HÒA TAN HẾT M GAM ZNSO4 VÀO NƯỚC ĐƯỢC DUNG DỊCH X

     

Câu 14022: Hoà tan không còn m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Mang lại 110 ml dung dịch KOH 2M vào X, chiếm được 3a gam kết tủa. Phương diện khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu được 2a gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hết m gam znso4 vào nước được dung dịch x

16,1

B.

Xem thêm: Vật Lý 6 Bài 19 Sbt - Sbt Vật Lí 6 Bài 19: Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Lỏng

22,540

C.

Xem thêm: Quan Ngại Là Gì ? Quan Ngại Nghĩa Là Gì

12,375

D. 17,710


Giải đưa ra tiết:

TN 1: 

nKOH=0,22 mol =>3a g kết tủa 

TN 2: 

nKOH=0,28 mol =>2a g kết tủa 

=> Khi nếm nếm thêm 0,06 mol KOH thì kết tủa bị tổng hợp a g, tức là kiềm hết, kết tủa dư 

=> Số mol kết tủa bị phối hợp trong TN2 =0,06/2=0,03 mol 

=> Số mol Zn(OH)2 vào TN1 = 0,09 mol TN1: kiềm dư, ZnSO4 hết 

ZnSO4 + 2KOH => Zn(OH)2 

a -----------------2a -------------- a 

Zn(OH)2 + 2KOH => K2ZnO2 + 2H2O 

b -------------- 2b 

Ta có: 

2a + 2b = 0,22 

a - b = 0,09

=> a = 0,1 => m = 0,1.161 = 16,1g

=> Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát