Không thành công cũng thành nhân

     
" class="title-header">Câu nói “không thành công cũng thành nhân” vào cuộc khởi nghĩa im Bái của tổ chức cách mạng nào? A.


Bạn đang xem: Không thành công cũng thành nhân

*

81 điểm

Phương Lan


câu. Nói “không thành công xuất sắc cũng thành nhân” trong cuộc khởi nghĩa lặng Bái của tổ chức cách mạng nào?A. Vn Quốc dân đảng B. Tân Việt biện pháp mạng đảngC. Hội vn Cách mạng thanh niên. D. Trung tâm tâm xã


Xem thêm: Một Số Nét Văn Hóa Tiêu Biểu Của Dân Tộc Kinh, Dân Tộc Kinh

*Xem thêm: Tính Tổng Các Chữ Số Của N, Tính Tổng Các Chữ Số Của Số Đã Cho Trong C

Đáp án ASau sự kiện giết hại tên trùm chiêu mộ phu Badanh ở thủ đô hà nội rôi bị thực dân Pháp khủng cha dã man thì các nhà lãnh đạo chủ yếu của vn Quốc dân đảng đã đưa ra quyết định dốc không còn lực lượng nhằm mục tiêu thực hiện nay của bạo động sau cuối để “Không thành công cũng thành nhân”.