Bài 14 Phần 1

     
*

*

Bài 14 phần 1. Cha lần đao binh chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

I. CUỘC KHÁNG CHIẾN LẦN THỨ NHẤT CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG CỔ (1258)

1. Âm mưu, hành động của quân xâm lấn Mông Cổ

* Âm mưu:

- Đầu núm kỉ XIII, bên nước phong loài kiến Mông Cổ được thành lập, tiếp tục xâm lược và ách thống trị nhiều nước làm việc châu Á, châu Âu.

Bạn đang xem: Bài 14 phần 1

- Đánh Đại Việt mở mặt đường => phái mạnh Tống => xâm chiếm cục bộ Trung Quốc.

- tiến hành kế “gọng kìm” nhằm phá hủy Nam Tống cùng xâm lược Đại Việt.

- làm bàn sút tiến tấn công Đông nam Á

* Hành động: trước lúc kéo quân vào xâm lược, tướng tá Mông Cổ đến sứ giả gửi thư để rình rập đe dọa và dụ hàng vua Trần. Cha lần sứ giả Mông Cổ cho Thăng Long đông đảo bị vua Trần sai khiến bắt giam vào ngục.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Tập 2 Bài 14 Trang 50 +51+52, Trả Lời Câu Hỏi Toán 6 Tập 2 Bài 14 Trang 51

2. Bên Trần chuẩn bị kháng chiến và đánh bại Mông Cổ 

a. Công ty Trần chuẩn bị:

- Ban lệnh toàn nước sắm sửa vũ khí.

- dân quân ngày đêm luyện tập, chuẩn bị đánh giặc.

Xem thêm: Bài 1 Giáo Dục Công Dân 10

b. Diễn biến

*

c. Kết quả:

Quân Mông cổ truyền bại, rút về nước

d. Ý nghĩa:

- dân chúng phấn khởi

- bài học kinh nghiệm mang lại các trận chiến sau này.

Xem tiếp: triết lý sử 7 bài 14 phần 2. Bố lần đao binh chống quân xâm lấn Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)