Hòa tan hết 2 72 gam hỗn hợp x

     

Dung dịch Y gồm: Fe3+: 0,02 mol; Cu2+: 0,015 mol; SO42- = 0,02 mol; NO3- = (0,5 – 0,07 = 0,43 mol) và hoàn toàn có thể có H+

Bảo toàn năng lượng điện → nH+ = 0,38 mol

Cho Cu vào Y có phản ứng:

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,1425 ← 0,38 0,43 mol

Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

0,01 ← 0,02 mol

m = (0,01 + 0,1425).64 = 9,76 gam.
Bạn đang xem: Hòa tan hết 2 72 gam hỗn hợp x

Câu trả lời này có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Đốt cháy hoàn toàn m gam FeS2 bởi một lượng O2 vừa đủ, nhận được khí X. Dung nạp hết X vào 1 lít dung dịch cất Ba(OH)2 0,15M cùng KOH 0,1M, thu được dung dịch Y và 21,7 gam kết tủa. Mang đến Y vào hỗn hợp NaOH, thấy mở ra thêm kết tủa. Giá trị của m là


Câu 2:


Nung lạnh 5,4 gam Al cùng với 3,2 gam S vào môi trường không tồn tại không khí, phản nghịch ứng hoàn toàn thu được tất cả hổn hợp rắn X. Cho các thành phần hỗn hợp X tính năng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được hỗn hợp khí Y. Đem đốt trọn vẹn hỗn đúng theo Y cần vừa đầy đủ V lít O2 (đktc). V có mức giá trị là


Câu 3:


Cho m gam hỗn hợp H2SO4 mật độ C% công dụng hết với 1 lượng hỗn hợp hai kim loại kali với magie (dùng dư), thấy trọng lượng khí hiđro cất cánh ra là 0,05m gam. Quý giá của C là:


Câu 4:


Hỗn hợp X bao gồm SO2 cùng O2 tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 28. Nung nóng hỗn hợp X một thời gian (có xúc tác V2O5) thu được tất cả hổn hợp Y tất cả tỉ khối đối với X bằng 16/13. Công suất của bội phản ứng tổng vừa lòng SO3 là


Câu 5:


Nung m gam hỗn hợp X gồm bột sắt với lưu huỳnh thu được các thành phần hỗn hợp Y bao gồm FeS, Fe, S. Phân chia Y thành 2 phần bằng nhau. Cho phần 1 công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng, dư thấy thoát ra 2,8 lít tất cả hổn hợp khí (ở đktc). Cho chỗ 2 công dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng thấy bay ra 16,464 lít khí chỉ gồm NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý hiếm m là


Câu 6:


Oxi hóa 28,8 g Mg bằng V lít tất cả hổn hợp khí A (đktc) gồm O2 với O3 có tỉ khối hơi so với H2 là trăng tròn thu được m gam tất cả hổn hợp X gồm Mg cùng MgO. Hòa tan hoàn toàn hỗn vừa lòng X bởi một lượng vừa đủ dung dịch hỗn hợp HCl đựng (m + 90,6) gam tất cả hổn hợp muối. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của V là


Câu 7:


Cho lếu láo hợp có 0,15 mol CuFeS2 với 0,09 mol Cu2FeS2 bội phản ứng trọn vẹn với dung dịch HNO3 dư thu được dung dịch X và tất cả hổn hợp khí Y tất cả NO với NO2. Thêm BaCl2 dư vào hỗn hợp X chiếm được m gam kết tủa. Mặt khác, nếu như thêm Ba(OH)2 dư vào hỗn hợp X, đem kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam hóa học rắn. Quý giá của m cùng a theo thứ tự là
Xem thêm: Tả Cây Bóng Mát Lớp 2 - Em Hãy Kể Về Cây Bàng Ở Trường Mình

Câu 8:


Thêm lỏng lẻo 100g dd H2SO4 98% vào nước và kiểm soát và điều chỉnh để được một lít dung dịch X. đề nghị thêm vào 1 lít hỗn hợp X từng nào lít hỗn hợp NaOH 1,5M nhằm thu được dung dịch gồm pH = 13?


Câu 9:


Cho S bội phản ứng với vừa đủ với hỗn hợp chứa 11,2 gam Fe; 26 gam Zn cùng 31,05 gam Pb. Hóa học rắn sau phảu ứng đem hào rã trong hỗn hợp HCl dư chiếm được khí X. X phản ứng vừa hết với V lít dung dịch CuSO4 10% (d = 1,1g/ml). Gái trị của V là:


Câu 10:


Hỗn phù hợp X tất cả SO2 và O2 tất cả tỉ khối so với N2 bởi 2. đem 4,48 lít các thành phần hỗn hợp X ở đktc cho trải qua bình đựng V2O5 nung rét thu được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ hỗn vừa lòng Y chiếm được lội qua hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy gồm 33,51 gam kết tủa. Công suất phản ứng thoái hóa SO2 thành SO3 là:


Câu 11:


Lấy 5,2 gam hỗn hợp FeS2 cùng Cu2S tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thì thu được hỗn hợp chỉ chứa 2 muối bột nitrat cùng 12,208 lít hỗn hợp NO2 và SO2 (đktc). Xác định % về trọng lượng của FeS2 trong hỗn hợp ban đầu


Câu 12:


Cho 16,75 gam các thành phần hỗn hợp X có FeCl3, CuCl2 vào hỗn hợp H2S dư, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 9,92 gam chất rắn (bỏ qua sự thủy phân của những ion kim loại). Từ hỗn hợp X rất có thể điều chế được buổi tối đa bao nhiêu gam kim loại?


Câu 13:


Khối lượng oleum đựng 71% SO3 về trọng lượng cần lấy để hòa tan vào 100 gam hỗn hợp H2SO4 60% thì chiếm được oleum cất 30% SO3 về cân nặng là:


Câu 14:


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 cùng Ag2S cùng với số mol cân nhau thu được 3,696 lít SO2 (đktc) và chất rắn B. đến B công dụng với H2SO4 loãng dư, sau phản ứng hoàn toàn thấy còn sót lại m gam hóa học rắn không tan. Quý giá của m là:


Câu 15:


Nung các thành phần hỗn hợp A bao gồm x mol Fe với 0,15 mol Cu trong không gian một thời gian thu được 63,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn B. Phối hợp hết các thành phần hỗn hợp B bởi dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư nhận được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Quý hiếm của X là:


Hỏi bài xích


Xem thêm: Tìm Số Các Số Chẵn Có Bao Nhiêu Số Có 4 Chữ Số Chia Hết Cho 9 (Kim Tiền)

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam