Bài tập it was not until có đáp án

     

“It was not until” là kết cấu không vượt khó nếu như bạn chịu đầu tư chi tiêu thời thời gian, sức lực lao động vào nó để khám phá và học nó một giải pháp nghiêm túc. Đặc biệt là khi làm các bài tập It was not until, nó sẽ giúp bạn “ngộ” ra những điều mà nếu chỉ học kim chỉ nan không thì quan yếu nào giải quyết và xử lý hết được. Vày vậy, Trung chổ chính giữa WElearn gia sư vẫn tổng hợp toàn bộ các bài xích tập, cấu trúc, giải pháp sử dụng tương quan đến cấu trúc câu “it was not until”. Cùng theo dõi nhé!


Nội dung bài viết1. Cầm tắt lý thuyết2. Những dạng bài xích tập3. Bài bác tập áp dụng4. Đáp án bài xích tập

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kết cấu it was not until là gì?

it was not until tức thị “mãi cho đến khi … thì …. Mới…”.

Bạn đang xem: Bài tập it was not until có đáp án

Cấu trúc này được dùng trong câu để nhấn mạnh vấn đề về khoảng tầm thời gian hay 1 thời điểm mà sự việc, hành vi xảy ra.

1.2. Cấu tạo và cách áp dụng it was not until

Cấu trúc it was not until + các từ chỉ thời gian: It + is/was + not until + time word/phrase (từ/cụm trường đoản cú chỉ thời gian) + that + S + VVí dụ: It was not until 2 a.m that She came backCấu trúc it was not until + mệnh đề chỉ thời gian: It + is/was + not until + S + V + … + that + S + V+ ..Ví dụ: It was not until she graduated that She left LondonCấu trúc not until dạng hòn đảo ngữ: Not until + time word/phrase/clause (từ/cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian) + trợ động từ + S + V ….Ví dụ: Not until last Monday did she say that she had had lớn go khổng lồ Japan

*
Cấu trúc it was not until


Lưu ý: 

Nếu là It is not until …. That S + V2 (tương tự cho các công thức khác)Chỉ cần sử dụng THAT nhằm nối 2 mệnh đề It is/was not until với mệnh đề chính, KHÔNG thực hiện “when”.

1.3. So sánh cấu trúc It was not until với Only when

Cấu trúc It was not until với Only when đều có nghĩa là “mãi cho tới khi…” tuy thế It was not until có thể đi với các trạng tự chỉ thời hạn còn Only when chỉ đi với mệnh đề hòn đảo ngữ.

Vì sự tương tự nhau về nghĩa cần Only when cũng thường xuyên xuyên lộ diện trong các nội dung bài viết lại câu của It was not until

Ví dụ: It was not until 10 a.m that she got up

→ Only when 10 a.m did she get up

1.4. Giải pháp viết lại câu với cấu trúc it was not until cùng not until 

Khi làm những bài tập viết lại câu, bạn cần hiểu đúng nghĩa của nó

Công thức

S + V until S + V (hoặc time)

→ It + is/was + not until + time word/phrase (từ/cụm trường đoản cú chỉ thời gian)/mệnh đề + that + S + V

→ Not until + time word/phrase/clause (từ/cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian) + trợ hễ từ + S + V ….

→ Only when + time word/phrase/clause (từ/cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian) + trợ động từ + S + V ….

Ví dụ

She didn’t play đoạn phim games until she finished her homework. (Cô ấy đang không chơi game cho tới khi ngừng xong bài bác tập của mình

= It was not until she finished her homework that I She played video games

= Not until she finished her homework did She play video clip games

= Only when she finished her homework did She play clip games

2. Những dạng bài tập

2.1. Bài bác tập chia động từ.

Ở dạng bài xích tập này, đề bài xích sẽ yêu mong bạn phụ thuộc vào động từ đã mang đến và phân chia động từ sót lại ở cả 2 vế của câu. Bạn cũng có thể áp dụng các làm sau:

Nếu động từ vế còn lại là hiện tại => hễ từ đề nghị chia làm việc thì hiện tại;Nếu đụng từ vế sót lại được chia ở dạng quá khứ => hễ từ yêu cầu chia làm việc thì vượt khứ.

→ nhờ vào thì để chia động từ

Bài tập ví dụ:

It (be) _____ not until her mother came that she went to bed.

Động từ bỏ mệnh đề đó là thì thừa khứ => rượu cồn từ yêu cầu chia ngơi nghỉ quá khứ: was

It was not until his father threatened to punish him that he (tell) _____ the truth.

Động tự mệnh đề thời hạn là thì quá khứ => hễ từ nên chia sinh sống quá khứ: told

It was not until he (feel) ______ too tired that he stopped working.

Động tự mệnh đề đó là thì thừa khứ => hễ từ bắt buộc chia ngơi nghỉ quá khứ: felt

It was not until midnight ______________back home. Did John come B. Had John come C. That John had come D. That John came

It was not until ko được thực hiện với đảo ngữ => các loại A cùng C;

Động từ bỏ mệnh đề thời hạn là thì vượt khứ => cồn từ đề xuất chia làm việc quá khứ: chọn D

It was not until 1994 that this school______________ builds B. Built C. Had built D. Was built

Tương tự: key D (Bị cồn ở thì quá khứ)

It was not until 2000 that I ______________ him teach B. Teaching C. To teach D. Taught

Tương tự key D.

2.2. Bài tập viết lại câu

Đây là dạng bài bác tập khó hơn do yêu cầu bắt buộc dịch nghĩa. Đề bài rất có thể cho câu xuôi hoặc câu hòn đảo ngữ hoặc 2 câu chủ quyền trong đó bao gồm một câu chỉ thời gian; until + thời gian; …


*
Cấu trúc It was not until


Bài tập ví dụ

No one could leave the stadium until 2.30

Phân tích: Nghĩa của câu ban đầu là: không một ai rất có thể rời sân vận động cho tới lúc 2h 30. Vì vậy mọi bạn chỉ có thể rời sân chuyển vận sau thời khắc 2h30. Động từ could nghỉ ngơi dạng thừa khứ do đó câu viết lại với It was not until như sau:

=> It was not until 2.30 that everyone could leave the stadium.

She wasn’t allowed to xuất hiện her presents until her birthday.

Tương trường đoản cú ta gồm câu viết lại:

=> Until her birthday that she was allowed to xuất hiện her presents

We didn’t have any holidays until last summer.

=> It was not until last summer that we had some holiday.

Not until I came home did I know that I had lost my key.

=> It Was not until I came home that I knew that I ha lost my key.

Not until I received a letter from her, did I realize that she had worried about me very much.

=> It was not until I received a letter from her that I realized that she had worried about me very much.

Xem thêm: Lý Thuyết Gdcd 12 Bài 6 Gdcd 12 Lý Thuyết Gdcd 12 Bài 6, Bài 6: Công Dân Với Các Quyền Tự Do Cơ Bản

3. Bài bác tập áp dụng

3.1. Bài tập 1

Viết lại đúng cấu tạo câu It was not until theo đụng từ gồm sẵn vào ngoặc:

It was not until his father threatened lớn punish him that he (tell) _____ the truth. It was not until we (begin) _____ primary school that we studied English. It (be) _____ not until her mother came that she went lớn bed. It was not until he (feel) ______ too tired that he stopped working. It was not until he passed the university exam that he (start) ______ using cell phone.

3.2. Bài tập 2

Viết lại rất nhiều câu sau đây đúng cấu trúc

My son didn’t start talking until he was 5. No one could leave the stadium until 2.30.We didn’t go lớn bed until midnight.We didn’t have any holiday until last summer.She didn’t write khổng lồ him until she received a letter from him.I couldn’ t finish my project until Mark helped me. We didn’t have a holiday until last summer. They didn’t pay the bill until the electricity was cut off.The child didn’t go to sleep until her mother came home.He didn’t know how to swim until he was 30 years old.Cinema didn’t become an industry until 1915. She wasn’t allowed to mở cửa her presents until her birthday. Lan didn’t go abroad until she was 35. I didn’t sleep until midnight. The boy didn’t stop singing until their teacher came. I couldn’t bình luận futher until I had the information. The letter didn’t arrive until yesterday. She didn’t stop learning German until the age of 24. We didn’t finish it until the kết thúc of last summer. She didn’t become a teacher until yesterday.

3.3. Bài tập 3

It was not until midnight that ______ back home. My cat came did my mèo come does my cat come It ______ not until the next year that our class can travel to domain authority Nang. Is was will It ______ not until the last minute that Jack performed his tuy vậy “Hoa nhì Duong”. Is was will Not until Nhi finishes her homework ______. She can go out she goes out can she go out Not until I arrived at school ______ I hadn’t changed my sleeping pants. I had realized that had I realized that did I realize that ______ the year 1975 did Vietnam get its independence. Only when It was not until Not until Nhung watched Korean movies until 3 a.m. = ______ It was not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies. It was not until 3 a.m did Nhung stop watching Korean movies. It is not until 3 a.m that Nhung stopped watching Korean movies. You can go out after your sister sleeps. = ______ Not until your sister sleeps, you can go out. Not until your sister sleeps, can you go out. Not until your sister slept, can you go out.

3.4. Bài bác tập 4

Viết lại câu

No one could leave the concert until 1am.

=> Not until …………………………………………………………………………

Son Tung hadn’t been a famous singer before he moved to lớn Ho bỏ ra Minh city.

=> It was not until ………………………………………………………………..

We couldn’ t finish our team project until the teacher supported us.

=> Only when ……………………………………………………………………..

I couldn’t provide any further information until the board of directors decided.

=> Only when ……………………………………………………………………..


*
Cấu trúc It was not until


She didn’t gọi him until she left her office. 

=> Not until ………………………………………………………………………..

My quái vật didn’t stop working until he felt too tired.

=> It was not until………………………………………………………………………..

Vietnamese students didn’t study English until they began primary school.

=> Only when ………………………………………………………………………..

The police didn’t make any accusations until they had some proof.

=> Not until………………………………………………………………………..

3.5. Bài tập 5

Viết rất nhiều câu sau lịch sự tiếng Anh

Mãi mấy giờ sau shop chúng tôi mới search thấy Jack.Đến tận trong ngày hôm qua bức thư bắt đầu tới nơi.Mãi đến lúc Lan 35 tuổi cô ấy new ra nước ngoài.Đến tận thời gian thầy giáo vào thì cậu bé nhỏ mới ngừng hát. Đến tận hè năm ngoái shop chúng tôi mới được đi du lịch.cách cần sử dụng not until

4. Đáp án bài xích tập

4.1. Đáp án bài tập 1

Told Began Was Felt Started

4.2. Đáp án bài tập 2

It was not until my son was 5 that he started talking. It was not until 2:30 that someone could leave the stadium It was not until midnight that we went to lớn bed. It was not until last summer that we had some holiday It was not until she received a letter from him that she wrote khổng lồ him.

Xem thêm: Loại Protein Tham Gia Bảo Vệ Cơ Thể Là, Protein Là Gì

4.3. Đáp án bài tập 3

AABCCCAB

4.4. Đáp án bài tập 4

Not until 1am did someone leave the concert/ Not until 1am could someone leave the concert. – Đến tận 1 giờ đồng hồ sáng new có người rời khỏi buổi ca nhạc. It was not until Son Tung moved lớn Ho chi Minh thành phố that he became a famous singer. – Mãi cho đến lúc Sơn Tùng đưa vào tp hcm thì anh ấy bắt đầu trở thành ca sĩ nổi tiếng.Only when the teacher supported us could we finish our team project. – Đến tận cơ hội thầy giáo hỗ trợ thì công ty chúng tôi mới bao gồm thể ngừng dự án nhóm.Only when the board of directors decided could I provide further information. – Chỉ cho đến lúc ban giám đốc đưa ra quyết định thì tôi mới hoàn toàn có thể cung cấp thêm thông tin.Not until she left her office that she called him. – Đến lúc rời khỏi công ty cô ấy new gọi mang đến anh ấy. It was not until my trùm cuối felt too tired that he stopped working. – Mãi cho đến lúc sếp của tôi cảm giác quá mệt thì anh ấy mới dừng có tác dụng việc.Only when Vietnamese students began primary school did they study English. – Đến tận khi vào tiểu học tập thì học sinh Việt phái mạnh mới ban đầu học giờ Anh.Not until the police had some proof did they make accusations. – Mãi mang lại khi công an có đủ minh chứng thì họ new đưa ra lời buộc tội. 

4.5. Đáp án bài bác tập 5

It was not until hours later that we found Jack.It was not until yesterday that the letter arrived.Not until Emma was 35 did she go abroad.Only when the teacher came did the boy stop singing. Not until last summer did we go on a holiday. 

Như vậy, nội dung bài viết đã Tổng Hợp toàn bộ Bài Tập It Was Not Until. Hy vọng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể hiểu rõ rộng về cấu truc câu không nhiều was not until với cách áp dụng nó nhé!


? Trung trọng điểm gia sư WElearn chuyên giới thiệu, cung cấp và quản lý Gia sư.? Đội ngũ Gia sư với hơn 1000 cô giáo được kiểm thông qua kỹ càng.? tiêu chí của công ty chúng tôi là nhanh CHÓNG và HIỆU QUẢ. Nhanh CHÓNG có Gia sư và HIỆU QUẢ vào giảng dạy.