LỜI BÀI HÁT TIẾNG CHUÔNG NGÂN

     
Mừng ngày Chúa sinh ra đờiNào mình núm tay tươi cườiHòa bình đến đến muôn ngườiCùng chứa tiếng ca mừng vuiMừng ngày ngày lễ noel an hòaMừng niềm hạnh phúc cho muôn nhàTừ thành phố hay đồng quê muôn nơi cất tiếng hát ca vang lừngBong bing bong bong bing bong chuông giáo đường thanh vang.Đêm noel chuông vang như bao thương yêu vang lan vào ánh sao sángBong bing bong bong bing bong.Đêm giáng trần.Thiên Chúa.Xin kéo lên muôn kinh trong đêm.Thiên Chúa giáng sinh thành lập Mừng ngày Chúa hình thành đờiNào mình rứa tay tươi cườiHòa bình đến mang lại muôn ngườiCùng đựng tiếng ca mừng vuiMừng ngày lễ giáng sinh an hòaMừng hạnh phúc cho muôn nhàTừ thành phố hay đồng quê muôn nơi chứa tiếng hát ca vang lừng.Đêm Noel tối Noel ta hãy cùng vui lên.Đêm Noel tối Noel.Xin ơn bên trên ban chủ quyền cho nai lưng thế.Đêm Noel chuông vang lên chuông giáo đường vang lên.Đêm Noel vui tối Noel ta tuyệt chúc nhau câu cườiA day or two agoI thoughtI"d take a rideAnd soon miss fan me bright was seated by my side.The horse was lean và lank misfortune seemed his lot.He got into a drifted ngân hàng and we"ve got up sot.Jingle bells.Jingle bells jingle all the way.Oh what fun it is lớn ride in a one horse xuất hiện sleigh.Jingle bells.Jingle bells jingle all the way.Oh what fun it is lớn ride in a one horse xuất hiện sleigh.


Bạn đang xem: Lời bài hát tiếng chuông ngân

bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe toàn bộ 7 bài.
Cẩm Vân

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Giải Bt Vật Lý 9 Bài 1 Sbt ) Vật Lý 9, Please Wait


Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Châu Phi Là Châu Lục Nóng Nhất Thế Giới Do, Tại Sao Nói Châu Phi Là Châu Lục Khô Và Nóng Nhất

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.