HỘI HỌC SINH

     
GIỚI THIỆU

Hội học viên Olympia - The Olympia Schools Student Government Organization (SGO) là tổ chức đại diện thay mặt cho học viên với mục đích xây dựng văn hóa Olympia, nâng cao tinh thần với truyền tải những thông điệp tích cực trong cộng đồng học sinh.

Hội học viên cũng là cầu nối giữa học sinh và bên trường, lắng nghe, thu thập chủ kiến và xử lý các sự việc của học sinh về học tập tập, đời sống học đường, hoạt động sự kiện.

Đứng đầu Hội học sinh là Ban điều hành và quản lý Hội học viên với vai trò là phần lớn người thủ lĩnh, dẫn dắt và truyền cảm giác cùng học sinh trong trường xây dựng văn hóa Olympia.

CẤU TRÚC BAN ĐIỀU HÀNH SGO 2019 - 2020

Chủ tịch SGO


Bạn đang xem: Hội học sinh

Thủ lĩnh công việc, điều phối chung các dự án của SGO. Công ty trì những cuộc họp, quản lý và thao tác trực tiếp với các vị trí còn sót lại trong SGO
Thủ lĩnh tinh thần, truyền cảm hứng, khơi gợi sức sáng chế và tinh thần làm việc cho những thành viên SGO & HS toàn trường


Xem thêm: Các Cách Chia Trang Giấy Thành 4 Phần Trong Word 2007, Chia 1 Trang Word Thành 4 Phần Bằng Nhau

Đại diện cho xã hội học sinh Olympia và là bạn phát ngôn bằng lòng của SGO trước toàn trường, với GVNV, HĐQT, BGH
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Dầu Khí Tập Trung Chủ Yếu Ở, Tiềm Năng Dầu Khí Nước Ta Tập Trung Chủ Yếu Ở

*