MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 10

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu
Bạn đang xem: Môn công nghệ lớp 10

*Xem thêm: Thực Chất Mối Quan Hệ Cung Cầu Là Gì, Cầu Là Mối Quan Hệ Giữa Các Chủ Thể Nào Dưới Đây

Công nghệ 10 | Giải công nghệ 10 liên kết tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều | Giải bài xích tập SGK technology 10 hay, ngắn gọn


Xem thêm: Thân Mềm Có Những Tác Hại Nào, Đặc Điểm Chung Và Vai Trò Của Ngành Thân Mềm

Lời giải technology lớp 10 của tất cả ba cuốn sách mới với giải thuật được biên soạn hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh thuận tiện trả lời thắc mắc & làm bài tập trong sách giáo khoa technology 10 từ kia học giỏi môn công nghệ 10 nhằm đạt điểm trên cao trong bài thi technology 10 hơn.


Mục lục Giải bài xích tập technology 10 sách mới

Mục lục Giải sgk công nghệ 10 - kết nối tri thức

Môn technology 10 bộ sách Kết nối học thức gồm 2 sách: technology trồng trọt 10 và Thiết kế công nghệ 10: