước 4: lựa chọn c: có 4 biện pháp chọn.

Vậy theo phép tắc nhân có: 3.6.5.4 = 360 số thỏa yêu thương cầu bài bác toán. Lựa chọn A.


Bài 8: Từ những số 1,2,3,4,5,6,7 lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm 4 chữ số khác biệt và là số lẻ

A. 360 B. 343 C. 480 D. 347

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Gọi số cần lập là: (a 0,a,b,c,d 1,2,3,5,4,6,7) cùng a,b,c,d song một khác nhau.

Vì số x cần lập là số lẻ đề nghị d phải là số lẻ. Ta lập x qua các công đoạn sau.

Bước 1: bao gồm 4 giải pháp chọn d

Bước 2: bao gồm 6 bí quyết chọn a

Bước 3: bao gồm 5 biện pháp chọn b

Bước 4: có 4 bí quyết chọn c

Vậy có 480 số thỏa yêu cầu bài toán. Lựa chọn C.


Bài 9: tất cả bao nhiêu số tự nhiên có nhì chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng 1-1 vị?

A. 40. B.45. C. 50. D. 55.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Nếu chữ số hàng chục là n thì số hàng đơn vị chức năng phải nhỏ hơn hoặc bằng n 1. Vậy lựa chọn chữ số hàng đơn vị chức năng có n 1 cách. Nhưng mà chữ số hàng chục lớn hơn bằng bằng 1 yêu cầu ta bao gồm số những số tự nhiên có hai chữ số mà các chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7+8+9 = 45 hãy lựa chọn B.


Bài 10: bao gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số:

A. 900. B.

Xem thêm: Bài 3 Cuộc Đấu Tranh Của Giai Cấp Tư Sản, Lịch Sử Lớp 7 Bài 3

901. C. 899. D. 999.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số yêu cầu tìm là: (a 0), lúc đó:

a gồm 9 biện pháp chọn

b tất cả 10 biện pháp chọn

c có 10 giải pháp chọn

Vậy có: 9.10.10 = 900 số

Nên lựa chọn A.


Bài 11: cho những chữ số 1, 2, 3,., 9. Từ các số đó rất có thể lập được bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số không giống nhau và không vượt quá 2011.


A. 168 B. 170 C. 164 D. 172

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi số phải lập (a 0,a,b,c,d 1,2,3,5,4,6,7,8,9)

Vì x chẵn bắt buộc d 2,4,6,8. Đồng thời x 2011 a = 1

a = 1 phải a có một cách chọn, khi ấy d có 4 giải pháp chọn.

Chọn b gồm 7 bí quyết và lựa chọn c có 6 cách.

Suy ra có: 1.4.6.7 = 168 số. Lựa chọn A.


Bài 12: có bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số, mà toàn bộ các chữ số phần đông lẻ:

A. 25. B. 20. C. 30. D.10.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

hotline số thoải mái và tự nhiên cần tìm gồm dạng .

Khi đó: a bao gồm 5 cách chọn, b gồm 5 cách chọn (do a,b là các chữ số lẻ).

Nên có toàn bộ 5.5 = 25 số. Lựa chọn A.


Bài 13: gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái gồm 5 chữ số to hơn 4 với đôi một khác nhau:

A. 240. B.120. C.360. D.24.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Gọi số thoải mái và tự nhiên cần tìm tất cả dạng

*

.

Khi đó: a tất cả 5 bí quyết chọn, b tất cả 4 giải pháp chọn, c tất cả 3 giải pháp chọn, d có 2 biện pháp chọn, e có 1 cách chọn.

Nên có tất cả 5.4.3.2.1 = 120 số. Lựa chọn B


Bài 14: Từ những số 1,2,3 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số từ nhiên khác biệt và mỗi số có các chữ số không giống nhau:

A.15. B.20. C.72. D.36

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

TH1: số có 1 chữ số thì gồm 3 cách.

TH2: số có 2 chữ số với mỗi số có những chữ số khác biệt thì tất cả 3.2 = 6 số.

TH3: số gồm 3 chữ số và mỗi số có những chữ số không giống nhau thì tất cả 3.2.1 = 6 số

Vậy bao gồm 3 + 6+ 6 = 15 số. Chọn A.


Bài 15: cho tập A = 0,1,2,3,4,5,6. Từ tập A rất có thể lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái gồm 5 chữ số và phân tách hết cho 5.

A. 660 B. 432 C. 679 D. 523

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giống bài 2 từ bỏ luận. Chọn A.


Giới thiệu kênh Youtube Tôi


Trang trướcTrang sau
*
Reply
*
3
*
0
*
chia sẻ


Củ sắn dây bao nhiêu 1kg

Bạn ở tp. Hà nội hay bất kỳ tỉnh thành nào không giống trên cả nước có nhu yếu mua bột sắn dây nguyên chất hãy contact đến Minh Anh chuyên bột sắn dây mái ấm gia đình ...


Hỏi ĐápBao nhiêu

1dam2 bởi bao nhiêu km2

1 Ha bằng bao nhiêu m2, đổi hecta sang trọng mét vuông, km2 vuôngThầy HoàngNov 4, 2019·2 min readTrong quy trình sửa chữa, sản xuất và thi công công trình xây dựng, việc ...


Hỏi ĐápBao nhiêu
Cập nhật tiếng Anh là gì

1. Định nghĩa tự update 1.1. Update theo tư tưởng của từ bỏ điển tiếng Anh Update là động từ trong giờ đồng hồ Anh, phương pháp đọc: /ʌpˈdeɪt/. Đây là đụng từ ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh
Tạnh mưa giờ Anh là gì

Nghĩa của tự tạnh mưa trong Từ điển tiếng việt tạnh mưa it stops raining; the rain stops; the rain is over Đặt câu với trường đoản cú tạnh ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh
Nói bớt nói kị là gì ví dụ

Mục lục Nói bớt nói kị là gì? Cách vận dụng nói giảm nói né trong giao tiếp 1. Nói bớt nói kiêng là gì? ví dụ 1: bác đã đi rồi sao bác ...


Hỏi ĐápLà gì
Mua DHC chính hãng làm việc đâu

Viên uống DHC vitamin C mua ở chỗ nào là bài bác toán khiến cho người dùng hoảng loạn khi tìm kiếm mua sản phẩm này của người tiêu dùng DHC Nhật Bản. Sản phẩm có tác dụng bổ sung ...


Hỏi ĐápỞ đâu
Cua kẹp tay cần làm sao

Bệnh nhân cung cấp cứu khám đa khoa địa phương 10 ngày trước, ngày tiết áp cạnh tranh đo, suy thở nặng. Bác sĩ mang lại thở máy, chống sinh liều cao, vận mạch... Và chuyển ...


Hỏi ĐápLàm sao
Cần từng nào ml dd NaOH 0 15 M vào 50 ml dd HCl 0 2M để thu được mỗi trường trung tính

Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 11 xem thêm tài liệu bài tập cách thức tính pH được Download.vn đăng sở hữu trong bài viết dưới đây.Đây là tài ...


Hỏi ĐápBao nhiêu
Đú trend tiếng Anh là gì

Trend là gì? Đú trend là gì, hot trending marketing năm nay là? Thời đại 4.0 giúp bọn họ tiếp cận cùng với số đông điều mới mẻ và ...


Hỏi ĐápLà gìHọc TốtTiếng anh
Functional benefit là gì

Trong chiến lược thương hiệu của một công ty, xác định thương hiệu chiếm một vai trò quan trọng. Để định vị thương hiệu, doanh nghiệp có nhiều điều ...


Hỏi ĐápLà gì
Lệnh AT 3GPP trên apk là gì

Đang định làm ứng dụng cảnh báo mạng qua tin nhắn, nghiên cứu cái Modem GSM mắc quá buộc phải dùng điện thoại cảm ứng mình thử nghiệm thử, lọ mọ cũng nghịch được tý trên em ...


Hỏi ĐápLà gìCông NghệAndroid
Acc reroll GENSHIN là gì

Như lý lẽ bất thành văn với người chơi Việt, reroll là hành vi được ân cần nhiều độc nhất vô nhị trong xã hội Phantom Chaser sau ngày ra mắt.Bạn sẽ xem: Reroll là ...


Hỏi ĐápLà gì
Learn from experience là gì

Học tiếng AnhPhân biệt learn và study (Phần 1)Phạm VănPhân biệt learn và study (Phần 1)Dear Sir or Lady. Can you tell me the difference between study and learn, both ...


Hỏi ĐápLà gì

Hỏi ĐápBao nhiêu
Chuyên ngành dịch thuật là gì

Muốn thành công trong lĩnh vực dịch thuật thì dịch thuật viên ngoài trình độ ngôn ngữ, vốn tự vựng phong phú, núm vững năng lực chuyên ngành thì rất cần được ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữDịch

Hỏi ĐápBao nhiêu
Get this trò chơi in the bag tức thị gì

Những tín đồ nói giờ đồng hồ Anh bản xứ thích áp dụng thành ngữ lúc trò chuyện, bọn chúng cũng thường xuất hiện thêm trong sách, công tác TV cùng phim ảnh. Để hoàn ...


Hỏi ĐápLà gìNgôn ngữNghĩa là gìGameGame
Pin iPhone 6s game play được bao lâu

THỜI GIAN SỬ DỤNG pin sạc IPHONE THỰC SỰ ĐƯỢC BAO LÂU?Bachkhoastore -Bạn dự tính mua iphone để phục vụ các bước hay giải trí? bạn vướng mắc thời ...


Hỏi ĐápBao lâuCông NghệIphoneGameGame
Diện F3 ngóng bao thọ 2021

Trong quy trình nhiều năm tư vấn về di trú Mỹ, các chuyên viên của thế giới Visa nhận thấy thắc mắc về thời hạn để hoàn toàn một cỗ hồ sơ từ cơ hội mở ...


Hỏi ĐápBao lâu
Filler hàn quốc giá bao nhiêu

Chỉ mất 2 phút nhằm đọc bài xích viếtTiêm Filler giá bán bao nhiêu? Tiêm Filler từng nào tiền? là những câu hỏi liên quan đến kỹ thuật tiêm filler được đa số chúng ta ...

Xem thêm: Top 6 Tranh Vẽ Thầy Cô Và Mái Trường Đẹp Nhất, Vẽ Tranh Thầy Cô Và Mái Trường


Hỏi ĐápBao nhiêuCrytoGiá
Quảng Cáo

Tương Tự


Có bao nhiêu cách xếp 3 chúng ta vào 7 ghế xếp thành hàng ngang6 mon trước. Bởimranhpt
Học frontend mất bao lâu6 tháng trước. Bởimitducmoi
Máy đo nồng độ oxy trong ngày tiết Omron giá bao nhiêu6 mon trước. Bởivoduong_4
Từ các chữ số 0, 1, 2, 5, 7, 9 lập được từng nào số bao gồm 5 chữ số không giống nhau chia hết đến 66 mon trước. Bởidang_myhcm
100g cá bống từng nào protein6 tháng trước. BởinguyenDang_hit

Toplist được quan lại tâm


#1
Top 28 download mẫu hồ nước sơ năng lực công ty powerpoint 20225 ngày trước
#2
Top 29 bài xích tập sắp xếp câu hsk4 20224 ngày trước
#3
Top 29 những loại toner tốt giá dân gian 20225 ngày trước
#4
Top 29 mua bán xe wave 110 thái đồng nai 20224 ngày trước
#5
Top 29 de thi giữa kì 1 toán 9 tệp tin word 20221 tuần trước
#6
Top 30 trắc nghiệm công nghệ 6 cánh diều 20221 ngày trước
#7
Top 28 nhật ký tồn tại của thanh nữ phụ phản nghịch diện mùa 4 tập 66 20224 ngày trước
#8
Top 28 giáo trình tài thiết yếu công học viện tài chính 20223 ngày trước
#9
Top 9 đồ dùng gỗ thiết kế bên trong hải hậu, nam định 20221 tuần trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


Đón khách sân bay nội bài5 ngày trước. Bởidanghung_2
Nhà triết học nào đã phát biểu: không người nào tắm nhị lần trên thuộc một mẫu sông?3 ngày trước. BởiKinhquyen_kitty
Tác dụng của sâm khô ngâm mật ong6 ngày trước. Bởivohung3
ashelyn là gì - Nghĩa của tự ashelyn6 ngày trước. BởiMiss_dunghn
Liên hề Chuyện người con gái Nam Xương cùng với Truyện Kiều4 ngày trước. Bởiphamhien_lover
Cách sử dụng máy 5 in 1 m33936 ngày trước. BởiDrhungtop
Top 20 siêu thị vissan thành phố Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu 20226 ngày trước. BởiDr_nambmt
Top 20 shop quân trang thị xã Mỹ Đức Hà Nội 20222 ngày trước. Bởivochinhlover
Một bình nhôm trọng lượng 0 5 kg cất 4 kilogam nước sống nhiệt độ trăng tròn độ C6 ngày trước. BởiDr._moi
Biểu tượng trái tim bên trên iPhone4 ngày trước. Bởivohung_vt
Quảng cáo

Chủ đề


Mẹo HayHỏi ĐápLà gìToplistHọc TốtCông NghệNghĩa của từĐịa Điểm HayTop ListKhỏe ĐẹpBao nhiêuSản phẩm tốtBài TậpNgôn ngữXây ĐựngMáy tínhỞ đâuTiếng anhTại saoHướng dẫnDịch So SánhMón NgonBao lâuSo sánhBài tậpThế nàoVì saoFacebookKhoa HọcĐại họcNghĩa là gìPhương trìnhThuốcMàn hìnhĐánh giá

Token Data


Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng làng mạc hội


Bản quyền © 2021 hàng hiệu cao cấp Inc.