LỊCH SỬ 10 BÀI 15

     
*

*

Lý thuyết Sử 10: bài bác 15: Thời Bắc thuộc và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu nỗ lực kỉ X)


Bài 15: Thời Bắc ở trong và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ nuốm kỉ II TCN mang lại đầu ráng kỉ X)

*

I. Chế độ cai trị của những triều đại phong loài kiến phương Bắc và những biến đổi trong khiếp tế, văn hóa, làng hội Việt Nam

1. Cơ chế cai trị

a. Tổ chức máy bộ cai trị

- nhà Triệu phân thành 2 quận, sáp nhập vào non sông Nam Việt.

Bạn đang xem: Lịch sử 10 bài 15

- đơn vị Hán chia thành 3 quận, sáp nhập vào bộ Giao Chỉ cùng với một trong những quận của Trung Quốc.

- bên Tùy, Đường chia thành nhiều châu.Từ sau khởi nghĩa hbt hai bà trưng năm 40, tổ chức chính quyền đô hộ cứ quan liêu lại cai trị đến cấp huyện (Trực trị).

- các triều đại phong kiến phương Bắc từ công ty Triệu, Hán, Tùy, Đường phần lớn chia nước ta thành các quận, thị xã cử quan tiền lại cai trị đến cấp huyện.

- mục đích của phong loài kiến phương Bắc là sáp nhập nước nhà Âu Lạc cũ vào bạn dạng đồ Trung Quốc.

b. Bao gồm sách tách lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa.

* thiết yếu sách tách lột về khiếp tế

- tiến hành chính sách tách bóc lột, cống nạp nặng nề.

- nuốm độc quyền muối và sắt.

- quan lại lại đô hộ bạo ngược tư túi ra sức tách lột dân chúng để làm giàu.

* cơ chế đồng hóa về văn hóa.

- lan truyền Nho giáo, mở lớp dạy dỗ chữ nho.

- Bắt quần chúng. # ta phải thay đổi phong tục, tập cửa hàng theo fan Hán.

- Đưa fan Hán vào sinh hoạt cùng người Việt.

- nhằm mục đích thực hiện thủ đoạn đồng hóa dân tộc bản địa Việt Nam.

* chính quyền đô hộ còn áp dụng pháp luật hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc tranh đấu của dân chúng ta.

Xem thêm: Mận Trung Quốc Đổ Bộ Việt Nam, Lừa Bán Đặc Sản Sa Pa, Dân Việt Ăn Hết 3

2. Những chuyển biến về gớm tế, văn hoá với xã hội

a. Về ghê tế

* trong nông nghiệp:

- phép tắc sắt được thực hiện phổ biến.

- việc làm khai hoang được đẩy mạnh.

- thủy lợi được mở mang.

⇒ Năng suất lúa tăng rộng trước.

* thủ công nghiệp, thương mại có sự chuyển biến đáng kể.

- Nghề cũ phát triển hơn: Rèn sắt, khai thác vàng tệ bạc làm thiết bị trang sức.

- một số nghề mới xuất hiện như có tác dụng giấy, làm thủy tinh.

- Đường giao thông thủy bộ giữa các quận, vùng hình thành.

b. Về văn hóa truyền thống - buôn bản hội

* Về văn hóa:

- Một khía cạnh ta tiếp thu số đông yếu tố tích cực của văn hóa truyền thống Trung Hoa thời Hán - Đường như ngôn ngữ, văn tự.

- hình như nhân dân ta vẫn duy trì được phong tục,tập quán: nhuộm răng, ăn uống trầu, làm cho bánh chưng, bánh dày, tôn kính phụ nữ.

- nhân dân ta không bị đồng hóa.

* Về thôn hội gồm chuyển biến:

- quan hệ xã hội là quan hệ giữa quần chúng với chính quyền đô hộ (thường xuyên căng thẳng).

- Đấu tranh kháng đô hộ.

Xem thêm: Đến Với Sân Chơi Kiến Thức Yahoo Hỏi Đáp Hóa Học Tốt Nhất, Yahoo Hỏi & Đáp Bị 'Khai Tử'

- Ở một vài nơi nông dân tự do thoải mái bị nông nô hóa, bị tách bóc lột theo phong cách địa sơn phong kiến.

Xem tiếp: lý thuyết Sử 10 bài xích 16. Thời Bắc thuộc và những cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo)